Presentació electrònica del model 270

 • Per a la presentació electrònica del "Model 270.Resum anual de retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes", disposa de l'opció de presentació mitjançant fitxer en"Sede Electrònica", "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", "Model 270"."Presentació 2019".

  Presentació 2019

  La presentació telemàtica del model 270 requerix identificació electrònica del declarant.Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que el certificat que realitza la presentació estiga apoderat per a presentar declaracions en nom de tercers.

  Seleccione el seu certificat i faça clic en "Acceptar".

  Identificació amb certificat electrònic

  Per a la presentació electrònica és necessari disposar d'un fitxer de la declaració que transmetrà, amb les dades ajustades al disseny de registre del model 270 en vigor.

  En accedir a la presentació, vindrà seleccionat per defecte el model 270 seleccione l'exercici 2019, només serà necessari que indique el NIF del declarant.En ser una declaració anual, apareixerà per defecte, a la casella període:"Anual".

  Per a enviar un nou arxiu prema "Llegir Fichero" i, a continuació, "Examinar..."per a seleccionar l'arxiu.Des de l'opció "Recuperar" pot tornar a carregar l'últim fitxer validat per l'aplicació per a eixe model, exercici i NIF. Si opta per validar un nou fitxer mitjançant l'opció "Llegir fitxer" qualsevol enviament anterior per a la combinació seleccionada de Modelo + Exercici + Període + NIF Declarante es perdrà, ja que, només es recupera l'última validació.

  Pulse

  Seleccione el fitxer per a validar

  S'informarà del nom o raó social del declarant, NIF i model/exercici, faça clic en "Validar" per a iniciar la validació del fitxer.

  Validar

  Una vegada finalitzada la transmissió i validació del fitxer, es mostrarà un resum del resultat;tinga en compte que la validació no implica la presentació de la declaració.Si el fitxer és totalment correcte podrà procedir a la presentació de la declaració completa.Polse "Presentar registres correctes", marque la casella "Així que" i prema "Firmar i enviar".

  Presentar registres correctes

  Així que i Firmar enviar

  Obtindrà el corresponent rebut de presentació en un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir, en el que es mostra la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador).Pot descarregar i guardar el document PDF prement el botó "Descarregar document".

  Presentat amb èxit

  En el cas que es troben registres erronis s'inclourà el desglossament dels registres correctes i erronis.

  A partir d'eixe moment el presentador disposarà de tres opcions:

  Resultat de la validació

  Presentar registres correctes

  Faça clic al botó "Presentar registres correctes", a la següent finestra marque la casella "Així que" i prema "Firmar i Enviar".

  Presentar la declaració amb els registres correctes

  Obtindrà el corresponent rebut de presentació en un PDF incrustat, que podrà guardar i imprimir, en el que es mostra la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador).El registre tipus 1 (el del declarant) s'actualitzarà automàticament per a ser coherent amb els registres que s'han presentat de forma correcta, ja que només es generarà un rebut amb els registres correctes presentats.A més, disposarà com a dada addicional d'un camp en el qual s'informa del nombre total de registres presentats correctes i els registres erronis.Pot descarregar i guardar el document PDF al seu equip.

  Informació dels registres presentats

  Si alguns registres no han sigut presentats per ser erronis, una vegada reparats els errors, haurà de procedir a la presentació de la corresponent declaració complementària de la resta de registres.

  Descarregar registres erronis

  Es descarregarà un fitxer amb el format del disseny de registre en vigor amb el total de registres erronis.El registre de Tipus 1 (registre del declarant) de l'esmentat fitxer serà coherent amb el detall dels registres erronis.

  Faça clic en "Descarregar registres erronis" i podrà obrir o guardar el fitxer al seu equip.

  Descarregar registres erronis, guardar

  El fitxer descarregat inclourà, en el registre tipus 1, un número identificatiu propi com a declaració complementària amb la lletra "C" i el número de justificant de la declaració original validada.

  Registres erronis amb format BOE

  Descarregar missatges d'error

  Des d'este botó podrà recuperar un fitxer amb el detall dels errors, es tracta d'un fitxer de text que en conté un detall de l'error per cada registre tipus 2 (Perceptors) incorrecte.

  Faça clic en "Descarregar missatges d'error" per a obrir o guardar el fitxer al seu equip.

  Missatges d'error

  El fitxer mostrarà el registre de cada detall erroni de tipus 2, amb el número de línia del fitxer original i, al final de cada línia, descripció de l'error que presenta el registre (es compon d'un codi i un error).

  Fitxer .txt amb el llistat d'errors

  Si el fitxer tinguera més d'1 milió d'errors/registres el fitxer estarà comprimit en format ZIP.

  Enlaces de interés:

  Presentació electrònica telemàtica model 270 fitxer grans volums
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Normativa del model 270
 • DNI electrònic
 • Model 270.Resum anual de retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes.