Presentació model 720 grans volums

 • Per a la presentació electrònica del "Model 720.Declaració sobre béns i drets situats a l'estranger", pot utilitzar el formulari en línia disponible a la Seu Electrònica de la AEAT al que pot accedir des de l'opció "Presentar i consultar declaracions", dins de "Tràmits destacats", "Presentació 2020 mitjançant fitxer".

  Presentació 720

  Ja que no s'admetrà la presentació de registres amb errors o no identificats, és recomanable no posposar els enviaments i disposar de prou de temps per a corregir els registres erronis.Així mateix, per a evitar errors d'identificació, es recomana depurar prèviament el cens de contribuents de cada empresa mitjançant el servei d'Identificació fiscal a què es pot accedir des del portal de Declaracions Informatives 2020.

  Identificaciçon fiscal

  Identifique's amb firma digital (certificat o DNI electrònic) o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN (només persones físiques).Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que la persona que realitza la presentació estiga autoritzada per a presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador o bé per estar apoderat per a realitzar este tràmit.

  Si utilitzarà un certificat electrònic per a identificar-se faça clic en l'enllaç "Accedisca amb certificat o DNI electrònic" però, si utilitzarà el sistema Cl@ve PIN introduïsca el DNI o el NIE a la casella i, a continuació, aporte la dada de contrast per a continuar.

  Identificació

  A més, serà necessari disposar d'un fitxer amb la declaració que transmetrà, amb les dades ajustades al disseny de registre publicat.

  Després de la identificació, complimente el NIF del declarant i verifique que en els camps "Model" i "Exercici" estan seleccionats 720 i 2020, respectivament.

  Llegir fitxer

  Per a enviar un arxiu prema "Llegir Fichero" i, a continuació, "Examinar..."per a seleccionar l'arxiu.Des de l'opció "Recuperar" pot tornar a carregar l'últim fitxer validat per l'aplicació per a eixe model, exercici i NIF

  Verifique que les dades són correctes i faça clic en "Validar" per a transmetre el fitxer.

  Validar

  Durant la transmissió apareixeran dues barres de progrés informant del percentatge de validació, tant del fitxer com dels registres.

  Transmissió.Progrés

  En finalitzar la transmissió es mostrarà el resum del resultat de la validació.

  En este pas del procés només es valida el fitxer.La presentació podrà realitzar-se en passos posteriors.

  Si la validació és correcta, podrà realitzar la presentació i obtindre el justificant corresponent.Si es detecten errors s'inclourà el desglossament dels registres correctes i erronis i estaran disponibles les opcions "Presentar registres correctes, Descarregar registres erronis" i "Descarregar missatges d'error".

  Validació del fitxer

  Presentar registres correctes

  Seleccione esta opció per a presentar únicament els registres correctes.A la següent finestra marque "Així que" i prema "Firmar i Enviar".

  Confirmació de registres presentats

  Obtindrà el rebut de presentació només amb els registres correctes presentats en un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir.El document conté la informació de la presentació:número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, número de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador.

  Els registres erronis que no han quedat presentats s'hauran de corregir posteriorment per a la seua presentació mitjançant declaració complementària.

  Descarregar registres erronis

  Mitjançant esta opció podrà descarregar un fitxer de text (ajustat al disseny publicat) amb tots els registres erronis.

  El fitxer descarregat estarà actualitzat per a ser coherent amb el núm. de registres inclosos.A més, en el registre de tipus 1 (declarant i resum) ja s'inclourà un núm. identificatiu propi, la marca de complementària i el justificant de la presentació anterior.

  Este fitxer és per a la seua correcció i presentació.No conté informació sobre els errors detectats.

  Descarregar missatges d'error

  El fitxer de text descarregat conté el detall dels errors detectats per a cada registre erroni de tipus 2 (Declarats).En cada línia es mostrarà un registre de detall erroni amb el seu missatge d'error corresponent.És necessari moure la barra de desplaçament fins al final de les línies per a poder visualitzar els codis i descripcions dels errors.

  Este arxiu té un caràcter informatiu.Serà d'utilitat per a identificar els errors detectats i procedir a la seua correcció i presentació.

  Fitxer de text amb errors

  Enllaços d'interés:

 • Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger
  Normativa del model 720
 • Preguntes freqüents:Model 720
 • Dissenys de registre (resta de models)
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda