Presentación electrónica del modelo 190 mediante formulario (hasta 40.000 registros)

 • Si el número de registros supera los 40000, la presentación se debe realizar por el enlace "Presentación 2020 mediante fichero".

  La presentació per Internet requerix identificar-se amb certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve PIN del declarant. Si utilitzaràs certificat o DNI electrònic fes clic en l'enllaç "Acceda amb certificat o DNI electrònic" i, si vas a utlizar Cl@ve PIN, introduïx el DNI o NIE a la casella.

  A més del mateix titular de la declaració, també pot presentar-la un tercer que actue en nom seu, ja siga un col·laborador social o un apoderat a realitzar el tràmit.

  Identificació amb certificat/DNI electrònic o amb Cl@ve PIN

  La presentació es realitza mitjançant TGVI en línia, un sistema que valida si el fitxer conté registres correctes al costat d'altres d'erronis, permetent la presentació parcial dels registres correctes i descarregar un fitxer amb el detall dels registres amb errors.

  Recomanem depurar, prèviament a la presentació de la declaració, el cens de perceptors mitjançant el servei d'Identificació fiscal per a evitar errors d'identificació.

  Per a visualitzar correctament totes les parts del formulari, abans d'accedir, comprova el zoom i mida de lletra establida al navegador (una vegada presentada la declaració pots tornar al zoom i mida de lletra anterior).

  • En Internet Explorer, accedix a "Veure" a la barra de menú (si no la tens activada prem la tecla F10), "Mida de text" i selecciona "Mitjà", en "Zoom" selecciona 100%.També pots seleccionar el zoom des de la icona de la femella.
  • En Google Chrome, accede a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fuente" y selecciona "Mediano (recomendado)", en "Zoom de la página" seleccionas 100%.També des d'Acostar/allunyar pots seleccionar el zoom a 100%.
  • En Mozilla Firefox, accedix a la icona de tres ratlles, en "Mida" selecciona 100% amb els signes "+" i "-", polsa "Opciones", "General", Idioma i aparença i en "Tipografies i colors" selecciona una mida inferior a l'actual, si no veus correctament el formulari.
  • En Safari, accedix a "Visualització", "Ampliar" o "Reduir".

  Després d'identificar-te, a la finestra emergent, escull una de les opcions per a accedir al formulari:

  1. Continuar.Et permet donar d'alta una nova declaració introduint totes les dades.Indica el NIF del declarant i prem "Continuar".
  2. Importar. Podràs importar un fitxer amb format BOE que continue el disseny de registre del model 190 en vigor, obtingut amb el mateix formulari exportant la declaració o amb un programa alié.El límit de registres del fitxer serà 40000.
  3. Importar any anterior.S'importaran les dades dels registres actius de l'exercici anterior en el moment de la consulta. Para ello, es necesario que accedas al formulario con certificado electrónico, DNIe o Cl@ve PIN del declarante, colaborador social que presentó la declaración el año anterior, un colaborados social delegado cuyo NIF coincida con el del custodio del certificado que presentó la declaración del año anterior o un apoderado que hubiera presentado la declaración el año anterior o bien un apoderado a la consulta de la declaración.No és possible importar dades de l'any anterior si la declaració supera els 40000 registres.
  4. Retencions. Disposes també d'un quart botó per a importar un fitxer amb format XML de "Retencions" de l'exercici 2020.

  Identificació i opcions

  Complimenta la casella "NIF del declarant" i prem "Continuar". En el caso de que ya exista una sesión de trabajo guardada o una presentación de la declaración, se mostrará una ventana de aviso y la aplicación te dará la posibilidad de recuperar los datos de la última sesión guardada, o de recuperar los datos de la declaración presentada o de iniciar una nueva declaración.

  Elegix l'opció desitjada i prem "Continuar".

  Avís

  A la primera finestra "Declarant i resum de la declaració", emplena les caselles marcades amb asterisc, ja que són obligatòries:les dades del declarant i de la persona amb qui relacionar-se.Les caselles dels camps "Resum de la declaració" s'autoemplenen amb les dades introduïdes en l'apartat "Perceptores".

