Anul·lació de la sol·licitud presentada per a la devolució de l'IVA (model 360)

 • L'anul·lació de les dades de sol·licituds ja enviades es realitza des del mateix formulari del Model 360.

  Recorde que l'accés als tràmits del model pot realitzar-se des de l'opció "Presentar i consultar declaracions" de l'apartat "Tràmits destacats" de la Seu Electrònica amb certificat electrònic

  Per a l'anul·lació complimente la captura de dades bàsics de la sol·licitud tenint en compte que ha d'indicar les mateixes dades de la sol·licitud original ("País", "Exercici", "Identificació del sol·licitant de la devolució", i "Àmbit d'establiment del sol·licitant"), marque l'opció "Modificació d'una sol·licitud de devolució" dins de l'apartat "Causa de presentació".A continuacion, introduïsca el "Número d'entrada de registre" de la declaració presentada anteriorment.

  El número d'entrada de registre és un nombre de 16 dígits la numeració dels quals comença pel número de l'exercici més el número del model, 360 (per exemple, 2019360XXXXXXXXX).Este número es troba al full de resposta d'una presentació electrònica realitzada correctament en l'apartat "Expedient/Referència (núm. registre assignat)" juntament amb la data de la presentació i el Codi Segur de Verificació.

  Modificació de dades

  Una vegada accedisca a la declaració, deixe els camps en blanc, a més, tots els camps d'operacions han d'anar sense contingut, inclosos els desplegables i no introduïsca cap operació.No obstant això, és necessari emplenar les dades bancàries de l'apartat 6 (pàgina 1) per a poder realitzar l'enviament.

  És necessari assenyalar que hi ha Estats Membres que no admeten modificacions, per la qual cosa pot ocórrer que no admeten la modificació enviada.En eixe cas, per a qualsevol dubte s'ha de dirigir a l'Estat de devolució.

  Només és possible realitzar l'anul·lació si no s'ha finalitzat el procediment, si ja s'ha realitzat la devolució, però desitja fer modificacions, renúncies o qualsevol altra qüestió, ha de contactar amb el país al qual es va enviar la sol·licitud.

  Enlaces de interés:

  360 115010 anul·lar anul·lació error
 • Model 360.Sol·licitud de devolució de l'Impost sobre el Valor Afegit suportat per determinats empresaris o professionals establerts en el territori d'aplicació de l'Impost.Informació continguda en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària Nota: Els empresaris o professionals establits a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, presentaran la sol·licitud de devolució de la quotes suportades al territori d'aplicació de l'Impost a través d'este mateix formulari.