Sol·licitud de NIF per a un menor per una entitat de crèdit

 • Les entitats de crèdit puguen sol·licitar el NIF d'un menor de forma electrònica, a través del servei "Sol·licitud de NIF per a un menor per una entitat de crèdit", úbicado a la Seu Electrònica, dins dels tràmits del "Model 030.Cens d'obligats tributaris-Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals"

  Tràmits model 030

  Per a accedir al tràmit ha d'utilitzar el certificat electrònic de l'entitat que tinga subscrit un conveni de col·laboració social amb l'Agència Tributària per a la presentació electrònica de declaracions, comunicacions i altres documents tributaris en representació de tercers o el certificat.

  certificat electrònic

  Tinga en compte que esta opció (Sol·licitud de NIF per a un menor per una entitat de crèdit) està habilitada únicament per a entitats bancàries.La presentació de la sol·licitud no és vàlida en altres casos, per la qual cosa la presentació no tindrà cap validesa legal si no és l'entitat bancària la que presenta este formulari.

  Emplene la sol·licitud a través del Registre Telemàtic i adjunte els documents requerits.

  sol·licitud d'un NIF a menors

  En principi s'annexarien un d'estos dos documents:el llibre de família, concretament les pàgines en les quals conste el titular o titulars del llibre de família i el fill per a qui se sol·licita el NIF o el certificat de naixement del menor.

  Per a això, faça clic en l'enllaç "Afegir fitxer", seleccione el fitxer amb la informació requerida i prema el botó "Enviar consulta".S'haurà carregat l'arxiu en l'apartat "Documentació que s'annexa";per a adjuntar més documents faça clic en "Incloure una altra part" per a vincular-lo a l'arxiu ja adjuntat o prema "Afegir fitxer" per a seleccionar-ne un altre de diferent.

  Faça clic en annexar fitxers

  Finalitzada l'emplenament faça clic en "Presentar".A continuació es mostrarà un resum de les dades;si tot és correcte, faça clic en "Firmar i Enviar".Finalment, es generarà el full resposta amb el CSV associat a la presentació per registre i l'enllaç a la rebuda de presentació en PDF.

  NIF menor entitat crèdit bancària 030 de menors