Presentació electrònica del model 030

 • El model 030 es tracta de la declaració censal d'alta al Cens d'Obligats Tributaris, de canvi de domicili o variació de dades personals per a persones físiques que no desenvolupen activitats empresarials o professionals i no satisfacen rendiments subjectes a retenció o ingrés a compte.

  En el següent enllaç pot consultar la informació relativa a este model, incloses les causes de presentació d'esta declaració:

  domicili fiscal 030 presentació
 • ajuda informació 030
  Informació - Model 030
 • Per a la presentació electronica del model 030 ha d'accedir a la relació de tràmits d'este model a la Seu Electrònica, en "tots els tràmits", "Censos, NIF i domicili fiscal, Censos" i utilitzar l'enllaç "Modificació o presentació":

  030 presentació internet electrònica
 • Model 030.Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales.
 • enllaç presentació model 030Recorde que l'accés al tràmit de presentació del model 030 requerix certificat, DNI electrònic o Cl@ve PIN.

  selector identificació 030

  Una vegada seleccionat el sistema d'identificació, pot procedir a l'emplenament de la declaració.No obstant això, també s'admet la importació d'un fitxer des del botó "Examinar", sempre que el fitxer s'ajuste al disseny de registre actualitzat.

  inici formulari 030- examinar

  Quan haja finalitzat l'emplenament de la declaració, faça clic al botó "Firmar i enviar".

  Firmar i enviar model 030

  El resultat d'una presentació correcta serà el full resposta amb el CSV (Codi Segur de Verificació), les dades de presentació i la còpia de la declaració.

  030 censal declaració