Com comunicar dades addicionals a la declaració dels exercicis 2015 i 2016

 • Per a comunicar dades addicionals a la declaració del model 202 per als exercicis 2015 i 2016 pot utilitzar el formulari en línia disponible a la Seu Electrònica de la AEAT al que pot accedir des de l'opció "Presentar i consultar declaracions", dins de "Tràmits destacats".

  Faça clic sobre el següent enllaç per a accedir a la relació completa de tràmits del model 202:

  Prema en "Presentació d'exercicis anteriors" de l'apartat "Annex 202.Comunicació de dades addicionals a la declaració" i en "Presentació de la comunicació de dades addicionals a la declaració exercici 2015 i 2016".

  Presentació exercicis anteriors 2013 2014

  Comunicar dades addicionals exercicis anteriors 2015 i 2016

  Este tràmit requerix identificar-se amb certificat electrònic.

  seleccionar certificat electrònic

  Introduïsca les dades d'identificació i emplene el formulari amb les dades addicionals que vulga comunicar.Per a indicar el "C.N.A.E. activitat principal" prema el botó amb els punts suspensius i per a seleccionar la data d'inico del període impositiu pot utilitzar la icona del calendari.

  Dades identificatives

  Abans de presentar la declaració comprove si té avisos o errors des del botó "Validar declaració".Recorde que els avisos donen informació rellevant a tindre en compte però no obstaculitza la presentació de la declaració.En cas que la declaració continga errors, estos han de ser corregits.Fent clic en "Anar a l'Avís" o "Anar a l'Error" li portarà a la casella corresponent que haja de corregir.

  Validar declaració

  Per a presentar la declaració prema "Firmar i Enviar".

  Sense errors, prema Firmar i Enviar

  A la següent finestra marque la casella "Així que" i prema "Firmar i Enviar" per a finalitzar la presentació.

  Marque

  202 comunicar dades adicionlaes exercicis 2015 2016
 • Model 202.Impost sobre societats.Pagament fraccionat règim general.Informació continguda en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària