Presentació electrònica del model 291

 • Pot presentar el "Modelo 291.Declaració informativa.Impost sobre la renda de no residents.Comptes de no residents sense establiment permanent" des de Seu Electrònica, "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 291", "Presentació 2019".

  Tràmits model 291

  Una vegada finalitzada la transmissió del fitxer, es mostrarà un resum del resultat de la validació, amb el desglossament de registres correctes i erronis o no identificats.Podrà optar per presentar només els correctes i descarregar un fitxer amb els erronis, per a la seua correcció i posterior presentació com a declaració complementària.

  Ja que no s'admetrà la presentació de registres amb errors o no identificats, és recomanable no posposar els enviaments i disposar de prou de temps per a corregir els registres erronis.Així mateix, per a evitar errors d'identificació, es recomana depurar prèviament el cens de contribuents de cada empresa mitjançant el servei d'Identificació fiscal

  Servei d'Identificació fiscal

  L'accés al tràmit requerix identificar-se amb certificat electrònic del declarant o d'una persona o entitat autoritzada a realitzar presentacions en nom de tercers:col·laborador social o apoderat.Seleccione el certificat i prema "Acceptar".

  Identificació amb certificat electrònic

  Serà necessari disposar d'un fitxer amb la declaració que transmetrà, amb les dades ajustades al disseny de registre publicat.

  Després de la identificació, complimente el NIF del declarant i la resta de dades requerides

  Mitjançant el botó "Recuperar" es mostrarà la informació de l'últim fitxer validat per al mateix NIF, exercici i període.

  Dades inicials i examinar fitxer

  Per a enviar un nou arxiu prema "Llegir fitxer" i, a continuació, "Examinar".

  selecció fitxer

  Verifique que les dades i faça clic en "Validar" per a transmetre el fitxer

  Validar

  Durant la transmissió apareixeran dues barres de progrés informant del percentatge de validació, tant del fitxer com dels registres.

  Transmissió.Progrés

  En finalitzar la transmissió es mostrarà el resum del resultat de la validació.

  Nota: En este pas del procés només es valida el fitxer.La presentació podrà realitzar-se en passos posteriors.

  Si la validació és correcta, podrà realitzar la presentació i obtindre el justificant corresponent.Si es detecten errors s'inclourà el desglossament dels registres correctes i erronis i estaran disponibles les opcions "Presentar registres correctes", "Descarregar registres erronis" y "Descarregar missatges d'error".

  Registres correctes i erronis.Opcions disponibles

  Presentar registres correctes

  Seleccione esta opció per a presentar únicament els registres correctes.A la següent finestra marque "Així que" i prema "Firmar i enviar".

  Botó Preasseure registres correctes

  Obtindrà el rebut de presentació només amb els registres correctes presentats en un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir.El document conté la informació de la presentació:número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, número de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador.

  Nota: Els registres erronis que no han quedat presentats s'hauran de corregir posteriorment per a la seua presentació mitjançant declaració complementària.

  Descarregar registres erronis

  Mitjançant esta opció podrà descarregar un fitxer de text (ajustat al disseny publicat) amb tots els registres erronis.

  Descarregar registres erronis

  El fitxer descarregat estarà actualitzat per a ser coherent amb el núm. de registres inclosos.A més, en el registre de tipus 1 (declarant i resum) ja s'inclourà un núm. identificatiu propi, la marca de complementària i el justificant de la presentació anterior.

  Este fitxer és per a la seua correcció i presentació.No conté informació sobre els errors detectats.

  Fitxer registres erronis

  Descarregar missatges d'error

  Descarregar missatges d'error

  El fitxer de text descarregat conté el detall dels errors detectats per a cada registre erroni de tipus 2 (Declarats).En cada línia es mostrarà un registre de detall erroni amb el seu missatge d'error corresponent.És necessari moure la barra de desplaçament fins al final de les línies per a poder visualitzar els codis i descripcions dels errors.

  Este arxiu té un caràcter informatiu.Serà d'utilitat per a identificar els errors detectats i procedir a la seua correcció i presentació.

  Missatges d'error

  291 presentar presentació telemàtica declaració informativa no residents sense establiment permanent
 • Models 200 al 299
  Dissenys de registre
 • Model 291.Declaració informativa.Impost sobre la renda de no residents.Comptes de no residents sense establiment permanent.