Error d'emplenament de les dades del proveïdor de béns/prestador de serveis

  • Per a solucionar este error serà necessari indicar el nom i domicili complet del proveïdor de béns o prestador de serveis i, si es tracta d'adquisició de béns o prestació de serveis, el número d'identificació a efectes del IVA o el número de referència fiscal en el cas d'Alemanya, si manca d'este.

    Revise estes dades i intente novament la presentació.

    Enlaces de interés:

    360,error
  • Ajuda tècnica - Sol·licitud de Devolució d'IVA a no Establecidos (model 360)