Consulta i baixa de declaracions informatives (Exercici 2019 i següents)

 • Per a consultar o donar de baixa una declaració informativa ja presentada pot utilitzar l'opció "Consultes i baixes de declaracions.Exercici 2019 i següents"Disponible en la relació de tràmits de cada model de declaració informativa, que tinga hablitada esta opció a la Seu Electrònica.

  Consulta i baixa de declaracions

  L'accés està disponible amb Cl@ve PIN, amb certificat o DNI electrònic del declarant o un autoritzat a presentar i consultar declaracions en nom de tercers, bé per estar donat d'alta com a col·laborador social o bé per estar apoderat per a realitzar este tràmit.

  Introduïsca el DNI o NIE si s'identifica amb Cl@ve PIN o faça clic a "Acceda amb certificat o DNI electrònic" per a utilitzar este tipus d'identificació.

  Amb certificat electrònic

  Després d'identificar-se accedirà a la finestra d'introducció de dades;seleccione l'exercici, indique el NIF del declarant i esculla en el desplegable el model.Per defecte, apareixerà el model del procediment en el qual es troba.Després, prema "Acceptar".Emplene les dades i prema Aceptar

  Es mostrarà la relació d'expedients en la qual s'inclou el número de justificant, l'expedient, la data de presentació, si es tracta d'una declaració complementària o substitutiva, el número de justificant de la declaració anterior, l'estat i el nombre de detalls (registres).

  Per a consultar la declaració, veure els serveis disponibles i la història de l'expedient faça clic en el número de justificant situat a la columna "Justificant".

  Relació d'expedients

  En les declaracions l'estat del qual és "DECLARACIÓ CORRECTA", en funció de la forma de presentació del model, mitjançant formulari o fitxer, a la pestanya "Serveis disponibles" tindrà les següents opcions:

  • Baixa de declaració per Substitució

  • Consulta i modificació registres de detall (si la declaració va ser presentada mitjançant formulari)

  • Baixa de detall (si la declaració va ser presentada mitjançant fitxer)

  • Consulta registres de detall (si la declaració va ser presentada mitjançant fitxer)

  • Justificant de la presentació (PDF)

  • Enregistrament de la declaració (consulta/Còpia)

  Serveis disponibles per a la presentació amb formulari

  Serveis disponibles per a la presentació mitjançant fitxer

  A la pestanya "Història de l'expedient"Es troba el llistat de gestions que s'han realitzat amb la declaració i la data d'actuació.

  història de l'expedient en consulta i baixa d'informatives 2019

  Baixa de declaració per Substitució

  A la pestanya "Serveis Disponibles", faça clic en "Baixa de declaració per Substitució" per a donar de baixa tots els registres d'una declaració, que serà reemplaçada després per una nova declaració substitutiva del mateix exercici i model.

  Una vegada efectuada la baixa de la declaració, pot decidir si continua amb la presentació de la nova declaració, mitjançant formulari (per a presentacions fins a 40.000 registres) o mitjançant fitxer.

  Baixa de declaració

  A la següent finestra s'informarà de les dades associades a la declaració, entre les quals es troba el número de justificant compost per 13 dígits i que haurà de consignar en la declaració que presentarà com a substitutiva.Li recomanem que l'anote per a la seua posterior utilització.No obstant això, accedint novament a la consulta i baixa de declaracions podrà consultar-ho.

  A continuació, faça clic en "Firmar i Enviar", marque la casella "Així que i prema de nou "Firmar i Enviar".

  Firmar i enviar

  Com a confirmació de la baixa, s'oferix un avís i el Codi Segur de Verificació (CSV) associat al tràmit.

  Baixa de declaració realitzada correctament

  Consulta i modificació registres de detall

  Si la declaració ha sigut presentada mitjançant formulari (només per a presentacions fins a 40.000 registres), pot modificar la declaració fent clic en "Consulta i modificació registres de detall".

