Consulta i modificació de declaracions informatives.Empreses i professionals.Exercicis anteriors a 2019

 • Per a consultar, modificar o donar de baixa una declaració informativa ja presentada per a l'exercici 2018 o anys anteriors, ha d'utilitzar l'enllaç "Consultes i baixes de declaracions.Exercicis anteriors a 2019"A la pàgina de tràmits de cada model a la Seu Electrònica.En el cas d'accedir com a declarant, seleccione després l'opció "Empreses i professionals".Per a això s'haurà d'identificar amb certificat electrònic o amb  Cl@ve PIN.

  Després d'identificar-se amb certificat electrònic o Cl@ve PIN, indique l'exercici "2018" en el camp "Exercici" i faça clic en "Accedir".

  Consulta i modificació Apoderados

  Consulta i modificació Empresas i professionals

  Seleccione el tipus d'accés

  Després d'identificar-se amb certificat electrònic o Cl@ve PIN, indique l'exercici en el camp "Exercici" o seleccione-ho prement la icona d'interrogació i faça clic en "Accedir".

  Triar exercici

  Accedirà a un resum de tots els expedients de declaracions informatives agrupats en funció de la seua situació.

  Li avancem que únicament podrà modificar expedients que es troben en situació "Correcte" o "Amb anomalies".Als expedients en tramitació o en revisió només podrà consultar la història de l'expedient i les anomalies detectades després de la revisió inicial de l'expedient.

  Expedients amb anomalies i correctes

  A continuació, faça clic sobre el número de la columna "Justificant" que corresponga amb l'expedient que vulga consultar o corregir.

  Llistat d'expedients

  En funció de l'estat de tramitació de la declaració i del model apareixeran diferents opcions al menú "Serveis Disponibles":Consulta detallada d'anomalies, Modificar registres de detall, Modificar full resumBaixa registre de detall, Alta registre de detall y Baixa per substitució.Concretament, els models de declaracions informatives de Renda deixen de tindre disponible per a l'exercici 2018 les opcions "Modificar full resum" i "Alta de registre de detalls" ja que amb el nou sistema totes les declaracions es presentaran com a correctes i no és necessari l'ajustament dels totals entre el registre Tipus 1 i els registres de detall.

  Consulta detallada d'anomalies

  Com a novetat per a les declaracions de 2018, en lloc de generar-se un fitxer PDF amb les anomalies de la declaració, el resultat dels registres amb anomalies es mostrarà en pantalla.Podrà realitzar la recerca per número de registre, per NIF o per declarats no identificats.

  Consulta detallada d'anomalies

  recerca d'anomalies

  recerca de registres amb anomalies

  Modificar registres de detall

  Permet modificar els registres de tipus 2 que es consideren oportuns.Després de corregir els registres i, una vegada que els canvis s'hagen consolidat, també s'actualitzarà el full resum pel que no serà necessari modificar-ho.En cada presentació podrà modificar un màxim de 500 registres.

  Modificar registre de detall

  1.Presentació i continuar amb la modificació

  Pot buscar el registre que desitja modificar per número de detall, NIF o declarats sense identificar.També pot seleccionar el registre que vol modificar prement sobre el número de detall del llistat de registres que es mostren.

  localitzar registre de detall

  Si existixen dades errònies, el camp apareixerà en groc.Una vegada modificats, els camps passaran a color taronja;prema "Acceptar" per a gravar els canvis.

  Dada errònia modificar

  canviar registre de detall i acceptar

  En l'últim pas se sol·licita la confirmació de l'enviament pel que és necessari marcar la casella "Així que" i prémer "Firmar i Enviar" per a obtindre el rebut de presentació de la modificació, amb el corresponent Codi Segur de Verificació.

  Així que presentació registres de detall modificats

  confirmació registres modificats

  Modificar full resum

  Permet modificar dades del full resum, però únicament en els models de declaracions informatives que no són de Renda ja que amb el nou sistema de presentacions i baixes no és necessari l'ajustament dels totals entre el registre Tipus 1 i els registres de detall.

