Assignació de NIF a menors per gestors administratius

 • Els gestors administratius podran sol·licitar NIF de menors a través del servei disponible a la Seu Electrònica basat en l'Encàrrec de Gestió als Gestors.

  Dins de la relació de tràmits del "Model 030.Cens d'obligats tributaris-Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals", accedisca a l'enllaç "Assignació de NIF a menors per gestors administratius".

  Tràmits model 030

  A continuació el presentador haurà d'identificar-se amb el certificat electrònic autoritzat que es corresponga amb el NIF del col·legiat que es va comunicar al visat de la documentació.

  certificat electrònic

  El procediment per a l'assignació de NIF consta de 4 passos:

  • Identificació:introduïsca les dades del tutor i del menor.Introducció de dades identificatives del tutor i del menor.Assegure's de consignar la data de naixement en el format exigit:dia, mes i any separat per barres (dd/mm/aaaa).

  Identificació

  Una altra dada que cal incloure és el NRE generat al visat de la documentació i que pot localitzar al full resposta de la comunicació del visat de documentació.

  indique el NRE en comunicació de visat de documentació

  • Introducció de dades personals
  • Introducció de domicili fiscal
  • Confirmació de dades

  Com a resposta es mostrarà una pàgina amb el missatge de confirmació de la presentació i un document PDF amb l'esmentada presentació.

  Enlaces de interés:

  030 gestors administratius menor menors nif