Presentació electrònica del model 210 (exercicis 2011 a 2017)

 • Per a la presentació electrònica del model 210 dels exercicis 2011 a 2017 ha d'accedir a l'opció "Presentació meritacions 2011 a 2017" disponible en la pàgina de tràmits del model 210 a què pot accedir des del següent enllaç:

  210 internet presentar presentación no residentes ejercicios anteriores
 • Model 210. Impost sobre la Renda de no Residents. No residents sense establiment permanent. Declaració ordinàriaInformació continguda en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària
 • enllaç presentació exercicis anteriorsUna vegada en el formulari, procedeixi a emplenar la declaració assegurant-se d'incloure dades en els camps marcats amb un asterisc, que són d'emplenament obligatori.

  formulari 210 dades obligatòries

  Presti especial atenció a l'apartat "Meritació". Si apareix algun tipus d'error relacionat amb el període de la declaració, li recomanem que consulti les instruccions del model, concretament l'apartat "Meritació", al final del document.

  dades meritació

  Després d'emplenar la declaració pot guardar el fitxer si prem el botó "Optatiu: Gravar fitxer"; d'aquesta manera podrà recuperar-ho en qualsevol moment i carregar-ho en el formulari des de l'opció "Optatiu: Importar dades des de fitxer". El fitxer es guarda per defecte en la carpeta "210", dins la carpeta "AEAT" que es genera en el seu disc local. El fitxer té per nom el NIF del declarant, l'exercici i el període i l'extensió, 210 (NIF_exercici_període_210).

  gravar fitxer missatge de fitxer gravat

  Si ja existeix un fitxer amb el mateix nom guardat en aquesta ubicació apareixerà un avís indicant que el fitxer serà reemplaçat. Si vol conservar ambdós fitxers, abans de guardar, anomeni el fitxer o canviï la seva ubicació.

  seleccionar fitxer 210 missatge fitxer 210 existent

  Al final del formulari es troba l'apartat en què se selecciona el tipus de declaració i la forma de pagament.

  En cas que el resultat de la declaració suposi un ingrés i no s'esculli la domiciliació com a forma de pagament, haurà d'obtenir unn NRC justificant del pagament. El NRC és el Número de Referència Complet, un codi de 22 caràcters que faciliten les entitats bancàries que serveix com justificant del pagament i en què s'incorpora de forma xifrada la informació del NIF del declarant, import, model, elercicio i període.

  Disposa de diverses vies per efectuar el pagament i obtenir el NRC:

  - Contactant directament amb la seva Entitat Bancària o a través de la seva pàgina web si aquesta li ofereix aquest servei.

  - A través de la passarel·la de pagaments de l'Agència Tributària, des de l'opció "Pagament d'Impostos" de la Seu Electrònica o des del botó "OPTATIU: Obtenir NRC".

  Una vegada introduïts tots les dades, faci clic en "Signar i Enviar".

  forma de pagament i signar i enviar

  El programa li sol·licitarà la confirmació de la presentació. Si és correcte, marqui l'opció "Conforme" i premi "Signar i Enviar

  Conforme, signar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta serà en qualsevol cas la pàgina de resposta en què aparegui "La seva presentació ha estat realitzada amb èxit" amb un PDF incrustat que conté una primera fulla amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Assegurança de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, en les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Amb el Codi Assegurança de Verificació podrà obtenir la còpia de la seva declaració mitjançant l'opció "Comparació de documents mitjançant codi assegurança de verificació" de la Seu Electrònica.

  També podrà recuperar la còpia de la declaració presentada si accedeix amb el certificat electrònic del declarant a qualsevol de les opcions disponibles en l'apartat "Consultes" disponible en la relació de tràmits del model 210, del qual enllaç li facilitàvem anteriorment.

  A més pot realitzar la consulta des del portal "Els meus Expedients" de la Seu Electrònica i utilitzar l'opció "Consultar les seves declaracions presentades".

  Enllaços d'interés:

  210 internet presentar presentación no residentes ejercicios anteriores
 • Instruccions Document PDF  (248 kB)