Com presentar la declaració de l'Impost de Patrimoni

 • Para acceder al formulario es posible identificarse con certificado electrónico, DNIe, Cl@ve PIN o con referencia de la campaña actual.

  Si es tracta del primer accés, la pàgina inicial serà la de dades identificatives i l'idioma de la declaració. Se pueden modificar si fuera necesario. Tras comprobar la pantalla inicial pulsa "Aceptar" para conntinuar.

  pantalla dades identificatives

  Si ja has estat treballant amb el formulari, el sistema ho detecta i permet seguir amb eixa declaració o iniciar-ne una de nova.

  Nova o modificar

  Una vegada al formulari web podràs emplenar la declaració navegant entre les diferents pàgines que la componen o utilitzant el botó "Apartats" per a accedir a les diferents seccions. Es posible "Guardar" la declaración para recuperarla más adelante en una nueva sesión pulsando "Continuar" en la ventana inicial.

  Botons apartats, guardar, formalitzar ingrés

  Finalizada la cumplimentación verifica el resultado en la última página en "Documento de ingreso". Prem "Formalitzar Ingrés/ Devolució", en el cas que el resultat siga un ingrés, en l'apartat "Seleccione el tipus de Declaració" podràs escollir la forma de pagament.

  Formalitzar l'ingrés

  La domiciliació bancària estarà disponible si la declaració es presenta entre el dia 1 d'abril i el 25 de juny de 2021.

  Domiciliació bancària

  Si optas por el pago mediante NRC u otras formas de pago como el ingreso parcial con reconocimiento de deuda, pulsa el botón "Realizar pago (obtener NRC)", utilizando una cuenta bancaria activa durante el ejercicio 2020, que la entidad haya informado a la AEAT y si accedes con Cl@ve PIN, certificado electrónico o DNIe.

  Pagament per NRC

  Si la declaració queda presentada correctament es tornarà una pàgina amb el missatge "La seua presentació ha sigut realitzada amb èxit" i el codi segur de verificació assignat.A més es mostrarà un PDF que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la declaració presentada. Si existix un import pendent obrendrás un avís a la pàgina indicant que queda pendent la liquidació del mateix amb un enllaç per a tramitar el deute.

  Report presentació i pendent de pagament

  Patrimoni 2018 714
 • Funcionament maneig patrimoni WEB 2018
  Funcionament i maneig de Patrimoni WEB
 • referència expedient RENDA 2017
  Com obtindre la referència del seu expedient de Renda mitjançant el servei RENØ
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda