Presentació electrònica del model 210 (exercicis 2011 a 2017)

 • Per a la presentació electrònica del model 210 dels exercicis 2011 a 2017 ha d'accedir a l'opció "Presentació meritacions 2011 a 2017" disponible a la pàgina de tràmits del Model 210.

  enllace presentació exercicis anteriorsL'accés a la presentació requerix identificació mitjançant certificat electrònic del declarente o d'una persona autoritzada a presentar declaracions en nom de tercers o un apoderat per a realitzar el tràmit.Seleccione el seu certificat electrònic, i prema "Acceptar".

  Identificació amb certificat electrònic

  Una vegada al formulari, procedisca a emplenar la declaració assegurant-se d'incloure dades en els camps marcats amb un asterisc, que són d'emplenament obligatori.

  formulari 210 dades obligatòries

  Preste especial atenció a l'apartada "Meritació".Si apareix algun tipus d'error relacionat amb el període de la declaració, li recomanem que consulte les instruccions del model, concretament l'apartada "Meritació", al final del document.

  dades meritació

  Després d'emplenar la declaració pot guardar el fitxer si prem el botó "Optatiu:Gravar fitxer";d'esta manera podrà recuperar-lo en qualsevol moment i carregar-lo al formulari des de l'opció "Optatiu:Importar dades des de fitxer".El fitxer es guarda per defecte a la carpeta "210", dins de la carpeta "AEAT"Que es genera al seu disc local.El fitxer té per nom el NIF del declarant, l'exercici i el període i l'extensió, 210 (NIF_ejercicio_periodo_210).

  gravar fitxer missatge de fitxer gravat

  Si ja existix un fitxer amb el mateix nom guardat en eixa ubicació apareixerà un avís indicant que el fitxer serà reemplaçat.Si vol conservar ambdós fitxers, abans de guardar, reanomene el fitxer o canvie la seua ubicació.

  seleccionar fitxer 210 missatge fitxer 210 existent

  Al final del formulari es troba l'apartat en el qual se selecciona el tipus de declaració i la forma de pagament.

  En el cas que el resultat de la declaració supose un ingrés i no s'esculla la domiciliació com a forma de pagament, haurà d'obtindre unn NRC justificant del pagament.El NRC és el Número de Referència Complet, un codi de 22 caràcters que faciliten les entitats bancàries que servix com a justificant del pagament i en el qual s'incorpora de forma xifrada la informació del NIF del declarant, importe, model, elercicio i període.

  Disposa de diverses vies per a efectuar el pagament i obtindre el NRC:

  - Contactant directament amb la seua Entitat Bancària o a través de la seua pàgina web si esta li oferix este servei.

  - A través de la passarel·la de pagaments de l'Agència Tributària, des de l'opció "Pagament d'Impostos" de la Seu Electrònica o des del botó "OPTATIU:Obtindre NRC".

  Una vegada introduïdes totes les dades, faça clic en "Firmar i Enviar".

  forma de pagament i firmar i enviar

  El programa li sol·licitarà la confirmació de la presentació.Si és correcte, marque l'opció "Així que" i prema "Firmar i Enviar

  Així que, firmar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta serà en qualsevol cas la pàgina de resposta en la qual aparega "La seua presentació ha sigut realitzada amb èxit" amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  Amb el Codi Segur de Verificació podrà obtindre la còpia de la seua declaració mitjançant l'opció "Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació" de la Seu Electrònica.

  També podrà recuperar la còpia de la declaració presentada si accedix amb el certificat electrònic del declarant a qualsevol de les opcions disponibles en l'apartat "Consultes" disponible en la relació de tràmits del model 210, l'enllaç del qual li facilitàvem anteriorment.

  A més pot realitzar la consulta des del portal Els "meus Expedients" de la Seu Electrònica i utilitzar l'opció "Consultar les seues declaracions presentades".

  Enlaces de interés:

  210 internet presentar presentació no residents exercicis anteriors
 • Instruccions Document PDF  (708 kB)
 • Model 210.Impost sobre la renda de no residents.No residents sense establiment permanent.Declaració ordinàriaInformació continguda en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària