Apoderament entre cònjuges per a la presentació de declaracions conjuntes del model 210

 • En cas que la presentació del model 210 es correspongui amb una autoliquidació de dos cònjuges de rendes derivades de transmissions de béns immobles que opten per la presentació conjunta, l'accés al formulari i la signatura de la declaració haurà de realitzar-se amb el certificat electrònic d'un d'ells. L'altre cònjuge i també titular de. declaració haurà d'apoderar a aquest altre a realitzar el tràmit en el seu nom mitjançant el registre del corresponent apoderament.

  Per aquest motiu, en la pàgina de tràmits del Model 210 s'ha habilitat un o directe a la gestió d'aquest apoderament.

  Enllaç a l'apoderament de cònjuges 210

  Mentre que la presentació electrònica del model 210 exigeix la identificació mitjançant certificat electrònic o DNIi, el segon titular pot realitzar l'apoderament tant amb certificat electrònic com amb Cl@ve PIN.

  Identificació apoderament 210

  Una vegada identificat, haurà d'indicar el NIF de l'apoderat a què s'autoritzarà al tràmit 210P. L'apoderament pot tenir un termini limitat, indicant-ho en el camp "Data fi de l'Autorització" o fer-ho il·limitat, fins que es revoqui o es renunciï a ell per una de les parts, deixant aquest camp en blanc. Marqui també la casella d'autorització al tractament de dades personals.

  Registre apoderament model 210

  Després de fer-se efectiu l'apoderament, podrà presentar-se la declaració, assegurant-se de facilitar les dades adequats per a la presentació conjunta: tipus de Renda, clau 28 i en l'apartat "Determinats de la base impossible", Clau C (cònjuge), les quotes de participació de contribuent i cònjuge i la identificació del cònjuge.

  selecció tipus de renda model 210

  dades del cònjuge

  Enllaços d'interés:

  210 no residentes conjunta apoderamiento certificado
 • Instruccions Document PDF  (248 kB)