Formulari del model 210 per a la presentació en paper (exercicis 2011 a 2017)

 • Per a la presentació en paper del model 210 corresponent als exercicis 2011 a 2017 ha d'utilitzar el formulari disponible en la pàgina de tràmits del model 210 a què pot accedir des del següent enllaç:

  formulario 210 papel predeclaración
 • Model 210. Impost sobre la Renda de no Residents. No residents sense establiment permanent. Declaració ordinàriaInformació continguda en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària
 • enllaç formulari 210 exercicis anteriors

  Una vegada en el formulari, procedeixi a emplenar la declaració assegurant-se d'incloure dades en els camps marcats amb un asterisc, que són d'emplenament obligatori.

  Pot guardar el fitxer si prem el botó "Optatiu: Gravar fitxer" que podrà recuperar i carregar novament en el formulari a través de l'opció "Optatiu: Importar dades des de fitxer". El fitxer es guarda per defecte en la carpeta "210" generada en "AEAT" i té per nom el NIF del declarant, l'exercici i el període i per extensió el nombre del model (NIF_exercici_període.210).

  gravar fitxer formulari 210 missatge fitxer gravat

  Presti especial atenció a l'apartat "Meritació". Si apareix algun tipus d'error relacionat amb el període de la declaració, li recomanem que consulti les instruccions del model, concretament l'apartat "Meritació", al final del document.

  dades meritació

  En funció del resultat haurà de seleccionar el tipus de declaració. Si el resultat és un ingrés, pot indicar l'IBAN del compte bancari en què s'efectuarà el pagament. Finalment, faci clic en "Validar i generar PDF".

  generar pdf model 210

  Es generarà el PDF amb la seva declaració que consta de dos exemplars "Exemplar per al contribuent/representant" i l'"Exemplar per al responsable solidari/retenidor", a més d'una còpia del Document d'Ingrés o Devolució per a l'Entitat Col·laboradora o Administració.

  Després d'imprimir el document ha d'escriure el NIF en el Document d'Ingrés o Devolució i signar-ho per procedir a la seva presentació on correspongui, en funció del tipus de declaració seleccionada.

  Si la persona que realitza l'autoliquidació és el contribuent i no disposa de NIF, per a autoliquidacions amb resultat a ingressar, quota zero o a tornar, al costat del camp "NIF" s'habilitarà un botó per obtenir un codi d'identificació que enllaça amb un procediment que permet l'autoassignació d'un codi d'identificació que es carregarà en el camp "NIF".

  obtenció codi d'identificació

  En el primer pas d'assignació de codi d'identificació a un no resident haurà d'indicar les dades identificatives, un d'ells és el correu electrònic en què rebrà la clau que li permetrà finalitzar el tràmit d'obtenció del codi d'identificació.

  introducció dades obtenció codi

  En la segona pestanya, indiqui les dades personals i, en l'última, les dades del domicili.

  dades personals en sol·licitud

  A la pestanya de confirmació haurà d'introduir la clau que s'ha remès al seu correu electrònic. Es tracta d'una clau de 8 caràcters. Asseguri's de tenir desactivat el bloquejador d'elements emergents en el seu navegador per concloure correctament l'assignació del codi d'identificació.

  avís enviament clau en correu electrònic

  A continuació es mostrarà el codi d'identificació de No Resident assignat. Ha de conservar el NIF M que se li assigni ja que és el que haurà d'utilitzar per a les properes presentacions del model 210.

  De tornada en el formulari del model 210, finalitzi l'emplenament seleccionant el tipus de declaració i faci clic en "Validar i generar PDF".

  Enllaços d'interés:

  formulario 210 predeclaración papel
 • Instruccions Document PDF  (248 kB)