Com guardar i recuperar les dades de les declaracions del model 360 mitjançant el formulari

 • Recorde que l'accés a la relació de tràmits del Model 360 es realitza des de la Seu Electrònica en l'opció "Presentar i consultar declaracions" de l'apartat "Tràmits destacats".

  L'emplenament del formulari del model 360 requerix completar la pantalla inicial, on es capturen les dades bàsiques de la sol·licitud.Després d'emplenar les dades bàsiques de la sol·licitud i prémer el botó "Enviar", accedirà a la primera pàgina del formulari amb les dades consignades en la captura de dades bàsiques.

  Una vegada dins del formulari podrà guardar la informació en qualsevol moment en fer clic en "Guardar".Si no ha emplenat la sol·licitud completa, abans de permetre guardar-la obtindrà un avís informant de les dades que falta per complimentar, encara que açò no impedix el guardat.

  Per defecte, es guardarà a la carpeta descàrregues que tinga assignada el navegador, no obstant això, pot seleccionar una ubicació diferent.El fitxer tindrà per nom el NIF del declarante.360.txt

  Si ha emplenat correctament el formulari, permet igualment guardar-lo, sense avisos de validació.

  Desar

  Per a recuperar un fitxer prèviament creat, accedisca al formulari de presentació del model 360 i complimente el formulari inicial amb les mateixes dades que va introduir per a identificar la declaració que desitja recuperar.Prema "Enviar".

  Amb el model 360 carregat, faça clic en "Examinar" i busque el fitxer NIF.360.txt que necessite recuperar i que haja prèviament guardat.També podrà importar un fitxer extern realitzat amb un programa extern i que seguisca el disseny lògic correcte publicat al web.

  Importar dades amb el botó

  Seleccionar el fitxer .360.txt

  Tinga en compte que si no ha guardat les dades després de seguir el procés complet d'adjuntar factures fins que aparega el número de registre RGE, quan es desitge recuperar el fitxer no es tindran eixes factures en la declaració.En tot cas, sempre podrà emplenar els camps del formulari així com adjuntar les factures manualment.

  Si hi ha algun problema en la importació del fitxer li apareixerà un missatge d'informació per a tornar al programa d'ajuda i importar el fitxer novament.Assegure's de seleccionar el fitxer .360.txt.

  Tornar al programa d'ajuda

  Quant a l'emplenament del formulari li recordem que al formulari web s'admeten fins a 202 operacions (101 pàgines, a dues operacions per pàgina) mentre que en una presentació per fitxer s'admeten fins a 3000 operacions (1500 pàgines 2 per dues operacions per pàgina).

  Enlaces de interés:

  guardar recuperar 360 importar importació IVA devolució establits
 • Requisits tècnics per a realitzar tràmits en la seu electrònica
 • Model 360.Sol·licitud de devolució de l'Impost sobre el Valor Afegit suportat per determinats empresaris o professionals establerts en el territori d'aplicació de l'Impost.Informació continguda en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària Nota: Els empresaris o professionals establits a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, presentaran la sol·licitud de devolució de la quotes suportades al territori d'aplicació de l'Impost a través d'este mateix formulari.