  Des del passat exercici 2019, s'hi han suprimit les caselles de "Declaració complementària", "Declaració substitutiva" i "Número identificatiu de la declaració anterior" ja que no és necessari indicar-ho explícitament en la declaració. Para modificar una declaración ya presentada, carga la declaración presentada en la ventana inicial marcando "Cargar la declaración presentada el dd/mm/aaaa hh:mm:ss" y realiza los cambios, altas o bajas desde las páginas de perceptores.

  Apartat del declarant i resum de la declaració

  Después de cumplimentar los datos del declarante, desde la pestaña "Apartados", accede a los perceptores.

  Apartats de la declaració, Perceptors

  En l'apartat "Perceptors"Trobaràs un encaix des de la que pots donar d'alta, baixa i navegar entre els perceptors. Per a donar d'alta un perceptor prem a la icona "Nou registre", identificat per un full en blanc amb el signe "+" en verd.

  Encaix i nou registre

  Emplena les dades de cada perceptor. Recuerda que los campos marcados con asteriscos son obligatorios y, dependiendo de la cumplimentación, comprueba si debes añadir más datos en la pestaña "Datos adicionales". Una vegada complimentats, en esta mateixa finestra, pots donar d'alta més perceptors, esborrar el registre i moure't entre ells o tornar a la llista de perceptors des del botó "Tornar a la llista de perceptors".

  Dades d'un perceptor

  Si has donat d'alta diversos perceptors, per a consultar-ne un de concret, marca'l i polsa "Ver el perceptor seleccionat".

  Veure perceptor seleccionat

  En la llista de perceptors, la columna "Estat"Permet comprovar els registres correctes i incorrectes per la icona que es mostra.

  Columna Estat

  Si has cargado una declaración anteriormente presentada, en la columna "Presentado el" se mostrará la fecha y hora en que fue presentado cada registro.

  Columna "Presentat el"

  També des de la llista de perceptors és possible emetre certificats individuals o col·lectius, sempre que la declaració no continga errors. Si desitges seleccionar tots els perceptors fes clic en el signe "+", (podràs desmarcar la selecció amb la icona del signe "-"). Una vegada marcatge/us, prem "Emetre certificats"En la part superior. Per a obtindre informació consulta l'ajuda tècnica: "Com emetre certificats del model 190".

  Emetre certificats

  Puedes también realizar consultas estableciendo criterios de filtrado. Para ello, pulsa "Consultas" en la parte superior.A la nova finestra, establix el/els criteri/us de filtrat i fes clic en "Consultar".S'activarà una nova pestanya a la part inferior anomenada "Consulta", al costat de la pestanya "Apartats" i "Errors", amb la informació obtinguda segons els criteris establits.

  Consultes

  Establir criteris de recerca

  La informació del registre s'estén en una sola fila a l'ample del formulari, per la qual cosa és necessari utilitzar la barra de desplaçament horitzontal per a consultar la resta.No obstant això, fent doble clic sobre qualsevol dels resultats, es mostra la informació del registre en la part superior del formulari.

  Resultat de la cerca

  A la part inferior de la pantalla es troben les opcions disponibles al formulari. Si no visualizas correctamente los botones o apartados, comprueba el tamaño de letra y el zoom que tiene configurado en el navegador.

  Per a comprovar si hi ha errors en la declaració, prem el botó "Validar".Si conté errors o avisos s'habilitarà la pestanya "Errors" amb la descripció de l'error o l'avís i el botó "Anar a l'Error" o "Anar a l'Avís", segons corresponga, que et situa a la casella per a modificar o complimentar.

  Validar declaració

  Mitjançant l'opció "Descarregar llistat d'errors" es generarà un fitxer en format XML amb els errors detectats, que podràs obrir o guardar a l'equip.

  Descarregar llistat d'errors

  Fitxer XML amb el llistat d'errors

  Si la declaració no conté errors obtindràs el missatge "No existixen errors".

  Validat sense errors

  Además, si antes de presentar la declaración quieres obtener un borrador para revisar los datos, dispones de la herramienta "Borrador", que genera un PDF con la declaración no válido para la presentación.L'esborrany es visualitza en pantalla; no obstante, desde el enlace "Usted puede hacer clic aquí para descargar el pdf" es posible descargarlo en tu equipo. Tingues en compte que, per a la correcta visualització de l'esborrany, necessites un visor de PDF et recomanem l'última versió compatible amb el seu sistema operatiu. Para volver a la declaración haz clic en "Volver a declaración", situado en la parte superior de la ventana del borrador o dar de alta una nueva declaración desde el botón "Nueva declaración".

  formulari web 190 esborrador

  Imatge de l'esborrany del model 190

  L'opció "Guardar"Permet emmagatzemar les dades complimentades fins a eixe moment als servidors de la AEAT, encara que no estiguen validats (poden contindre errors o estar incomplets). Ten en cuenta que, si ya existe una declaración guardada anteriormente se sobreescribirá.La recuperació d'estes dades es realitza en accedir novament al formulari web prement "Continuar". Una vegada introduït el NIF, si existix una declaració guardada per a eixe mateix NIF, el servidor ho detectarà i et donarà opció a recuperar-la des de l'opció "Carregar la sessió guardada...".

  Guardar la sessió de treball

  El formulario tiene un tiempo de espera por inactividad, te recomendamos que vayas guardando la declaración periódicamente para evitar la pérdida de datos.

  El botó "Importar"Permet traslladar les dades d'un fitxer amb format BOE, que complisca el disseny de registre del model 190 en vigor.

  Importar dades de fitxer

  Una vez elegido el fichero, se te ofrecerá la posibilidad de reemplazar toda la declaración por el contenido del fichero, o bien, añadir los registros contenidos en el fichero a la declaración existente.

  Opcions d'importació

  Mitjançant el botó "Exportar"Pots generar un fitxer amb el format del disseny lògic publicat, sempre que la declaració no continga errors, i guardar-lo en la ruta que desitges.Este fitxer té com nomene el NIF del declarant i l'extensió .190. Podràs recuperar este fitxer accedint novament al formulari web i utilitzar l'opció  "Importar".

  Exportar fitxer 190 en format BOE

  Guarde el fitxer exportat

  Al botó "Ajuda"Disposa d'un PDF amb la normativa i informació referent al model, així com termini, forma i lloc de presentació i el disseny de registre del model 190.

  Després de validar i guardar la declaració, podràs presentar-la prement el botó "Firmar i Enviar".A la nova finestra, marca la casella "Així que" per a confirmar la presentació de la declaració.En el quadre de text es mostrarà codificat el contingut de la declaració.Finalment prem "Firmar i Enviar" per a continuar amb la presentació.

  Firmar i enviar declaració

  Marque "Així que" i prema "Firmar i enviar"

  El resultat d'una presentació correcta serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador).

  Presentació correcta

  Si la declaració contenia registres erronis, es recorda que s'ha presentat la declaració parcial dels registres correctes. Pulsa el botón "Volver a declaración" para comprobar los registros que no han sido presentados por ser erróneos y que quedan pendientes de presentar.

  Rebut presentació parcial dels registres correctes

  En prémer "Tornar a declaració", comprovaràs que s'ha carregat la declaració completa amb tots els registres, tant els correctes com els erronis, s'haurà actualitzat la data de presentació dels nous registres i els no presentats es conservaran al llistat amb estat erroni.

  Corregix els registres erronis i, si el desitges, pots donar de baixa registres o d'alta nous registres.Valida la declaració i torna a enviar la declaració completa amb tots els registres, açò és, els presentats anteriorment correctes més els modificats i/o els que has donat d'alta.

  presentar 190 formulari web informatives 2019
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Ajuda tècnica - Cl@ve
 • DNI electrònic
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda