Com presentar la declaració de l'impost sobre el patrimoni de 2019 com a col·laborador

 • Els col·laboradors socials adherits al conveni corresponent podran presentar la declaració de Patrimoni de 2019 de tercers identificant-se amb el certificat electrònic de col·laborador social.Si no s'està donat d'alta com a col·laborador o apareix algun error, es pot consultar la informació relacionada amb la Col·laboració Social.

  A la primera finestra indica el DNI o NIE del contribuent.Després, prement "Acceptar" el sistema sol·licitarà el número de referència del titular si es desitja incorporar les dades fiscals del declarant directament als diferents apartats de la declaració.

  NIF del titular

  Patrimoni web col·laboradors i referència

  En el cas que no siga possible l'obtenció de la referència a causa de les condicions particulars del declarant, prement el botó "Cancel·lar"De la finestra "Validar autorització" es pot complimentar el model 714 de zero, sense incorporació automàtica de dades fiscals.

  Patrimoni WEB col·laboradors sense referència

  La pàgina inicial serà la de dades identificatives i l'idioma de la declaració, sent possible modificar-los. Si es reconeix una sessió anterior de Patrimoni WEB es permet recuperar la declaració o començar-ne una de nova.

  recuperar sessió o nova declaració en Patrimoni WEB

  Idioma i dades identificatives

  Una vegada al formulari web es podrà emplenar la declaració navegant entre les diferents pàgines que la componen o des del botó "Apartats" per a accedir a les diferents seccions.També, podrà guardar-se la declaració als servidors de la AEAT mitjançant el botó "Guardar" i obtindre un fitxer amb format BOE des del botó "Exportar".

  Complimentar i menú encaix

  Finalitzat l'emplenament, verificat el resultat a l'última pàgina, en el cas que el resultat siga un ingrés, en l'apartat "Tipus de declaració" s'escollirà la forma de pagament.

  La domiciliació bancària no està disponible una vegada finalitzat el termini voluntari de presentació.Per tant s'haurà de realitzar l'ingrés mitjançant NRC o seleccionar altres formes de pagament com el reconeixement de deute. Cal tindre en compte que el pagament mitjançant la passarel·la de pagament només estarà disponible en el cas que s'haja accedit amb certificat, DNIi o Cl@ve PIN.En cas contrari, s'haurà de contactar amb l'entitat bancària per a facilitar les dades de l'autoliquidació i generar el corresponent NRC, que ha d'incorporar-se al camp "Número de Referència NRC".

  presentació amb NRC

  Quan la declaració haja sigut presentada podrà veure el missatge "La seua presentació ha sigut realitzada amb èxit" i el codi segur de verificació assignat.A més es mostrarà un PDF que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la declaració presentada.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda