Presentació electrònica del model 720

 • Per a la presentació electrònica del "Model 720. Declaració sobre béns i drets situats a l'estranger", pots utilitzar el formulari en línia "Presentació 2020 (fins a 40.000 registres)".

  Identifica't amb firma digital (certificat o DNI electrònic) o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN (només persones físiques).Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que la persona que realitza la presentació estiga autoritzada per a presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador o bé per estar apoderat per a realitzar este tràmit.

  Si utilitzaràs un certificat electrònic per a identificar-te fes clic en l'enllaç "Acceda amb certificat o DNI electrònic" però, si utilitzaràs el sistema Cl@ve PIN introduïx el DNI o NIE a la casella i, a continuació, aporta la dada de contrast per a continuar.

  Identificació

  La presentació es realitza mitjançant TGVI en línia, un sistema que valida si el fitxer conté registres correctes al costat d'altres d'erronis, permetent la presentació només dels registres correctes i descarregar un fitxer amb el detall dels registres amb errors.

  Després d'identificar-te, a la finestra emergent, escull una de les opcions per a accedir al formulari:

  Accés a formulari

  Pots "Continuar" per a complimentar manualment el formulari o "Importar" per a escollir un fitxer creat amb el mateix formulari o amb un programa alié a la AEAT i que seguisca el disseny de registre del model 720.

  Complimenta la casella "NIF del declarant" i prem "Continuar".Si hi haguera una sessió de treball guardada o una declaració prèviament presentada, l'aplicació li mostrarà les opcions disponibles:

  • En el cas que existira una sessió de treball guardada però no presentada i desitjares recuperar-la, marca la casella "Carregar la sessió de treball del dd/mm/aaaa";
  • Si has presentat una declaració i desitges realitzar modificacions en ella, com són:baixa, modificació o alta de registres marca la casella "Carregar la declaració presentada el dd/mm/aaaa hh:mm:ss";
  • Per a donar d'alta una nova declaració marca la casella "Crear una nova declaració"

  Selecciona una opció i prem "Continuar"

  seleccionar opció

  Després de continuar accediràs la finestra del declarant. En este apartat emplena les caselles marcades amb asterisc ja que són obligatòries.Les caselles dels camps "Resum de les dades incloses en la declaració" s'autoemplenen amb les dades incloses en la resta de la declaració.

  Complimentar

  Per a modificar una declaració ja presentada, carrega la declaració presentada a la finestra inicial marcant "Carregar la declaració presentada el dd/mm/aaaa hh:mm:ss" i, dins de la pestanya "Perceptors" o assegurats", realitza els canvis que necessites:donar de baixa i modificar els registres existents o donar d'alta nous registres.

  Des de la pestanya "Apartats"Accedix als béns o drets.

  Accedisca a béns i drets

  En l'apartat "Béns i drets" trobaràs un encaix des de la que podràs donar d'alta, baixa i navegar entre els registres. Per a donar d'alta un bé o dret polsa a la icona "Nova registre".

  Nou registre

  Prem "Validar"Per a comprovar si existixen errors. Si existixen, apareixerà la descripció de l'error o l'avís i el botó "Anar a l'Error" o "Anar a l'Avís", la qual cosa et dirigirà al camp corresponent.Validar

  Si prems "Descarregar llistat d'errors" es generarà un fitxer en format XML amb tots els errors detectats, que podràs obrir o guardar a l'equip.

  Descàrrega llistat d'errors

  Si la declaració no conté errors obtindràs el missatge "No existixen errors".

  No existixen errors

  A més, si abans de presentar la declaració vols obtindre un esborrany per a revisar les dades, disposes de l'eina "Esborrany"Per a generar un PDF no vàlid per a la seua presentació amb la declaració

  Esborrany

  L'opció "Guardar"Permet emmagatzemar les dades complimentades fins a eixe moment als servidors de la AEAT, encara que no estiga validat (pot contindre errors o estar incomplet), si ja existix una declaració guardada anteriorment se sobreescriurà.La recuperació d'estes dades es realitza l'accedir novament al formulari web prement "Continuar", una vegada introduït el NIF, si existix una declaració guardada per a eixe NIF el servidor ho detectarà i li donarà opció a recuperar-la.

  Declaracion guardada

  recuperar

  El formulari té un temps d'espera per inactivitat, recomanem que guardes la declaració per a evitar la pèrdua de dades.

  Mitjançant el botó "Exportar"Podràs generar un fitxer .720

  Exportar

  El botó "Importar", et permet importar les dades d'un fitxer generat amb el formulari o amb un programa alié a la AEAT i confeccionat segons el Disseny de Registre del model en vigor.

  importar dades

  Una vegada seleccionat el fitxer, l'aplicació t'oferirà dues possibilitats:

  • A - Esborrar tots els registres de Bienes i drets i importar.Amb esta opció esborraràs tota la declaració actual i obtindràs una nova declaració amb les dades que hi haguera al fitxer importat.
  • B - Agregar registres de Béns i drets a la declaració actual. D'esta manera conservaràs la declaració actual i sumarà els nous registres als ja existents.

  Després de validar i guardar la declaració, podràs presentar-la prement el botó "Firmar i Enviar".

  Firmar i enviar

  Marca "Així que" i prem "Firmar i Enviar" per a continuar amb la presentació.

  Així que firmar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentacon (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  No obstant això, si en presentar la declaració, existixen uns registres correctes i altres d'erronis, es permetrà presentar només els registres correctes. Si desitja presentar els correctes prem "Si".Posteriorment hauràs de tornar a la declaració, corregir els errors i realitzar una nova presentació de la declaració completa, incloent tots els registres:tant els ja presentats com les arracades.

  Report

  Prem "Tornar a declaració", comprovaràs que s'ha carregat la declaració completa amb tots els registres, tant els correctes com els erronis.

  Corregix els registres erronis i, si el desitges, pots donar de baixa registres o d'alta nous registres.Valida la declaració i torna a enviar la declaració completa amb tots els registres, açò és, els presentats anteriorment correctes més els modificats i/o els que has donat d'alta.

 • Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger
  Normativa del model 720
 • Preguntes freqüents:Model 720
 • Dissenys de registre (resta de models)
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda