Presentació en paper del model 030

 • La presentació del model 030 en paper es realitzarà personalment en l'Administració o Delegació de l'Agència Tributària corresponent al domicili fiscal del titular o enviar-se per correu postal a les oficines indicades.

  Pot descarregar el model per a la seua impressió i presentació en paper des de "Informació i ajuda", "Informació General", dins dels tràmits del model 030 a la Seu Electrònica.

  Les persones físiques que no realitzen activitats empresarials o professionals poden utilitzar el model 030 per a:

  • sol·licitar l'alta al Cens d'obligats tributaris,
  • modificar el domicili fiscal,
  • comunicar, modificar o donar de baixa un domicili a efectes de notificacions diferent del domicili fiscal,
  • sol·licitar el NIF per persona física que no disposa de DNI/NIE ,
  • comunicar la modificació de dades identificatives,
  • comunicar el canvi d'estat civil,
  • sol·licitar una nova targeta acreditativa del NIF
  • alta, modificació i baixa de telefóno i correu electrònic per a rebre avisos de la AEAT

  No obstant això, de forma excepcional, les persones físiques que realitzen activitats empresarials o professionals o que satisfacen rendiments subjectes a retenció o ingressos a compte podran utilitzar el model 030, exclusivament, per a comunicar el canvi d'estat civil, la modificació de dades identificatives i per a sol·licitar etiquetes identificatives.En este cas el canvi de domicili es realitza amb la declaració censal en el model 036 o 037.

  En la pàgina web es troben publicades les instruccions d'emplenament del model 030  per si té dubtes sobre les dades que ha d'incloure la declaració.

  Per a visualitzar i imprimir el formulari del model 030 en PDF és necessari que dispose d'un visor PDF compatible instal·lat a l'equip o integrat al navegador d'internet..

  Imprimisca el formulari i complimente'l després.Si necessita complimentar una altra declaració, faça clic en "Generar codi", situat en la part superior, i es generarà un nou codi de barres.

  formulari del model 030

  Enlaces de interés:

  030 domicili fiscal paper administració presentar
 • ajuda informació 030
  Informació - Model 030
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda