Requisits per a tramitar la sol·licitud de devolució de l'IVA (Model 360)

 • La gestió de les devolucions del IVA mitjançant la presentació del model 360 requerix complir estos requisits:

  1. La sol·licitud de la devolució del IVA es realitza obligatòriament per via telemàtica.

   La sol·licitud de la devolució es realitza exclusivament mitjançant el tràmit habilitat a la Seu Electrònica de l'Agència Tributària i exigix identificació amb firma digital (certificat electrònic o DNI electrònic).

   Si no disposa de certificat electrònic recorde que la sol·licitud i obtenció de l'esmentat certificat es realitza a través dels serveis per internet de qualsevol entitat certificadora autoritzada.Pot ser-li d'ajuda la informació detallada en l'opció "Informació i passos per a obtindre un certificat electrònic" disponible en els "Enllaços d'interés", al final d'esta ajuda.

  2. El presentador ha d'estar donat d'alta en la DEH (Adreça Electrònica Habilitada) i subscrit al procediment AEATPI20050425IVANOR.

   L'accés a la DEH i la subscripció al procediment es realitza des del portal del Servei de Notificacions Electròniques (http://notificaciones.060.es).Per a accedir a este servei faça clic en l'enllaç "Servei de Notificacions Electròniques (DEH)" situat en els "Enllaços d'interés" al final d'esta ajuda.

   Una vegada donat d'alta en la DEH, el sol·licitant (tant si fa el tràmit en nom propi com si es fa a través de representant) s'ha de subscriure al procediment AEATPI20050425IVANOR amb almenys dos dies d'antelació a la presentació de la sol·licitud.

   Si està subscrit, en "Procediments Subscrits" ha d'aparéixer el AEATPI20050425IVANOR.

   Subscrit al procediment

   Si no s'està subscrit al AEATPI20050425IVANOR, pot fer-ho des de "Subscripció a Procediments".Seleccione com a entitat "Agencia Estatal d'Administració Tributària" i en categoria "Totes", seleccione el procediment i prema el botó "Subscriure"'S.

   Subscriure's al procediment

  3. Registrar el corresponent apoderament en el cas que el sol·licitant desitge realitzar el tràmit a través d'un representant.

   Si el sol·licitant actua pel mig d'un tercer (representant), no és necessari que estiga subscrit a la DEH, ni que no tinga certificat electrònic.

   En este cas haurà d'apoderar el representant en el tràmit NOTIVANOR (apoderament específic) o bé en el GENERALNOT (apoderament general) perquè este puga rebre les notificacions del representat.

   L'apoderament pot tramitar-se per internet amb certificat electrònic.L'esmentat apoderament requerix que després de l'atorgament del poder l'apoderat confirme la recepció del mateix.

  1. Per a enviaments amb gran volúmen d'operacions (superior a 202 operacions i amb un màxim de 3000), la presentació del model 360 haurà de fer-se des de l'opció "Presentació del model 360 per fitxer" dels tràmits en Seu Electrònica per a este model.El fitxer ha de complir els criteris indicats en el disseny lògic aprovat.Presentació del model 360 per fitxer

   Fins a 202 operacions és possible utilitzar l'opció general de presentació "Presentació del model 360" mitjançant el formulari en línia.Presentació del model 360 per formulari

  Nota: Si té dubtes d'emplenament, li recordem que pot obtindre ajuda d'interés en l'apartat "Informació i ajuda" dins de la relació de tràmits disponibles per al model 360.També pot contactar amb la ONGT (no Residents) trucant al 91 757 57 75.

  Enlaces de interés:

 • Dissenys de registre
 • Información y pasos para obtener un certificado electrónico
 • Ajuda - Notificacions electròniques
 • Servei de Notificacions Electròniques (DEH) 
 • Accés al servei de notificacions electròniques per apoderament
 • Model 360.Sol·licitud de devolució de l'Impost sobre el Valor Afegit suportat per determinats empresaris o professionals establerts en el territori d'aplicació de l'Impost. Nota: Els empresaris o professionals establits a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, presentaran la sol·licitud de devolució de la quotes suportades al territori d'aplicació de l'Impost a través d'este mateix formulari.