Presentació electrònica del model 182 mitjançant formulari (fins a 40.000 registres)

 • Per a accedir a la presentació corresponent a l'exercici 2019 entre en "Seu Electrònica", "Tràmits destacats", "Presentar i consultar declaracions", Model 182.Donatius, donacions i aportacions rebudes"I prema "Presentació 2019 (fins a 40.000 registres)".

  Presentació del model

  La presentació mitjançant formulari està disponible per a declaracions de menys de 40.000 registres.Per a fitxers de més mida ha d'utilitzar la presentació mitjançant fitxer.

  Identifique's amb firma digital (certificat o DNI electrònic) polsant "Acceda amb certificat o DNI electrònic" o bé mitjançant el sistema d'identificació Cl@ve PIN (només persones físiques) introduint el DNI o el NIE a la casella.

  Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que la persona que realitza la presentació estiga autoritzada per a presentar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador o bé per estar apoderat per a realitzar este tràmit.

  Identificació amb certificat/DNI electrònic o amb Cl@ve PIN.

  Després d'identificar-se, accedirà a una finestra inicial de captura de dades.Introduïsca el NIF del declarant i seleccione una de les opcions disponibles

  Identificació i continuar o importar

  Pot "Importar" un fitxer generat prèviament, mitjançant el mateix formulari o amb un programa extern, que s'ajuste al disseny lògic publicat.

  El botó "Continuar" dona accés al formulari per al seu emplenament en línia i presentació.Pot oferir 3 opcions:

  • "Carregar la sessió de treball del...": mitjançant esta opció podrà recuperar les dades d'una sessió que haguera guardat prèviament.

  • "Carregar la declaració presentada el...":si a més ha presentat ja una declaració per al mateix NIF, model, exercici i període podrà recuperar-la i realitzar modificacions, alta o baixa de registres.

  • "Crear una nova declaració": seleccione esta opció si desitja emplenar el formulari des de l'inici, sense recuperar dades.

  Opcions en prémer

  Rere la finestra inicial accedirà al formulari.Les caselles marcades amb asterisc són obligatòries.

  Al formulari d'este exercici s'hi han suprimit les caselles de "Declaració complementària", "Declaració substitutiva" i "Número identificatiu de la declaració anterior" ja que no és necessari indicar-ho explícitament en la declaració.Per a modificar una declaració ja presentada, carregue la declaració presentada a la finestra inicial marcant "Carregar la delcaración presentada el dd/mm/aaaa hh:mm:ss" i realitze els canvis, altes o baixes des de les pàgines de "Declarats".

  Complimentar dades declarant

  L'apartat "Resum de les dades incloses en la declaració" s'autoemplena amb les dades introduïdes en "Declarats".Accedisca a la incorporació de "Declarats" des de la pestanya "Apartats".

  Emplenar dades declarades

  En l'apartat "Declarats" trobarà un encaix superior des del qual podrà donar d'alta els diferents registres, així com eliminar-los i consultar-los.Per a donar d'alta un declarat prema la icona "Nou registre" identificada per un full en blanc amb el signe "+" en verd.

  Donar d'alta declarats

  A la part inferior de la pantalla es troba l'encaix amb les opcions disponibles al formulari.Prema "Validar"Per a verificar si la declaració és correcta.

  Si existixen errors s'habilitarà una pestanya amb la descripció dels mateixos i el botó "Anar a l'Error" que el dirigix al registre erroni.

  Existixen errors

  La descàrrega del llistat d'errors li mostra el fitxer .xml amb el bloc de registres incorrectes.

  Fitxer xml d'errors

  Si la declaració és correcta obtindrà el missatge "No existixen errors".

  No hi ha errors.

  Des del botó "Ajuda"Obté un PDF en el qual s'inclouen qüestions generals (Normativa, termini, forma i lloc de presentació, etc.), emplenament del model i disseny de registre.

  Ajuda

  Mitjançant l'opció "Guardar" pot salvar al servidor les dades emplenades fins a eixe moment, fins i tot encara que la declaració no estiga validada (pot contindre errors o estar incompleta).D'esta manera podrà eixir del formulari sense perdre la informació.De la mateixa manera, si el formulari es tancara després de finalitzar el temps d'espera per inactivitat podria recuperar les dades introduïdes fins al moment de guardar.Si ja existix una declaració guardada anteriorment se sobreescriurà.

  Per a recuperar la informació guardada, accedisca de nou al model 182.A la finestra inicial, després d'indicar el NIF del declarant i prémer "Continuar", marque l'opció "Carregar la sessió del treball del dd/mm/aaaa".

  Guardar declaració

  Abans de presentar la declaració pot obtindre el "Esborrany", que consta d'un PDF amb la seua declaració, este document no és vàlid per a la seua presentació.

  Generar un esborrany

  El botó "Exportar"Genera i guarda un fitxer amb el format BOE Esta opció exigix que la declaració no continga errors.Podrà recuperar el fitxer exportat, o generat des d'un programa extern d'acord al disseny de registre publicat, mitjançant el botó "Importar"

  Importar i exportar fitxers

  Si la declaració ja conté dades, s'oferiran 2 opcions d'importació després de seleccionar el fitxer :

  • A. Esborrar tots els registres de declarats i importar (s'eliminaran tots els declarats existents abans d'importar el fitxer).
  • B. Agregar registres de declarats a la declaració actual (se sumaran els registres importats als ja existents)

  Opcions d'importació

  El formulari també oferix la possibilitat de importar dades de l'any anterior dels registres actius en el moment de la consulta;per a això, és necessari que accedisca al formulari amb certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve PIN del declarant, col·laborador social que va presentar la declaració l'any anterior o un apoderat que haguera presentat la declaració l'any anteior o bé un apoderat a la consulta de la declaració.No és possible importar dades de l'any anterior si la declaració supera els 40.000 registres.

  Importar dades de l'any anterior

  Després de validar i guardar la declaració, prema "Signar i enviar".

  Prema firmar i enviar

  Marque la casella "Així que".A la part inferior se l'informa del tractament de dades.Per a finalitzar, prema "Firmar i Enviar".

  Marque així que i prema Firmar i Enviar

  Li apareixerà en pantalla el PDF de la presentació realitzada amb èxit, el CSV que verifica l'autenticitat del document i la possibilitat de tornar a la declaració o de generar-ne una de nova.

  En cas d'haver presentat una declaració amb part de registres vàlids i alguns d'incorrectes, es presentaran els correctes i l'avisarà que n'enviarà una declaració parcial.Recupere la declaració presentada, realitze les modificacions altes o baixes corresponents i presente una nova declaració.

  Nota: tinga en compte que en este formulari no hi ha les opcions habituals de complementària i substitutiva.Una vegada realitzades les correccions necessàries ha de presentar la declaració completa, incloent tots els registres que s'hagen de declarar.

  Avís de declaració parcial

  Enlaces de interés:

  presentació electrònica 182 informativa donatius donacions
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • DNI electrònic
 • Ajuda tècnica - Cl@ve