Com presentar la declaració de l'impost sobre el patrimoni de 2019 mitjançant apoderament

 • Els qui disposen dels apoderaments generals i específics relacionats amb el model 714, el 714P o GENERALLEY58, podran utilitzar el servei de Patrimoni WEB corresponent a l'exercici 2019 per a presentar la declaració dels seus poderdants.

  Pot consultar-se el llistat d'apoderaments disponibles al portal "Col·laboradors", en "Registre d'apoderaments".

  Per a accedir es requerix identificació amb certificat electrònic, DNIe, Cl@ve PIN o referència de Renda que s'haja obtingut des del servei RENØ corresponent a l'última campanya de Renda.

  En una primera finestra s'indica el DNI o NIE del contribuent i "Acceptar".

  Identificació titular

  Si es tracta del primer accés, la primera pàgina serà la de dades identificatives i l'idioma de la declaració, encara que és possible modificar-los.

  Idioma i dades identificatives

  Si ja s'ha estat treballant amb el formulari, el sistema ho detecta i permet seguir amb eixa última declaració o iniciar-ne una de nova.

  Declaració detectada o nova declaració

  Una vegada al formulari web es podrà emplenar la declaració navegant entre les diferents pàgines que la componen o des del botó "Apartats" per a accedir a les diferents seccions. Pots "Guardar" la declaració per a recuperar-la més endavant en una nova sessió prement "Continuar" a la finestra inicial.També és possible exportar la declaració en un fitxer amb format BOE amb el nom NIF i l'extensió .714 que es podrà importar novament al formulari des del botó "Importar".

  Encaix superior

  Finalitzat l'emplenament, verificat el resultat a l'última pàgina, en el cas que el resultat siga un ingrés, en l'apartat "Tipus de declaració" s'escollirà la forma de pagament.

  La domiciliació bancària no estarà disponible per estar fora de termini.

  Si s'opta pel pagament mitjançant NRC o altres formes de pagament com el reconeixement de deute, ha de tindre en compte que per a obtindre el NRC des del botó "Realitzar pagament (obtindre NRC)", utilitzant el compte del contribuent, ha de fer rebut un apoderament per a tramitar el pagament dels seus apoderats en el tràmit PAGOAPODECCC.

  Presentació amb NRC

  Quan la declaració haja sigut presentada es podrà veure el missatge "La seua presentació ha sigut realitzada amb èxit" i el codi segur de verificació assignat.A més es mostrarà un PDF que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la declaració presentada.

 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda