Presentació electrònica del model 720

 • Per a la presentació electrònica del "Model 720. Declaració sobre béns i drets situats a l'estranger", pot utilitzar el formulari en línia disponible a la Seu Electrònica de la AEAT al que pot accedir des de l'opció "Presentar i consultar declaracions", dins de "Tràmits destacats", "Presentació 2019".

  Presentació del model

  Identifique's amb firma digital (certificat o DNI electrònic) o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN (només persones físiques).Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que la persona que realitza la presentació estiga autoritzada per a presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador o bé per estar apoderat per a realitzar este tràmit.

  Si utilitzarà un certificat electrònic per a identificar-se faça clic en l'enllaç "Acceda amb certificat o DNI electrònic" però, si utilitzarà el sistema Cl@ve PIN introduïsca el DNI o NIE a la casella i, a continuació, aporte la dada de contrast per a continuar.

  Identificació

  La presentació es realitza mitjançant TGVI en línia, un sistema que valida si el fitxer conté registres correctes al costat d'altres d'erronis, permetent la presentació només dels registres correctes i descarregar un fitxer amb el detall dels registres amb errors.

  Després d'identificar-se, a la finestra emergent, esculla una de les opcions per a accedir al formulari:

  Pot "Continuar" per a complimentar manualment el formulari o "Importar" per a escollir un fitxer creat amb el mateix formulari o amb un programa alié a la AEAT i que seguisca el disseny de registre del model 720. Pot revisar el disseny de registre en els "Enllaços d'interés" al final d'esta pàgina.

  Complimente la casella "NIF del declarant" i prema "Continuar".Si hi haguera una sessió de treball guardada o una declaració prèviament presentada, l'aplicació li mostrarà les opcions disponibles:

  • En el cas que existira una sessió de treball guardada però no presentada i desitjara recuperar-la, marque la casella "Carregar la sessió de treball del dd/mm/aaaa";
  • Si ha presentat una declaració i desitja realitzar modificacions en ella, com són:baixa, modificació o alta de registres marque la casella "Carregar la declaració presentada el dd/mm/aaaa hh:mm:ss";
  • Per a donar d'alta una nova declaració marque la casella "Crear una nova declaració"

  Seleccione una opció i prema "Continuar"

  Després de continuar accedirà la finestra del declarant.En este apartat emplene les caselles marcades amb asterisc ja que són obligatòries.Les caselles dels camps "Resum de les dades incloses en la declaració" s'autoemplenen amb les dades incloses en la resta de la declaració.

  Este exercici s'han eliminat les caselles de "Declaració complementària", "Declaració substitutiva" i "Número indentificativo de la declaració anterior".Per a modificar una declaració ja presentada, carregue la declaració presentada a la finestra inicial marcant "Carregar la declaració presentada el dd/mm/aaaa hh:mm:ss" i, dins de la pestanya "Perceptors" o assegurats", realitze els canvis que necessite:donar de baixa i modificar els registres existents o donar d'alta nous registres.

  Des de la pestanya "Apartats"Accedisca als béns o drets.

  En l'apartat "Béns i drets" trobarà un encaix des de la que podrà donar d'alta, baixa i navegar entre els registres. Per a donar d'alta un bé o dret polse a la icona "Nova registre".

  Prema "Validar"Per a comprovar si existixen errors. Si existixen, apareixerà la descripció de l'error o l'avís i el botó "Anar a l'Error" o "Anar a l'Avís", la qual cosa el dirigirà al camp corresponent.

  Si prem "Descarregar llistat d'errors" es generarà un fitxer en format XML amb tots els errors detectats, que podrà obrir o guardar a l'equip.

  Descàrrega llistat d'errors

  Si la declaració no conté errors obtindrà el missatge "No existixen errors".

  No hi ha errors.

  A més, si abans de presentar la declaració vol obtindre un esborrany per a revisar les dades, disposa de l'eina "Esborrany" per a generar un PDF no vàlid per a la seua presentació amb la seua declaració

  Esborrany

  .

  L'opció "Desar"Permet emmagatzemar les dades complimentades fins a eixe moment als servidors de la AEAT, encara que no estiga validat (pot contindre errors o estar incomplet), si ja existix una declaració guardada anteriorment se sobreescriurà.La recuperació d'estes dades es realitza l'accedir novament al formulari web prement "Continuar", una vegada introduït el NIF, si existix una declaració guardada per a eixe NIF el servidor ho detectarà i li donarà opció a recuperar-la.

  El formulari té un temps d'espera per inactivitat, li recomanem que guarde la declaració per a evitar la pèrdua de dades.

  Mitjançant el botó "Exportar"Podrà generar un fitxer .720

  El botó "Importar", li permet importar les dades d'un fitxer generat amb el formulari o amb un programa alié a la AEAT i confeccionat segons el Disseny de registre del model en vigor.

  importar dades

  Una vegada seleccionat el fitxer, l'aplicació li oferirà dues possibilitats:

  • A - Esborrar tots els registres de Bienes i drets i importar.Amb esta opció esborrarà tota la declaració actual i obtindrà una nova declaració amb les dades que hi haguera al fitxer importat.
  • B - Agregar registres de Béns i drets a la declaració actual.D'esta manera conservarà la declaració actual i sumarà els nous registres als ja existents.

  Després de validar i guardar la declaració, podrà presentar-la prement el botó "Firmar i Enviar".

  Firmar i enviar

  Marque "Així que" i prema "Firmar i Enviar" per a continuar amb la presentació.

  El resultat d'una presentació correcta serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentacon (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  No obstant això, si en presentar la declaració, existixen uns registres correctes i altres d'erronis, es permetrà presentar només els registres correctes.Si desitja presentar els correctes prema "Si".Posteriorment haurà de tornar a la declaració, corregir els errors i realitzar una nova presentació de la declaració completa, incloent tots els registres:tant els ja presentats com les arracades.

  Prema "Tornar a declaració", comprovarà que s'ha carregat la declaració completa amb tots els registres, tant els correctes com els erronis.

  Corregisca els registres erronis i, si el desitja, pot donar de baixa registres o d'alta nous registres.Valide la declaració i torne a enviar la declaració completa amb tots els registres, açò és, els presentats anteriorment correctes més els modificats i/o els que ha donat d'alta.

  Enlaces de interés:

 • Preguntes més freqüents:Modelo 720
 • Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger
  Normativa del model 720
 • Model 720.Declaració informativa.Declaració sobre béns i drets situats a l'estranger.Informació continguda en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària
 • Dissenys de registre (resta de models)