Presentació electrònica del model 182 (fins a 40.000 registres)

 • Per a la presentació del "Model 182.Donatius, donacions i aportacions rebudes", es pot utilitzar el formulari web disponible a la Seu Electrònica, en l'apartat "Tràmits destacats", Presentar i consultar declaracions, "Model 182, Presentació 2018 (fins a 40.000 registres)" sempre que la declaració o fitxer no supere els 40000 registres.

  Accedisca a presentar el model 182

  La presentació a través d'Internet mitjançant fitxer requerix identificar-se amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN del declarant.A més del mateix titular de la declaració també pot presentar-la un tercer que actue en nom seu, ja siga un col·laborador social o un apoderat a realitzar el tràmit.

  Per a visualitzar correctament totes les parts del formulari, abans d'accedir, comprove el zoom i mida de lletra establida al navegador (una vegada presentada la declaració pot tornar al zoom i mida de lletra anterior).

  • En Internet Explorer, accedisca a "Veure" a la barra de menú (si no la té activada prema la tecla F10), "Mida de text" i seleccione "Mitjà", en "Zoom" seleccione 100%.També pot seleccionar el zoom des de la icona de la femella.
  • En Google Chrome, accedisca a "Configuració", "Aspecte", "Mida de font" i seleccione "Mediano (recomanat)", en "Zoom de la pàgina" seleccione 100%.També des d'Acostar/allunyar pot seleccionar el zoom a 100%.
  • En Mozilla Firefox, accedisca a la icona de tres ratlles, en "Mida" seleccione 100% amb els signes "+" i "-", polse "Opciones", "General", Idioma i aparença i en "Tipografies i colors" seleccione una mida inferior a l'actual, si no veu correctament el formulari.
  • En Safari, accedisca a "Visualització", "Ampliar" o "Reduir".
  presentació electrònica 182 informativa donatius donacions
 • Després d'identificar-se, accedirà a una finestra inicial de captura de dades.La informació que s'incloga no pot ser modificada posteriorment i condiciona la resta de l'emplenament.A la finestra "Nova Declaració" seleccione la naturalesa del declarant.

  En el cas que haguera guardat una declaració per a eixe NIF i exercici prèviament, prema "Continuar" i recuperarà les dades que s'hagueren guardat al servidor.

  Des d'esta finestra també podrà importar un fitxer amb format BOE que s'ajuste al disseny lògic actualitzat des de l'opció "Importar"Tenga en compte que una vegada acceptada esta finestra ja no serà possible importar o carregar fitxers.Pot consultar el disseny de registre del model 182 per a l'exercici 2018 en l'apartat "Ajuda" (cantonada superior dreta de la pàgina d'inici), "Dissenys de registre, "Models 100 al 199".També trobarà el disseny de registre al botó "Ajuda" de les opcions al peu del formulari.

  Després d'identificar-se, accedirà la finestra "Declarant i resum de la declaració".En este apartat emplene les caselles marcades amb asterisc ja que són obligatòries.Les caselles dels camps "Resum de les dades incloses en la declaració" s'autoemplenen amb les dades introduïdes en l'apartat "Declarades".En esta finestra també pot marcar si la declaració és complementària o substitutiva, si marca alguna d'estes opcions és necessari emplenar el número identificatiu de la declaració anterior.

  Decalarante i resum de la declaració

  Després de complimentar les dades del declarant, des de la pestanya "Apartats", accedisca als declarats.

  Apartats

  En l'apartat "Declarats" trobarà un encaix des de la que podrà donar d'alta, baixa i navegar entre els declarats.Per a donar d'alta un declarat prema la icona "Nou registre" identificada per un full en blanc amb el signe "+" en verd.

  Encaix del declarat

  Una vegada complimentades les dades d'un declarat, en esta mateixa finestra podrà donar d'alta més declarats, esborrar el registre i moure's entre ells o tornar a la llista de declarats des del botó "Tornar a la llista de Declarados".

  Tornar a la llista dedeclarados

  Des de la llista de declarats, pot realitzar consultes establint criteris de filtratge.Prema "Consultes"En la part superior, a la nova finestra establisca el/els criteri/us de filtrat i faça clic en "Consultar";s'activarà una nova pestanya a la part inferior anomenada "Consulta" al costat de la pestanya "Apartats" i "Errors" amb la informació segons els criteris establits.

  Consultas

  Criteris de consulta

  La informació del registre s'estén en una sola fila a l'ample del formulari pel que és necessari utilitzar la barra de desplaçament horitzontal per a consultar la resta.No obstant això, fent doble clic sobre qualsevol dels resultats apareix la informació del registre en la part superior del formulari.

