Presentació electrònica del model 202

 • Per a la presentació electrònica del "Model 202.IS Impost sobre societats i Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).Pagament fraccionat" pot utilitzar el formulari en línia disponible en Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions".

  Per a visualitzar correctament totes les parts del formulari, abans d'accedir, comprove el zoom i mida de lletra establida al navegador (una vegada presentada la declaració pot tornar al zoom i mida de lletra anterior).

  • En Internet Explorer, accedisca a "Veure" a la barra de menú (si no la té activada prema la tecla F10), "Mida de text" i seleccione "Mitjà", en "Zoom" seleccione 100%.També pot seleccionar el zoom des de la icona de la femella.

  • En Google Chrome, accedisca a "Configuració" (des dels tres punts verticals), "Aspecte", "Mida de la font" i seleccione "Mediano (recomanat)", en "Zoom de la pàgina" seleccione 100%.També des d'Acostar/allunyar pot seleccionar el zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, accedisca a la icona de tres ratlles, en "Mida" seleccione 100% amb els signes "+" i "-", polse "Opciones", "General", Idioma i aparença i en "Tipografies i colors" seleccione una mida inferior a l'actual, si no veu correctament el formulari.

  • En Safari, accedisca a "Visualització", "Ampliar" o "Reduir".

  Presenación electrònica telemàtica model 202 pagament fraccionat
 • Per a realitzar la presentació electrònica del present exercici prema "Presentació exercici 2018 (sol 2P i 3P) i següents" de l'apartat "Presentacions".

  Model 202.Tràmits

  Este tràmit requerix identificar-se amb certificat electrònic.

  Selecció del Certificat

  Si desitja importar un fitxer generat amb el formulari o amb un programa alié a la AEAT disposa de l'opció "Importar" al final de la finestra.Tinga en compte que este fitxer ha de ser de text i que ha d'adequar-se al disseny de registre publicat.Pot trobar el disseny de registre del model 202 per a la presentació electrònica en l'apartat "Ajuda", "Dissenys de Registre", "Modelos 200 al 299" i també en l'apartat "Informació i ajuda" dins de la relació de tràmits del model 202.

  Presentació electrònica telemàtica model 202 pagament fraccionat
 • Des del botó "Cargar"Situat a la part inferior de la finestra, pot recuperar una declaració generada amb el nostre formulari i guardada als servidors de la AEAT en una sessió anterior del mateix exercici i període, per a això, abans ha d'introduir les dades identificatives i la meritació de la declaració.

  Complimente les dades d'identificació, meritació, les dades addicionals que se sol·liciten i seleccione el tipus de liquidació segons la modalitat del càlcul del pagament fraccionat;després prema el botó "Aceptar y continuar".Pot indicar el "C.N.A.E. activitat principal" prement el botó amb els punts suspensius i seleccionar la data d'inico del període impositiu des de la icona del calendari.Tinga en compte que les dades introduïdes dels apartats "Meritació" i "Dades addicionals" no podran ser modificades posteriorment en la liquidació.

  Dades identificatives

  Dades addicionals

  A continuació, introduïsca les dades de la liquidació segons la modalitat del càlcul del pagament fraccionat que haja seleccionat en el pas anterior.Seleccione el tipus de declaració, si el resultat és a ingressar i no domicilia l'ingrés haurà d'obtindre primer el NRC i després presentar la declaració.Des del mateix formulari, fent clic al botó "Realitzar pagament (obtindre NRC)" pot connectar amb la passarel·la de pagament per a generar automàticament un NRC amb les dades que conté la declaració.

  Selecció de tipus de declaració

  El formulari té un temps d'espera;li recomanem que guarde la declaració mitjançant el botó "Guardar".En prémer "Guardar" s'emmagatzemarà als servidors de la AEAT les dades emplenades fins a este moment encara que no estiguen validats.Si ja existix una declaració guardada anteriorment se sobreescriurà.La recuperació d'estes dades es realitza des del botó "Cargar" (també disponible a la finestra de "Dades Identificatives").

  Botó

  Guardar declaració

  Abans de presentar la declaració comprove si té avisos o errors des del botó "Validar declaració".Recorde que els avisos donen informació rellevant que convé revisar però no impedixen la presentació de la declaració.En cas que la declaració continga errors, estos han de ser corregits.

  Botó per a validar la declaració

  El formulari del model 202 permet generar un fitxer en format BOE des de l'opció "Exportar" sempre que la declaració s'haja validat correctament i no existisquen errors.Podrà elegir la ruta en la qual desitja guardar el fitxer, per defecte en la carpeta de "Descargas" segons les opcions del navegador, tindrà per nom el NIF del declarant, exercici, període i l'extensió .202.Podrà recuperar la declaració mitjançant l'opció "Importar"En qualsevol moment.

  Exportar

  Importar

  Per a presentar la declaració faça clic en "Firmar y Enviar".

  Botó per Firmar i Enviar

  A continuació marque la casella "Així que" i prema "Firmar i Enviar".

  Marque

  Si tot és correcte, obtindrà el full de resposta en la qual aparega "La seua presentació ha sigut realitzada amb èxit" amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  En els casos en què hi haja reconeixement de deute, en el full de resposta de presentació realitzada amb èxit es mostrarà un enllaç per a realitzar la presentació de l'ajornament o de la sol·licitud de compensació.Prema "Tramitar deute".

  A continuació, apareixerà el detall de la liquidació amb les dades del deutor i la clau de liquidació.Haurà d'escollir entre una de les opcions disponibles:ajornar, compensar o pagar.

  Presentació electrònica telemàtica model 202 pagament fraccionat