Com adjuntar les factures al formulari del 360

 • Recorde que l'accés a la relació de tràmits del Model 360 es realitza des de la Seu Electrònica en l'opció "Presentar i consultar declaracions" de l'apartat "Tràmits destacats".

  A través del formulari per a la tramitació del model 360 s'adjuntaran per registre les còpies electròniques de les factures o documents d'importació.Esta acció es realitza des de l'apartat "7.Annexos" de la pàgina 1.

  Consideracions prèvies:

  • Els formats compatibles per als fitxers de factures que haja d'adjuntar són els PDF y TIFF.
  • Es es recomana una factura per fitxer registrat.No obstant això, pot incloure-se'n més d'una per arxiu.En este cas, si no fora possible incloure un arxiu per factura, el nom de l'arxiu farà referència a les operacions incloses i serà el més curt i descriptiu possible (per exemple, "facturas1a15.pdf").
  • El volum total de l'enviament no podrà excedir de 5 MB (RGE i formulari).Si en el seu cas excedix d'esta mida, ha d'adjuntar només les factures amb les quantitats més significatives.La resta de les factures podran ser requerides pel país al qual es dirigix la sol·licitud de devolució posteriorment, sent en este cas convenientment informat sobre el procediment que ha de seguir.
  • De manera individual un únic arxiu no pot superar els 4 MB, respectant-se sempre el màxim de 5 Mb per al conjunt de fitxers.
  • Pot reduir la mida dels fitxers adjunts escanejant la factura i guardant-la en .JPG i apegant-la en un document Word.Posteriorment imprimisca el document de Word en PDF.
  • Si necessita adjuntar alguna factura una vegada presentada la sol·licitud de devolució, pot modificar la presentada eliminant una de les referències de registre i incloent al seu lloc les factures que necessite, sempre tenint en compte la capacitat màxima de 5 MB en l'enviament.
  • Hi ha un límit de 10 fitxers annexats per cada entrada de Registro (RGE).

  Procediment:

  1. Localitze l'apartat "7.Annexos" de la pàgina 1.Per a adjuntar les còpies electròniques faça clic en el signe d'interrogació "?" que apareix en l'apartat "Núm. de registre".És important seguir l'ordre i no deixar línies buides entre els fitxers annexats.

   Registre de factures o documents d'importació

  2. En prémer el signe d'interrógación enllaçarà amb el registre electrònic, obrint-se una nova finestra on consignarà la descripció del contingut de l'arxiu i se seleccionarà l'arxiu desitjat, que s'haurà d'ubicar al seu disc local C:\ a la carpeta AEAT.Faça clic en "Afegir fitxer"

   Registre

   Prema "Seleccionar fitxers" per a accedir al fitxer o arrossegament el fitxer a la finestra.

   Selecció del fitxer

  3. Apareixerà el fitxer annexat de forma automàtica en l'apartat "Documentació que s'annexa".Una vegada annexats els fitxers polse "Presentar".

   Presentar registre

  4. Després, prema "Firmar i Enviar".

   Firmar i enviar

   Després de firmar i enviar la sol·licitud, rebrà un justificant de recepció d'eixa presentació en el qual apareix el RGE ("Número de seient registral") associat a l'enviament

   Número de seient registral

  5. Al formulari del model 360 s'haurà incorporat de forma automàtica el número de registre RGE i la descripció. RGE incorporat

  També és possible accedir a registre per a afegir els PDF amb les factures escanejades des de l'enllaç que apareix en els avisos de presentació del tràmit "Presentació del model 360 per fitxer".Una vegada presentats els PDF/TIFF, després entre al formulari per a indicar els RGE en l'apartat d'"Annexos".

  A tindre en compte

  • Cada factura enviada queda registrada per a la AEAT per temps indefinit.Es pot incloure en futurs enviaments simplement indicant manualment el RGE que es va obtindre inicialment.

  • Si el model 360 no s'envia o no s'inclou el RGE en qüestió, encara que la factura està presentada, no és tinguda en compte.

  • A tota hora es poden consultar els RGE a través del portal "Els meus Expedients" de la Seu Electrònica, a través de l'opció "Registre" (esta consulta requerix certificat electrònic).

  • Una vegada presentada la declaració, si desitja enviar més factures pot realitzar una modificació de la declaració o bé anular l'enviament de l'anterior i enviar-ne una altra de substitutiva.

  • Si té problemes tècnics en el funcionament del formulari li suggerim que consulte l'ajuda "Requisits tècnics per a realitzar tràmits a la Seu Electrònica".

  Enlaces de interés:

  com adjuntar factures formulari model 360
 • Anul·lació de la sol·licitud presentada per a la devolució de l'IVA (model 360)
 • Modificació de les dades presentades en la sol·licitud de devolució de l'IVA a no Establecidos (model 360)
 • Requisits tècnics per a realitzar tràmits en la seu electrònica
 • Model 360.Sol·licitud de devolució de l'Impost sobre el Valor Afegit suportat per determinats empresaris o professionals establerts en el territori d'aplicació de l'Impost.Informació continguda en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària Nota: Els empresaris o professionals establits a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla, presentaran la sol·licitud de devolució de la quotes suportades al territori d'aplicació de l'Impost a través d'este mateix formulari.