  Resultat de la consulta

  A la part inferior de la pantalla es troben les opcions disponibles al formulari.Si no visualitza correctament els botons o apartats comprove la mida de lletra i el zoom que té configurat al navegador.

  Per a comprovar si hi ha errors en la declaració prema el botó "Validar declaració".Si conté errors s'habilitarà la pestanya "Errors" amb la descripció de l'error i el botó "Anar a l'Error" que el situa a la casella per a modificar o complimentar.Si la declaració no conté errors obtindrà el missatge "No existixen errors".

  Validat amb errors

  No hi ha errors.

  A més, si abans de presentar la declaració vol obtindre un esborrany per a revisar les dades, disposa de l'eina "Esborrany"Per a generar un PDF no vàlid per a la seua presentació amb la seua declaració.S'obrirà en una nova finestra, a la part inferior disposa dels botons "Tornar a declaració" i "Nova declaració".

  Esborrany

  Report de presentacióL'opció "Desar"Permet emmagatzemar al servidor la declaració sense passar per validacions.Podrà recuperar este arxiu prement el botó "Carregar" en donar d'alta una nova declaració.

  El formulari té un temps d'espera per inactivitat, li recomanem que guarde la declaració per a evitar la pèrdua de dades.

  Mitjançant el botó "Exportar"Podrà generar un fitxer amb el format del disseny de registre publicat, sempre que la declaració no continga errors i guardar-lo en la ruta que desitge.Este fitxer té el nom NIF i l'extensió .182.

  Exportar

  Exportar arxiu .182

  Podrà recuperar este arxiu a la finestra inicial, en donar d'alta una nova declaració, mitjançant el botó "Importar".

  El formulari també oferix l'opció d'importar dades de l'any anterior de la informació que conste a la nostra base de dades de la presentació de l'any 2017 en el moment de la importació, per a això, és necessari que accedisca al formulari és necessari que accedisca al formulari amb certificat, DNIi o Cl@ve PIN del declarant, del col·laborador social que va presentar la declaració o de l'apoderat que la va presentar o que estiga autoritzat a esta consulta.Introduïsca el NIF del declarant i prema el botó "Importar any anterior", es recupera automàticament la informació i apareix una finestra que informa de les dades importades.Tanque esta finestra amb el botó corresponent per a poder continuar.

  Importar dades de l'any anterior

  Al botó "Ajuda"Se li facilita un PDF amb la normativa i informació referent al model així com termini, forma i lloc de presentació i el disseny de registre del model 182.

  opció ajuda al formulari 182

  presentació electrònica 182 informativa donatius donacions
 • Després de validar i guardar la declaració, podrà presentar-la prement el botó "Signar i enviar".A la nova finestra, marque la casella "Així que" per a confirmar la presentació de la declaració.En el quadre de text es mostrarà codificat el contingut de la declaració.Finalment prema "Firmar i Enviar" per a continuar amb la presentació.

  Firmar i enviar

  Així que Firmar i enviar

  El resultat d'una presentació correcta serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, a les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.

  No obstant això, si en presentar la declaració, existixen uns registres correctes i altres d'erronis, es permetrà presentar només els registres correctes, deixant les errònies arracades en la sessió de treball per a la seua correcció i posterior presentació, mitjançant declaració complementària.En este cas, si desitja presentar els correctes prema "Si".

  Presentar els registres correctes

  Després de la presentació dels registres correctes obtindrà el PDF, en una nova finestra, amb el número de justificant de la presentació i el resum de dades de la declaració presentades.

  NOTA. Haurà presentat la declaració parcial dels registres correctes, prema el botó "Tornar a declaració" per a comprovar els registres que no han sigut presentats per ser erronis i que queden pendents de presentar.

  Rebut presentació parcial dels registres correctes

  En prémer "Tornar a declaració", s'informa que queden registres pendents de presentar per ser erronis, prema "OK".

  Advertència sobre els registos que no han quedat presentats

  A la finestra del formulari, trobarà marcada la casella "Declaració complementària per inclusió de dades" i complimentada la casella "Número identificatiu de la declaració anterior" amb el número de justificant de la declaració que acaba de presentar.Li recomanem que guarde la declaració.

  Verifique els errors prement "Validar", perquè una vegada corregits els puga presentar mitjançant una declaració complementària.

  Enlaces de interés:

  presentació electrònica 182 informativa donacions donatius
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • DNI electrònic
 • Ajuda tècnica - Cl@ve