"L'import sol·licitat per retornar és superior a la multiplicació de la Quota d'IVA per la Prorrata"

  • Este error apareix perquè s'han consignat diferents quantitats a les caselles "Quota IVA"I "Import sol·licitat per retornar" de l'operació.Si la casella "Prorrata" es deixa en blanc, es considera que és al 100% per la qual cosa les quantitats introduïdes en estes dues caselles ha de coincidir.

    Només variaran estes quantitats si s'ha marcat en la caratula inicial del model 360 la casella "Comunicació de la Prorrata Definitiva de l'Exercici Anterior".

    Enlaces de interés:

    360,error,119220
  • Ajuda tècnica - Sol·licitud de Devolució d'IVA a no Establecidos (model 360)