Presentació electrònic del model 190 mitjançant fitxer

 • La presentació mitjançant fitxer del model 190 es realitza mitjançant TGVI online.Esta via de presentació esta disponible per a fitxers voluminosos, obligatòriament per a aquells que superen els 40.000 registres, encara que es permetrà la presentació de fitxers amb qualsevol nombre de registres.

  Mitjançant esta opció, si el fitxer conté registres correctes al costat d'altres d'erronis, pots presentar parcialment els registres correctes i descarregar els registres erronis que no han sigut presentats, a més del motiu de l'error en un fitxer txt per posteriorment, una vegada reparats els errors, enviar-los mitjançant declaracions complementàries.

  Recordem que les vies de presentació disponibles, formulari web i fitxer, són excloents;és a dir, la primera declaració presentada condiciona la via d'entrada de la resta de declaracions.

  Et recomanem depurar, prèviament a la presentació de la declaració, el cens dels seus perceptors mitjançant el servei d'Identificació fiscal per a evitar errors d'identificació.

  L'accés a esta opció requerix identificació amb certificat electrònic (firma digital) o Cl@ve PIN emés a nom del declarant.Si el declarant no disposa d'una forma vàlida d'identificació, és necessari que la persona que realitza la presentació estiga autoritzada per a presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador social o bé, per estar apoderat per a realitzar este tràmit.

  Si t'identificaràs utilitzant certificat electrònic prem "Acceda amb certificat o DNI electrònic" i, si utilitzaràs Cl@ve PIN introduïx el DNI o NIE a la casella.

  Identificació amb certificat/DNI electrònic o amb Cl@ve PIN

  Serà necessari disposar d'un fitxer amb la declaració que es vas a transmetre, amb les dades ajustades al disseny de registre corresponent.

  En accedir a la presentació, vindrà seleccionat per defecte el model 190 i l'exercici 2020, sent necessari que indiques el NIF del declarant.

  Per a enviar un arxiu prem "Llegir Fichero" i, a continuació, "Examinar..."per a seleccionar l'arxiu.Des de l'opció "Recuperar" pots tornar a carregar l'últim fitxer validat per l'aplicació per a eixe model, exercici i NIF.

  Prema "Llegir fitxer"

  "Examinar" i selecione el fitxer

  Seleccione el fitxer per a validar

  S'informarà del nom o raó social del declarant, NIF i model/exercici;fes clic en "Validar" per a iniciar la validació del fitxer.

  Validar

  Una vegada finalitzada la transmissió i validació del fitxer, es mostrarà un resum del resultat;tingues en compte que la validació no implica la presentació de la declaració.Si el fitxer és totalment correcte podràs procedir a la presentació de la declaració completa.Polsa "Presentar registres correctes", marca la casella "Així que" i prem "Firmar i enviar".

  Fitxer validat correctament i sense errors

  Marque "Així que" i prema "Firmar i enviar"

  Obtindràs el corresponent rebut de presentació en un PDF incrustat, que podràs guardar i imprimir.En el qual es mostra la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, número de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador).Pots descarregar i guardar el document PDF prement el botó "Descarregar document".

  Rebut de presentació

  En el cas que es troben registres erronis s'inclourà el desglossament dels registres correctes i erronis.

  A partir d'eixe moment el presentador disposarà de tres opcions:

  • Presentar registres correctes

  • Descarregar registres erronis

  • Descarregar missatges d'error

  Resultat de la validació

  Presentar registres correctes

  Fes clic al botó "Presentar registres correctes", a la següent finestra marca la casella "Així que" i prem "Firmar i Enviar" per a obtindre el rebut de presentació.

  Presentar la declaració amb els registres correctes

  Obtindràs el corresponent rebut de presentació en un PDF incrustat, que podràs guardar i imprimir, en el que es mostra la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, número de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i el nombre de registres presentats correctes i els no presentats per ser erronis.Pots descarregar i guardar el document PDF prement el botó "Descarregar document".

  Si alguns registres no han sigut presentats per ser erronis, una vegada reparats els errors, hauràs de procedir a la presentació de la corresponent declaració complementària de la resta de registres.

  Descarregar registres erronis

  Es descarregarà un fitxer amb el format del disseny de registre en vigor amb el total de registres erronis.

  Fes clic en "Descarregar registres erronis" i podràs obrir o guardar el fitxer al teu equip.

  Descarregar registres erronis, guardar

  El fitxer descarregat inclourà, en el registre tipus 1, un número identificatiu com a declaració complementària i el justificant de la declaració original validada.

  Registres erronis amb format BOE

  Descarregar missatges d'error

  Des d'este botó podràs recuperar un fitxer amb el detall dels errors;es tracta d'un fitxer de text que conté un detall de l'error per cada registre tipus 2 (Perceptors) incorrecte.

  Fes clic en "Descarregar missatges d'error" per a obrir o guardar el fitxer al teu equip.

  Missatges d'error

  El fitxer mostrarà el registre de cada detall erroni de tipus 2 de caràcter informatiu, amb el número de línia del fitxer original i, al final de cada línia, la descripció de l'error que presenta el registre, compost per un codi i un error, d'utilitat per a identificar els errors detectats.

  Fitxer .txt amb el llistat d'errors

  190 tgvi presentar el 2019 fitxer
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda