Modificació de les dades presentades en la sol·licitud de devolució de l'IVA a no Establecidos (model 360)

 • La modificació de dades de sol·licituds ja enviades es realitza des del mateix formulari del Model 360.Tinga en compte que només es pot modificar una presentació realitzada i validada com a correcta.

  Recorde que l'accés als tràmits del model pot realitzar-se des de l'opció "Presentar i consultar declaracions" de l'apartat "Tràmits destacats" de la Seu Electrònica.

  Complimente la captura de dades bàsics de la sol·licitud tenint en compte que ha d'indicar les mateixes dades de la sol·licitud original ("País", "Exercici", "Identificació del sol·licitant de la devolució", i "Àmbit d'establiment del sol·licitant"), marque l'opció "Modificació d'una sol·licitud de devolució" dins de l'apartat "Causa de presentació".A continuacion, introduïsca el "Número d'entrada de registre" de la declaració presentada anteriorment.

  El número d'entrada de registre és un nombre de 16 dígits la numeració dels quals comença pel número de l'exercici més el número del model, 360 (per exemple, 2019360XXXXXXXXX).Este número es troba al full de resposta d'una presentació electrònica realitzada correctament en l'apartat "Expedient/Referència (núm. registre assignat)" juntament amb la data de la presentació i el Codi Segur de Verificació.

  Modificació de dades

  Recorde que únicament podrà modificar una declaració si esta ha sigut validada correctament.Les dades que introduïsca modificaran la declaració presentada.

  És necessari assenyalar que hi ha Estats Membres que no admeten modificacions, per la qual cosa pot ocórrer que no admeten la modificació enviada.En eixe cas, per a qualsevol dubte s'haurà de dirigir a l'Estat de devolució.

  Es tindrà en compte la dada recentment modificada i que açò inclou el fet que si s'envia la dada en blanc, l'anteriorment presentat s'elimina de la declaració.

  Després de prémer "Enviar", els camps que apareixen al formulari inicial del model com el d'"Ejercicio", "PeríodeNIF"I "Raó Social o Cognoms i Nom" no poden ser modificats.Per a això, és necessari que realitze una nova declaració.

  D'altra banda, llevar el/els RGE de factures (ja siga per a canviar-los per d'altres o per a disminuir el numere total de factures) no afecta a les operacions.En tot cas, li aconsellem que no queden línies en blanc separant els diferents RGE en l'apartat "7.Annexos", de la pàgina 1.Si és necessari, col·loque a la casella que quede buida l'últim RGE de la llista.

  Annexos

  NOTA

  En el cas d'haver d'afegir operacions (pàgina 2) a una declaració ja presentada correcta, no és possible fer una modificació de la declaració, ha de presentar un nou formulari, com a presentació anual, amb les operacions que falten.

  Enlaces de interés:

  360 119080 modificació modificar presentació presentar
 • Model 360.Sol·licitud de devolució de l'Impost sobre el Valor Afegit suportat per determinats empresaris o professionals establerts en el territori d'aplicació de l'Impost.Informació continguda en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària Nota: Els empresaris o professionals establits a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, presentaran la sol·licitud de devolució de la quotes suportades al territori d'aplicació de l'Impost a través d'este mateix formulari.