Com presentar la declaració de l'Impost sobre Patrimoni 2020 mitjançant apoderament

 • Para acceder al formulario deberás tener registrado el apoderamiento específico del modelo 714, el 714P, o los apoderamientos generales correspondientes. Consulta el listado de apoderamientos en nuestra web.

  Puedes identificarte con certificado electrónico, DNIe o Cl@ve PIN apoderado por el titular de la declaración.

  En la primera ventana indica el DNI o NIE del contribuyente y pulsa "Aceptar".

  Identificar titular

  La pàgina inicial serà la de dades identificatives i l'idioma de la declaració. És possible modificar-los si fora necessari.

  Idioma i dades identificatives

  Si se reconoce una sesión anterior en la que has estado trabajando de Patrimonio WEB podrás recuperar la declaración pulsando el botón "Continuar" o empezar una nueva pulsando el botón "Nueva Declaración".

  Nova o modificar

  Una vegada al formulari web podràs emplenar la declaració navegant entre les diferents pàgines que la componen o utilitzar el botó "Apartats" per a accedir a les seccions de la declaració. Es pot "Guardar" la declaració per a recuperar-la més endavant en una nova sessió prement "Continuar" a la finestra inicial.

  Botons apartats, guardar, formalitzar ingrés

  Finalizada la cumplimentación verifica el resultado en la última página en "Documento de ingreso". Pulsa "Formalizar Ingreso/ Devolución", en el caso de que el resultado sea un ingreso, en el apartado "Seleccione el tipo de Declaración" podrás escoger la forma de pago.

  Formalitzar l'ingrés

  La domiciliació bancària estarà disponible si la declaració es presenta entre el dia 1 d'abril i el 25 de juny de 2021.

  Domiciliació bancària

  Si optes pel pagament mitjançant NRC o altres formes de pagament, com l'ingrés parcial amb reconeixement de deute, prem el botó "Realitzar pagament (obtindre NRC)". Per a utilitzar el compte del contribuent, has d'haver rebut un apoderament en el tràmit PAGOAPODECCC que et permet tramitar el pagament dels teus apoderats.

  Desde esta misma ventana se puede obtener un fichero en formato BOE mediante el botón "Exportar", situado en la esquina inferior izquierda.

  Pagament per NRC

  Si la declaració queda presentada correctament l'aplicació et tornarà una pàgina amb el missatge "La seua presentació ha sigut realitzada amb èxit" i el codi segur de verificació assignat.A més es mostrarà un PDF que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la declaració presentada. Si existix un import pendent d'ingrés, s'indica la informació en l'avís de la part superior per a tramitar el deute.

  Report presentació i pendent de pagament

  Presentar Imposat Patrimoni 2018 apoderament
 • Registre apoderament catàleg tràmits
  Registre d'apoderaments i catàleg de tràmits
 • Funcionament maneig patrimoni WEB 2018
  Funcionament i maneig de Patrimoni WEB
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda