Presentació electrònica del model 353

 • El formulari per a l'emplenament i presentació en línia del model 353 de 2020 està disponible en Seu Electrònica, "tots els tràmits", Impostos i taxes "IVA", "Model 353.IVA Grup d'entitats.Model agregat.Autoliquidació mensual"

  La presentació telemàtica del model 353 requerix identificar-se amb certificat electrònic del declarant.A més del mateix titular de la declaració també pot presentar-la un tercer que actue en nom seu, ja siga un col·laborador social o un apoderat a realitzar el tràmit.

  Faça clic en "Presentació 2020".

  Tràmits model 353

  Identificació amb certificat

  Per a visualitzar correctament totes les parts del formulari, abans d'accedir, establisca el zoom i mida de lletra recomanats al navegador (una vegada presentada la declaració pot tornar al zoom i mida de lletra anteriors).

  • En Internet Explorer, accedisca a "Veure" a la barra de menú (si no la té activada prema la tecla F10), "Mida de text" i seleccione "Mitjà", en "Zoom" seleccione 100%.També pot seleccionar el zoom des de la icona de la femella.
  • En Google Chrome, accedisca a "Configuració" (des dels tres punts verticals), "Aspecte", "Mida de la font" i seleccione "Mediano (recomanat)", en "Zoom de la pàgina" seleccione 100%.També des d'Acostar/allunyar pot seleccionar el zoom a 100%.
  • En Mozilla Firefox, accedisca a la icona de tres ratlles, en "Mida" seleccione 100% amb els signes "+" i "-", polse "Opciones", "General", Idioma i aparença i en "Tipografies i colors" seleccione una mida inferior a l'actual, si no veu correctament el formulari.
  • En Safari, accedisca a "Visualització", "Ampliar" o "Reduir".

  Després d'identificar-se, accedirà al formulari.Emplene les dades identificatives i marque les caselles que corresponguen en el seu cas.Indique l'exercici i seleccione el període en el desplegable.

  Dades identificatives

  El camp número de grup dona com a correctes els següents formats:

  • IVAxxxx/aa (IVA – 4 dígits –barra –dos dígits d'año):ejemplo IVA0006/20

  • xxxx/aaBVA (Quatre dígits –barra –dos dígits d'any –lletra B –lletres VA):ejemplo0006/20BVA

  • xxxx/aaAVA (Quatre dígits –barra –dos dígits d'any –lletra A – lletres VA):ejemplo 0006/20AVA

  • xxxx/aaGVA (Quatre dígits –barra –dos dígits d'any –lletra G –lletres VA):ejemplo 0006/20GVA

  • 31xxxxx (Codi 31 –cinc dígitos):ejemplo 3100006

  Qualsevol altre emplenament torna el següent avís:

  Error número de grup

  Els resultats de la liquidació s'autoemplenen depenent de les dades facilitades en la resta de camps.A més, el formulari permet la presentació d'una declaració complementària corresponent al mateix concepte, exercici i període.En este cas haurà d'indicar el número de justificant de la declaració anterior.

  En l'apartat "Entitats del grup que tributen en el règim especial", trobarà un encaix des de la que pot donar d'alta, baixa i navegar entre els registres.Per a donar d'alta un registre prema a la icona "Nou registre" identificada per un full en blanc amb el signe "+" en verd.Complimente el NIF de l'entitat dependent i la resta de caselles.

  Apartat Entitats del grup

  Seleccione el tipus de declaració en funció del seu resultat.Si el resultat és a ingressar i no domicilia l'ingrés s'habilitarà el camp per a incloure el Número de Referència NRC, codi de 22 caràcters que faciliten les entitats bancàries i que servix com a justificant del pagament.Podrà realitzar el pagament prèviament o en eixe moment, des de l'enllaç "Optatiu:Obtindre NRC" que enllaçarà amb la passarel·la de pagaments per a realitzar l'ingrés amb les dades que s'han consignat al formulari.

  Resultat a ingressar

  Des de l'encaix inferior té accés a les funcions per a validar la declaració, guardar i carregar dades, exportar i importar declaracions i firmar i enviar.

  Encaix inferior

  Abans de presentar la declaració, comprove si té avisos o errors des del botó "Validar declaració".En la part superior apareixerà una pestanya amb els errors i avisos detectats.Prema "Anar a l'avís" o "Anar a l'error" per a accedir al camp o apartat que ha de revisar.

  Recorde que els avisos són informatius i no impedixen la presentació.Per la seua part, els errore si han de ser corregits.

  Avisos i errors

  En qualsevol moment, encara que existisquen errors o no s'haja completat la declaració, podrà guardar les dades introduïdes perquè queden emmagatzemats al servidor de la AEAT Posteriorment, pot recuperar-los mitjançant el botó "Carregar" per a continuar amb l'emplenament.

  Guardar i Cargar

  Si no existixen errors, és possible "Exportar"Un fitxer amb la declaració en format BOE (extensió .322) vàlid per a la seua presentació.

  Exportar

  El botó "Importar" permet incorporar un fitxer amb la declaració en format BOE, exportat des del mateix formulari o generat des d'un programa extern seguint les especificacions del disseny de registre publicat en l'apartat "Ajuda" (situat a la cantonada superior dreta), "Dissenys de RegistreModels del 300 al 399".

  Importar

  Una vegada que la declaració estiga completa i validada sense errors, prema "Firmar i enviar"Per a realitzar la presentació.

  Per a presentar la declaració prema Firmar i Enviar

  A la següent finestra marque "Així que" i prema "Firmar i enviar".Si tot és correcte, obtindrà un full de resposta amb el missatge "La seua presentació ha sigut realitzada amb èxit".El PDF incrustat conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  En els casos en els quals hi haja reconeixement de deute, al full resposta apareixerà un enllaç per a realitzar la sol·licitud de l'ajornament o de la compensació.Prema "Tramitar deute".

  A continuació, apareixerà el detall de la liquidació amb les dades del deutor i la clau de liquidació.Haurà d'escollir entre una de les opcions disponibles:ajornar, compensar o pagar.Si no ha tramitat el deute en eixe moment pot fer-ho des de Seu Electrònica, "tots els tràmits", "Recaptació", Ajornament i fraccionament de deutes".

  Presentació electrònica telemàtica model 353 IVA
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda