"Dades bancàries.Compte IBAN:El camp està buit o no s'ajusta al format especificat"

  • Si apareix este error és necessari que revise el compte que ha introduït al formulari, en l'apartat 6 "Dades bancàries" de la pàgina 1.

    Recorde que el IBAN és una identificació internacional del número de compte bancari que té entre 14 i 34 caràcters.El IBAN respon al següent format:ESXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, corresponent ÉS al codi del país, XX, a un dígit del control i la resta als dígits del número de compte.Ha d'introduir el IBAN en el camp corresponent tot junt, sense espais.

    Enlaces de interés:

    codi 360 117040 IBAN compte banc buit format
  • Ajuda tècnica - Sol·licitud de Devolució d'IVA a no Establecidos (model 360)