Adhesión a una solicitud colectiva

 • Este enlace permite que, una vez presentada una solicitud colectiva de abono anticipado, el resto de solicitantes se adhieran a dicha solicitud.

  Perquè una sol·licitud d'abonament anticipat puga ser tramitada, és necessària l'adhesió de la resta de sol·licitants a la sol·licitud col·lectiva ja presentada, per a la qual cosa poden utilitzar l'opció "Adhesió a sol·licitud col·lectiva (resta de sol·licitants)" disponible en la Seu Electrònica.

  Els sol·licitants podran realitzar este tràmit tant si accedixen amb certificat o DNI electrònic com amb Cl@vePIN.

  En primer lloc verifique que les dades del sol·licitant són correctes i en el camp "Tipus Sol·licitador" seleccione "Secundari" i prema "Buscar" per a localitzar la presentació.

  1

  Accedisca a la presentació des de l'enllaç de l'expedient de la sol·licitud que es trobe en estat "Sol·licitud col·lectiva en espera d'adhesió".

  2

  En el detall de la sol·licitud, localitze l'apartat del sol·licitant 2, o el que corresponga, i faça clic en "Adherir-se".Tinga en compte que esta opció només apareixerà a l'expedient si ha accedit el segon sol·licitador;si el que està accedint és el primer sol·licitant, l'opció "Adherir"-se no estarà disponible.

  3

  A la pantalla de confirmació de l'adhesió, verifique que les dades són correctes i prema el botó "Firmar i Enviar".

  4

  Apareixerà una finestra de confirmació que conté codificada la informació que s'enviarà.Marque la casella "D'acord"I prema "Firmar i Enviar".

  5

  Si el procés s'ha realitzat correctament, es mostrarà el rebut de presentació amb les dades del registre i el CSV (Codi Segur de Verificació) associat a l'esmentada presentació que li permetrà sempre recuperar el justificant des de l'opció de Confrontació de documents disponible a la Seu Electrònica.

  6

  Pot accedir al rebut en format PDF des de l'enllaç "Ver en format imprimible".

  Enlaces de interés:

  col·lectiva 143 anticipat sol·licitant
 • Amb icona
  Preguntes més freqüents
 • Amb icona
  Normativa