  Consulta i modificació de registres

  En este cas, es dirigix al formulari web del model per a recuperar la declaració presentada al formulari i modificar la declaració com considere oportú.El formulari permet afegir nous registres i donar de baixa o modificar els existents.Després de realitzar els canvis, es procedix a l'enviament de la declaració.Per a més informació pot consultar l'enllaç "Com modificar una declaració informativa mitjançant formulari web (afegir, modificar i eliminar registres)".

  modificar la declaració

  Baixa de detall

  En "Serveis Disponibles" també s'ha habilitat l'opció "Baixa de detall", només per a les declaracions presentades mitjançant fitxer per TGVI en línia, per la que podrà donar de baixa un registre.

  Baixa de detall

  Prema "Baixa de detall" i obtindrà un llistat de tots els registres de detall.Per a anar al registre que desitgem donar de baixa disposa de diversos camps per a filtrar la recerca.Pot indicar el número de detall, el NIF, marcar els registres sense identificar o els erronis.Una vegada seleccionat el criteri de recerca faça clic al botó "Buscar".

  Es mostrarà el resultat a la part inferior.Per a entrar en el registre faça clic en el numere de detall.

  Filtrar la recerca

  Verifique totes les dades i faça clic en "Acceptar".

  Prema "Acceptar"

  A la següent finestra prema "Firmar i Enviar", a continuació, a la finestra emergent marque la casella "Així que i prema de nou "Firmar i Enviar" perquè la baixa del registre siga efectiva.

  Firmar i enviar

  Consulta registres de detall

  En accedir a la consulta de registres, en les presentacions que han sigut realitzades mitjançant fitxer per TGVI en línia, es mostra un llistat de tots els registres tipus 2 donats d'alta en la declaració.

  Consulta registres de detall en presentacions mediate fitxer

  Pot realitzar la recerca per número de registre, per NIF, per declarats o perceptors no identificats i per registres erronis.Per a consultar un registre concret faça clic en el número de detall.

  Recerca del registre

  Informació del detall d'un registre

  No obstant això, mitjançant esta consulta no és possible realitzar modificacions;les presentacions mitjançant fitxer requerixen la presentació de declaracions complementàries o substitutives per a afegir o modificar registres.Consulte la informació facilitada en "Com modificar una declaració informativa mitjançant fitxer (declaracions complementàries i substitutives)".

  Justificant de la presentació (PDF)

  Independentment del tipus de presentació (per formulari o per TGVI-Online) o l'estat de la declaració (de baixa o correcta), des d'esta opció pot descarregar el justificant de la presentació de la declaració en format PDF.

  enllaç justificant PDF

  Este justificant inclou un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre o número d'expedient, el Codi Segur de Verificació o CSV, el NIF del presentador i número de justificant) i, a les pàgines posteriors la còpia de la declaració presentada.Si el nombre de registres tipus 2 és igual o inferior a 498, es mostrarà el detall de cada un d'ells;si el nombre de registres tipus 2 és superior, només s'oferirà el registre tipus 1 del declarant i un resum dels mateixos.Per obtindre tots registres descarregue el fitxer corresponent a la presentació des de l'opció "Enregistrament de la declaració (consulta/Còpia)".

  Mitjançant el Codi Segur de Verificació pot comprovar l'autenticitat del document i torna a visualitzar-lo en l'apartat "Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació (csv)".

  En la part superior disposa de l'enllaç "Descarregar document" on pot descarregar el document PDF i obrir-lo o guardar-lo al seu equip.

  En el marge dret es troben els botons per a descarregar el fitxer en format XML i veure el document en pantalla completa.

  PDF amb el justificant i la còpia de la declaració

  Enregistrament de la declaració (consulta/Còpia)

  A la pestanya "Serveis disponibles" pot consultar la declaració presentada i obtindre un fitxer .txt amb format BOE.

  Fitxer amb format B.O.E.

  Declaracions en estat "Baixa"

  Per a les declaracions que es troben en estat "Baixa", l'opció "Baixa de declaració per Substitució" de l'apartat "Serveis disponibles" es trobarà deshabilitada.

  Trobarà les opcions "Justificant de la presentació (PDF)" i "Enregistrament de la declaració (consulta/Còpia)" per a descarregar el PDF de la declaració presentada i el fitxer .txt de la declaració en format BOE, respectivament, de la mateixa manera que les declaracions correctes.

  Serveis d'una declaració en estat "Baixa"

  Consulta modificació baixa declaracions informatives el 2020
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda