"Devolució sol·licitada:la divisa no és la indicada en les preferències del país de devolució per al període de devolució"

  • Este error apareix quan el camp divisa no està assenyalat al formulari del model 360, concretament en l'apartat 6 "Dades bancàries".En el cas que estiga important dades, assegure's que esta dada s'ha traslladat al formulari.Revise també que s'haja creat l'arxiu .pr (és el que especifica les preferències de país).Per a solucionar el problema, guarde i importe de nou el formulari complet per al seu enviament.

    Per a dubtes d'emplenament i altres qüestions de caràcter tributari contacte amb la ONGT (No Residents) per via telefònica en el 91 757 57 75.

    Enlaces de interés:

    código,360,115040,divisa,preferencias,periodo,devolución
  • Ajuda tècnica - Sol·licitud de Devolució d'IVA a no Establecidos (model 360)