Aportació de documentació complementària per lots per al model 210

 • El model 210 admet la presentació de documentació complementària per lots.L'enllaç al servei "Aportar documentació complementària per lots" està disponible a la pàgina de tràmits del Model 210 a la Seu Electrònica.

  En principi esta opció està habilitada per a la presentació de documentació de declaracions del model 210 prèviament presentades corresponents a un mateix exercici i període.

  En primer lloc l'usuari ha d'especificar un directori que contindrà:

  • El fitxer amb les dades addicionals, l'extensió de les quals ha de ser TXT. Haurà de contindre els següents camps sent alguns d'ells obligatoris i d'altres no. La longitud total del fitxer és de 354 posicions.

   CAMP
   LONGITUD
   CONTINGUT
   OBLIGATORI
   CSV
   A16
   CSV de la declaració presentada
   Número d'expedient
   A30
   Número d'expedient de la declaració presentada
   Assumpte
   A250
   Si el deixen en blanc es posa el nom del tràmit
   NO
   NIF Interessat
   A9
   NIF de l'interessat
   Nom Interessat
   A40
   Primer cognom de l'interessat
   Modelo
   A3
   Model de la declaració
   Exercici
   N4
   Exercici de la declaració
   Període
   A2
   Període de la declaració
  • Tantes carpetes com declaracions s'han presentat.A cada carpeta s'inclouran els documents associats a cada declaració.El nom de la carpeta serà el del CSV associat a la declaració presentada.

  Tinga en compte que el directori seleccionat ha d'estar ubicat en una carpeta "AEAT", o alguna subcarpeta d'esta.A més este tràmit requerix Java per la qual cosa haurà d'acceptar l'execució de les miniaplicacions corresponents.Per a qualsevol incidència consulte els enllaços a les ajudes de Java que pot trobar en "Enllaços d'interés".

  Faça clic al botó "Seleccionar Directorio" i esculla el directori que conté les dades requerides.

  seleccionar directori lots 210

  Després prema el botó "Enviar sol·licitud".Durant l'enviament dels documents s'anirà mostrant el procés amb els documents acceptats i rebutjats.

  El resultat de la presentació correcta dels documents serà la pàgina de resposta amb el rebut de presentació que conté les dades registrals juntes amb les dades addicionals i la informació dels documents.

  resposta presentació documentació

  Per a cada presentació es gravarà en local, en el directori de fitxers acceptats, C:\aeat\lotes documentos\aceptados, la pàgina HTML de resposta correcta obtinguda.En esta pàgina, que conté l'índex amb el resum del procés, es troben els enllaços als documents PDF que es corresponen amb els rebuts de presentació.

  rebut de presentació

  El certificat amb què s'han firmat estos rebuts és el mateix amb el qual s'haja autenticat en accedir al tràmit.

  Este rebut de presentació s'emmagatzema com un document en format PDF que es pot consultar a la pàgina de resum o comprovar-se a la Seu Electrònica mitjançant el CSV en l'opció "Confrontació de documents mitjançant CSV".

  En cas de ser rebutjada es tornarà una pàgina amb les causes per les quals s'ha rebutjat.

  documentos,documentación,complementaria,lotes,210,registro
 • Model 210.Impost sobre la renda de no residents.No residents sense establiment permanent.Declaració ordinàriaInformació continguda en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària