Presentació electrònica del model 210

 • Per a la presentació electrònica del model 210 ha d'accedir a la pàgina de tràmits del model en la Seu Electrònica, en "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions" i utilitzar l'enllaç "Presentació meritacions 2018 i següents".

  Enllaç a la presentació del model 210 de 2018

  Tingui en compte que l'accés al formulari de presentació electrònica requereix certificat electrònic o DNIe.

  Li facilitem l'enllaç a aquesta llista de tràmits per al model 210:

  210 internet presentar presentación no residentes
 • Model 210. Impost sobre la Renda de no Residents. No residents sense establiment permanent. Declaració ordinàriaInformació continguda en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària
 • Una vegada en el formulari, procedeixi a emplenar la declaració assegurant-se d'incloure dades en els camps marcats amb un asterisc, que són d'emplenament obligatori. Presti especial atenció a l'apartat "Meritació". Si apareix algun tipus d'error relacionat amb el període de la declaració, li recomanem que consulti les instruccions del model, concretament l'apartat "Meritació", al final del document.

  Dades en el formulari 210

  Al final del formulari es troba l'apartat per seleccionar el tipus de declaració i la forma de pagament.

  En cas que el resultat de la declaració suposi un ingrés i no s'esculli la domiciliació com a forma de pagament, haurà d'obtenir unn NRC justificant del pagament. El NRC és el Número de Referència Complet, un codi de 22 caràcters que faciliten les entitats bancàries que serveix com justificant del pagament i en què s'incorpora de forma xifrada la informació del NIF del declarant, import, model, elercicio i període.

  Disposa de diverses vies per efectuar el pagament i obtenir el NRC:

  - Contactant directament amb la seva Entitat Bancària o a través de la seva pàgina web si aquesta li ofereix aquest servei.

  - A través de la passarel·la de pagaments de l'Agència Tributària, des de l'opció "Pagament d'Impostos" de la Seu Electrònica o des del botó "Realitzar pagament: Obtenir NRC".

  tipus de declaració i forma de pagament

  obtenir NRC 210

  Després d'emplenar la declaració, li recomanem que validi les dades mitjançant el botó "Validar declaració". En el menú al final del formulari es troben totes les utilitats disponibles.

  En cas que existeixin errors que impedeixin la presentació, podrà corregir-los usant el botó "Anar a l'Error", que dirigeix al camp exacte en què caldria modificar les dades.

  Menú inferior opcions model 210

  Validar i corregir error

  Una vegada validada correctament la declaració, es mostrarà el missatge "No existeixen errors" i es podrà tant guardar la declaració en format BOE com presentar-la.

  Declaració 210 sense errors

  Mitjançant el botó "Exportar" podrà obtenir el fitxer per a presentació electrònica i guardar-ho en la ubicació que vulgui, sempre que la declaració sigui correcta i no existeixin errors. El fitxer tindrà com nom per defecte "NIF_exercici_període.210".

  Exportar declaració

  Guardar fitxer.210

  Mitjançant el botó "Importar" podrà recuperar en el formulari el fitxer.210 que prèviament hagi exportat, o qualsevol altre que compleixi amb el disseny de registre per al model 210 de l'exercici corresponent.

  importar fitxer.210

  Abans d'importar es mostrarà un avís ja que si existeix alguna dada en el formulari, aquests s'esborraran.

  seleccionar fitxer.210 per importar

  Avís importació

  Per continuar amb la presentació, faci clic en "Signar i Enviar". Si existeixen avisos, apareixerà una advertència perquè revisi les dades abans de presentar.

  Signar i enviar model 210

  Avís de presentació

  El programa li sol·licitarà la confirmació de la presentació. Si és correcte, marqui l'opció "Conforme" i premi "Signar i Enviar.

  Conforme, signar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta serà en qualsevol cas la pàgina de resposta en què aparegui "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" amb un PDF incrustat que conté una primera fulla amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Assegurança de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, en les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Enllaços d'interés:

  210 internet presentar presentación no residentes
 • Instruccions Document PDF  (248 kB)