"El sol·licitador o apoderat per a rebre notificacions en nom del sol·licitant ha d'estar subscrit al servei de notificacions telemàtiques"

 • Un dels requisits per a la presentació del model 360 és que el sol·licitador o apoderat estiga donat d'alta en l'Adreça Electrònica Habilitada (DEH) i subscrit al servei de notificacions telemàtiques de la AEAT en el procediment AEATPI20050425IVANOR amb almenys dos dies d'antelació a la presentació de la sol·licitud.

  Si actua per mitjà de representant, no necessita estar subscrit a este procediment, només ha de apoderar al representant en tràmit NOTIVANOR i que l'apoderat haja confirmat l'apoderament.Este representant haurà d'estar donat d'alta en la DEH (Adreça Electrònica Habilitada) i subscrit al procediment AEATPI20050425IVANOR.

  Una altra causa possible d'este error és que tinga donat d'alta un representant diferent, al certificat de persona jurídica, al que consta donat d'alta en l'apoderament NOTIVANOR per a la AEAT. En este cas l'haurà de modificar en la seua Administració.

  Per a més informació consulte els requisits per a sol·licitar la devolució de IVA:

  codi 360 113010 113011 notificacions AEATPI20050425IVANOR subscrit DEH
 • Requisits per a tramitar la sol·licitud de devolució de l'IVA (Model 360)
 • Enlaces de interés:

  codi 360 113010 113011 notificacions AEATPI20050425IVANOR subscrit DEH
 • Ajuda tècnica - Sol·licitud de Devolució d'IVA a no Establecidos (model 360)