Presentació electrònica del model 210

 • Model 210.Impost sobre la renda de no residents.No residents sense establiment permanent.Declaració ordinàriaInformació continguda en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària
 • Per a la presentació electrònica del Model 210 ha d'accedir a la pàgina de tràmits del model a la Seu Electrònica, en "Tràmits destacats", Presentar i consultar declaracions i utilitzar l'enllaç "Presentació meritacions 2018 i següents".

  Enllaç a la presentació del model 210 de 2018

  Tinga en compte que l'accés al formulari de presentació electrònica requerix certificat electrònic o DNIe. Seleccione el seu certificat electrònic i prema "Acceptar".

  Identificació amb certificat

  Una vegada al formulari, procedisca a emplenar la declaració assegurant-se d'incloure dades en els camps marcats amb un asterisc, que són d'emplenament obligatori.Preste especial atenció a l'apartada "Meritació".Si apareix algun tipus d'error relacionat amb el període de la declaració, li recomanem que consulte les instruccions del model, concretament l'apartada "Meritació", al final del document.

  Dades al formulari 210

  Al final del formulari es troba l'apartat per a seleccionar el tipus de declaració i la forma de pagament.

  En el cas que el resultat de la declaració supose un ingrés i no s'esculla la domiciliació com a forma de pagament, haurà d'obtindre unn NRC justificant del pagament.El NRC és el Número de Referència Complet, un codi de 22 caràcters que faciliten les entitats bancàries que servix com a justificant del pagament i en el qual s'incorpora de forma xifrada la informació del NIF del declarant, importe, model, elercicio i període.

  Disposa de diverses vies per a efectuar el pagament i obtindre el NRC:

  - Contactant directament amb la seua Entitat Bancària o a través de la seua pàgina web si esta li oferix este servei.

  - A través de la passarel·la de pagaments de l'Agència Tributària, des de l'opció "Pagament d'impostos"De la Seu Electrònica o des del botó "Realitzar pagament:Obtindre NRC".

  tipus de declaració i forma de pagament

  obtindre NRC 210

  Després de complimentar la declaració, li recomanem que valide les dades mitjançant el botó "Validar declaració".Al menú al final del formulari es troben totes les utilitats disponibles.

  En el cas que existisquen errors que impedisquen la presentació, podrà corregir-los utilitzant el botó "Anar a l'Error", la qual cosa dirigix el camp exacte en el qual caldria modificar les dades.

  Menú inferior opcions model 210

  Validar i corregir error

  Una vegada validada correctament la declaració, es mostrarà el missatge "No existixen errors" i es podrà tant guardar la declaració en format BOE com presentar-la.

  Declaració 210 sense errors

  Mitjançant el botó "Exportar" podrà obtindre el fitxer per a presentació electrònica i guardar-lo en la ubicació que desitge, sempre que la declaració siga correcta i no existisquen errors.El fitxer tindrà com a nom per defecte "NIF_ejercicio_periodo.210".

  Exportar declaració

  Guardar fitxer .210

  Mitjançant el botó "Importar" podrà recuperar al formulari el fitxer .210 que prèviament haja exportat, o qualsevol altre que complisca el disseny de registre per al model 210 de l'exercici corresponent.

  importar fitxer .210

  Abans d'importar es mostrarà un avís ja que si hi ha alguna dada al formulari, estos s'esborraran.

  seleccionar fitxer .210 per a importar

  Avís importació

  Per a continuar amb la presentació, faça clic en "Firmar i Enviar".Si existixen avisos, apareixerà una advertència perquè revise les dades abans de presentar.

  Firmar i enviar model 210

  Avís de presentació

  El programa li sol·licitarà la confirmació de la presentació.Si és correcte, marque l'opció "Així que" i prema "Firmar i Enviar.

  Així que, firmar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta serà en qualsevol cas la pàgina de resposta en la qual aparega "La seua presentació ha sigut realitzada amb èxit" amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Enlaces de interés:

  210 internet presentar presentació no residents
 • Instruccions Document PDF  (708 kB)