Aportació de documentació complementària per lots per al model 210

 • El model 210 admet la presentació de documentació complementària per lots. L'enllaç al servei "Aportar documentació complementària per lots" està disponible en la pàgina de tràmits del model 210 en la Seu Electrònica:

  documentos,documentación,complementaria,lotes,210,registro
 • Model 210. Impost sobre la Renda de no Residents. No residents sense establiment permanent. Declaració ordinàriaInformació continguda en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària
 • En principi aquesta opció està habilitada per a la presentació de documentació de declaracions del model 210 prèviament presentades corresponents a un mateix exercici i període.

  En primer lloc l'usuari ha d'especificar un directori que contindrà:

  - El fitxer amb les dades addicionals, de la qual extensió ha de ser TXT. Haurà de contenir els següents camps sent alguns d'ells obligatoris i altres no. La longitud total del fitxer és de 354 posicions.

  CAMPO
  LONGITUD
  CONTINGUT
  OBLIGATORI
  CSV
  A16
  CSV de la declaració presentada
  Número d'expedient
  A30
  Número d'expedient de la declaració presentada
  Assumpte
  A250
  Si el deixen en blanc es posa el nom del tràmit
  NO
  NIF Interessat
  A9
  NIF de l'interessat
  Nom Interessat
  A40
  Primer cognom de l'interessat
  Model
  A3
  Model de la declaració
  Exercici
  N4
  Exercici de la declaració
  Període
  A2
  Període de la declaració

  - Tantes carpetes com declaracions s'han presentat. En cada carpeta s'inclouran els documents associats a cada declaració. El nom de la carpeta serà el del CSV associat a la declaració presentada.

  Tingui en compte que el directori seleccionat ha d'estar ubicat en una carpeta "AEAT", o alguna subcarpeta d'aquesta. A més aquest tràmit requereix Java per la qual cosa haurà d'acceptar l'execució de les miniaplicacions corresponents. Per a qualsevol incidència consulti els enllaços a les ajudes de Java que pot trobar en "Enllaços d'interès ".

  Faci clic en el botó "Seleccionar Directori" i esculli el directori que conté les dades requerides.

  seleccionar directori lots 210

  Després premi el botó "Enviar sol·licitud". Durant l'enviament dels documents s'anirà mostrant el procés amb els documents acceptats i rebutjats.

  El resultat de la presentació correcta dels documents serà la pàgina de resposta amb el rebut de presentació que conté les dades registrals junts amb les dades addicionals i la informació dels documents.

  resposta presentació documentació

  Per a cada presentació es gravarà en local, en el directori de fitxers acceptats, C:\aeat\lots documents\acceptats, la pàgina HTML de resposta correcta obtinguda. En aquesta pàgina, que conté l'índex amb el resum del procés, es troben els enllaços als documents PDF que es corresponen amb els rebuts de presentació.

  rebut de presentació

  El certificat amb què s'han signat aquests rebuts és el mateix amb què s'hagi autenticat en accedir al tràmit.

  Aquest rebut de presentació s'emmagatzema com un document en format PDF que es pot consultar en la pàgina de resum o comprovar-se en la Seu Electrònica mitjançant el CSV en l'opció "Comparació de documents mitjançant CSV".

  En cas de ser rebutjada es tornarà una pàgina amb les causes per les quals s'ha rebutjat.

  documentos,documentación,complementaria,lotes,210,registro