Formulari del model 210 per a la presentació en paper (exercicis 2011 a 2017)

 • Per a la presentació en paper del model 210 corresponent als exercicis 2011 a 2017 ha d'utilitzar el formulari disponible a la pàgina de tràmits del Model 210.

  enllace formulari 210 exercicis anteriors

  Una vegada al formulari, procedisca a emplenar la declaració assegurant-se d'incloure dades en els camps marcats amb un asterisc, que són d'emplenament obligatori.

  Pot guardar el fitxer si prem el botó "Optatiu:Gravar fitxer" que podrà recuperar i carregar novament al formulari a través de l'opció "Optatiu:Importar dades des de fitxer".El fitxer es guarda per defecte a la carpeta "210" generada en "AEAT"I té per nom el NIF del declarant, l'exercici i el període i per extensió el número del model (NIF_ejercicio_periodo.210).

  gravar fitxer formulari 210 missatge fitxer gravat

  Preste especial atenció a l'apartada "Meritació".Si apareix algun tipus d'error relacionat amb el període de la declaració, li recomanem que consulte les instruccions del model, concretament l'apartada "Meritació", al final del document.

  dades meritació

  En funció del resultat haurà de seleccionar el tipus de declaració.Si el resultat és un ingrés, pot indicar el IBAN del compte bancari en el qual s'efectuarà el pagament.Finalment, faça clic en "Validar i generar PDF".

  generar pdf model 210

  Es generarà el PDF amb la seua declaració que consta de dos exemplars "Exemplar per al contribuent/representant" i l'"Exemplar per al responsable solidari/retenidor", a més d'una còpia del Document d'Ingrés o Devolució per a l'Entitat Col·laboradora o Administració.

  Després d'imprimir el document ha d'escriure el NIF al Document d'Ingrés o Devolució i firmar-lo per a procedir a la seua presentació on corresponga, en funció del tipus de declaració seleccionada.

  Si la persona que realitza l'autoliquidació és el contribuent i no disposa de NIF, per a autoliquidacions amb resultat a ingressar, quota zero o per retornar, al costat del camp "NIF"S'habilitarà un botó per a obtindre un codi d'identificació que enllaça amb un procediment que permet l'autoassignació d'un codi d'identificació que es carregarà en el camp "NIF".

  obtenció codi d'identificació

  En el primer pas d'assignació de codi d'identificació a un no resident haurà d'indicar les dades identificatives, un d'ells és el correu electrònic en el qual rebrà la clau que li permetrà finalitzar el tràmit d'obtenció del codi d'identificació.

  introducció dades obtenció codi

  A la segona pestanya, indique les dades personals i, en l'última, les dades del domicili.

  dades personals en sol·licitud

  A la pestanya de confirmació haurà d'introduir la clau que s'ha remés al seu correu electrònic.Es tracta d'una clau de 8 caràcters.Assegure's de tindre desactivat el bloquejador d'elements emergents al seu navegador per a concloure correctament l'assignació del codi d'identificació.

  avís enviament clau en correu electrònic

  A continuació es mostrarà el codi d'identificació de No Resident assignat.Ha de conservar el NIF M que se li assigne ja que és el que haurà d'utilitzar per a les pròximes presentacions del model 210.

  De tornada al formulari del model 210, finalitze l'emplenament seleccionant el tipus de declaració i faça clic en "Validar i generar PDF".

  Enlaces de interés:

  formulari 210 predeclaració paper
 • Instruccions Document PDF  (708 kB)
 • Model 210.Impost sobre la renda de no residents.No residents sense establiment permanent.Declaració ordinàriaInformació continguda en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària