Presentació electrònica del model 368.Règim de la Unió i Règim exterior de la Unió

 • Per a la presentació electrònica del model 368 en "Règim de la Unió" o en "Règim exterior de la Unió" pot utilitzar el formulari disponible a la Seu Electrònica a la qual pot accedir des de l'enllaç "Presentar i consultar declaracions", dins de "Tràmits destacats".També en Seu Electrònica, "tots els tràmits", Impostos i taxes, "IVA",Model 368.Declaració de IVA dels règims especials de serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió o electrònics".

  Per a visualitzar correctament totes les parts del formulari, abans d'accedir, comprove el zoom i mida de lletra establida al navegador (una vegada presentada la declaració pot tornar al zoom i mida de lletra anterior).

  • En Internet Explorer, accedisca a "Veure" a la barra de menú (si no la té activada prema la tecla F10), "Mida de text" i seleccione "Mitjà", en "Zoom" seleccione 100%.També pot seleccionar el zoom des de la icona de la femella.
  • En Google Chrome, accedisca a "Configuració" (des dels tres punts verticals), "Aspecte", "Mida de la font" i seleccione "Mediano (recomanat)", en "Zoom de la pàgina" seleccione 100%.També des d'Acostar/allunyar pot seleccionar el zoom a 100%.
  • En Mozilla Firefox, accedisca a la icona de tres ratlles, en "Mida" seleccione 100% amb els signes "+" i "-", polse "Opciones", "General", Idioma i aparença i en "Tipografies i colors" seleccione una mida inferior a l'actual, si no veu correctament el formulari.
  • En Safari, accedisca a "Visualització", "Ampliar" o "Reduir".

  Faça clic en "Presentació del model 368".

  Tràmits del model 368

  L'accés i presentació d'este model pot realitzar-se amb certificat, DNI electrònic o Cl@ve PIN.

  Identificació

  En primer lloc apareixerà una finestra per a capturar les dades bàsiques de la declaració, seleccione una de les dues opcions disponibles, segons el règim del sol·licitant:

  • Régimen de la Unión
  • Règim exterior de la Unió

  Per a més informació, li recomanem que consulte la normativa i les instruccions del model disponibles en este enllaç:

  368 Presentació subjecte passiu IVA espanyol Presentació telematica electrònica Règim Unió exterior
 • ayuda,368
  Ajuda Model 368
 • - Si selecciona l'opció "Régimen de la Unión"Complimente el NIF del declarant empresari o professional establit en la Comunicadad, però no en l'Estat membre de consum, acollit al règim especial aplicable als serveis de telecomunicacions de radiodifusió o de televisió i als deixats per via electrònica, l'Estat membre d'identificació del qual siga Espanya.Li recomanem que consulte els avisos per a complimentar esta finestra, si té dubtes sobre això faça clic en el botó "Ajuda".

  Dades bàsiques Règim de la Unió

  - Si selecciona "Règim exterior de la Unió"Complimente el NOE del declarant empresari o professional no establit en la Comunitat, acogio al règim especial aplicable als serveis de telecomunicacions de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica, l'Estat membre d'identificació del qual siga Espanya.

  Li recomanem que consulte els avisos que li ajudaran a complimentar esta finestra, si té dubtes sobre això faça clic en el botó "Ajuda".

  Dades identificatives Règim exterior de la Unió

  Després prema "Acceptar" per a emplenar la resta de dades de la declaració.Des d'este encaix podrà donar d'alta, baixa i navegar entre els serveis que es registren.

  Encaix

  A la part inferior del formularion disposa de les opcions per a navegar per les pàgines de la declaració o per a accedir als diferents apartats de la mateixa.

  Apartats

  A la pàgina "Resultats" podrà seleccionar el tipus de declaració i la forma de pagament.Si selecciona "Ingrés total", al costat de l'import de l'ingrés disposa del camp per a incloure el NRC justificant del pagament.Pot enllaçar amb la passarel·la de pagament per a obtindre el NRC des del botó "Realitzar pagament (obtindre NRC)".Els declarants que hagen marcat l'opció "Règim exterior de la Unió" amb resultat positiu també poden marcar l'opció "Ingrés per transferència des de l'estranger"

  Tipus de declaració

  Abans de procedir a la presentació pot validar el contingut de la declaració des del botó "Validar".En el cas que existisquen errors que siga necessari corregir per a poder enviar la declaració, a la pestanya "Errors" s'indica la descripció de l'error, el botó "Anar a l'Error" o "Anar a l'Avís" que el portarà a la casella corresponent.

  Errors

  Si la declaració és correcta el missatge serà "No existixen errors".Prema "Firmar i enviar" per a començar el procés de presentació.

  No hi ha errors.

  A la nova finestra, marque la casella "Així que" per a confirmar la presentació de la declaració.En el quadre de text es mostrarà codificat el contingut de la declaració.Pot continuar amb la presentació de la declaració prement "Firmar i Enviar".

  Així que, Firmar i enviar

  Si tot és correcte, obtindrà el full de resposta en la qual aparega "La seua presentació ha sigut realitzada amb èxit" amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  368 Presentació telematica electrònica Règim Unió exterior