  Modificar Full Resum

  En els casos en els quals sí que estiga disponible, accedirà a les dades del full resum i podrà modificar les dades que considere oportunes.Si existixen dades errònies els camps apareixeran en groc, en el marge dret trobarà enllaços d'ajuda amb informació sobre els càlculs de la seua declaració i els errors H.R. Una vegada corregits, els camps modificats es mostraran en color taronja.

  Continuar modificar full resum

  Errors al full resum

  Errors modificats

  Revise les dades modificades abans de confirmar la presentació i faça clic en "Continuar".

  Resum declaració full resum

  Continue amb la presentació de la modificació fins que li aparega el número de registre associat a la mateixa.

  Firmar i Enviar modificació full resum

  Pot imprimir el full resultant com a justificant de la correcció des de l'enllaç "Ver en format imprimible".

  Baixa registre de detall

  Permet eliminar registres que s'hagen inclòs en la declaració.Estes modificacions actualitzen automàticament el full resum de la declaració pel que no haurà de fer canvis en ella.Prema "Continuar".

  Baixa registre de detall

  Continuar baixa registre de detall

  El procediment de recerca de registres és similar al de la resta de serveis.Una vegada localitzats només haurà de seleccionar-los i fer clic en "Continuar".

  Localitzar error per a donar de baixa

  Prema Continuar

  Continue amb la presentació i prema "Firmar i enviar", al final obtindrà un justificant en PDF des de l'enllaç "Ver format imprimible".

  Per a confirmar la baixa prema Continuar

  Firmar i enviar baixa de registre

  Alta registre de detall

  Permet donar d'alta un nou registre sempre que no hi haja errors en el registre de tipus 1.No és possible donar d'alta registres amb errors;en este cas, es mostrarien els camps acolorits en groc.L'alta de registres de tipus 2 nous actualitza automàticament el full resum de la declaració pel que no haurà de fer canvis en ella.Li recordem que esta opció estarà disponible únicament per als models de declaracions informatius no relacionats amb Renda.

  Alta registre detalle

  Continuar alta registre de detall

  Introduïsca les dades del registre de tipus 2 que vulga incloure en cada un dels camps.Es mostraran en color taronja tots aquells camps en els quals incloga informació.Faça clic en "Continuar".A la pestanya 3 "Confirmar presentació" revise que les dades que presentarà són correctes.Torne a prémer el botó "Continuar".

  Emplenar alta de registre de detall

  Continuar confirmació dades d'alta

  Confirmació presentació alta registre de detall

  A continuació enllaçarà amb el registre telemàtic per a presentar la modificació amb l'alta del registre.Faça clic en "Firmar i Enviar".

  Firmar i Enviar Alta registre detall

  Tinga en compte que després de la modificació d'un o més registres de detall és necessari esperar perquè els canvis es facen efectius.El procés de consolidació de modificació de detalls s'executa cada cert temps;per tant, si les opcions "Modificar registres de detall, Modificar full resum" o "Baja registre de detall" no estan disponibles és perquè encara no s'ha consolidat el canvi.

  Baixa per substitució

  Per a les declaracions de l'exercici 2018 s'oferix un nou servei de baixa de declaracions per substitució, que són el pas previ necessari per a la presentació de declaracions substitutives mitjançant TGVI online.D'esta forma es donaran de baixa de forma immediata tots els registres d'una declaració que serà substituïda després per una nova declaració substitutiva del mateix exercici.

  Opció baixa per substitució

  explicació del servei de baixa

  Comprove les dades i prema "Firmar i Enviar".Igual com en la resta de presentacions, marque la casella "Així que" i prema de nou "Firmar i Enviar".

  confirmar baixa

  Com confirmacion de la baixa, s'oferix un avís i el Codi Segur de Verificació (CSV) associat al tràmit.

  rebut de presentació de la baixa

  Enllaços d'interés:

  Consultes modificacions declaracions informatives empreses professionals registres alta baixa resum
 • Informació sobre Firma digital (certificat o DNIe) i sistema Cl@ve PIN
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda