Alta al cens de persones físiques amb DNI o el NIE per col·laboradors socials

 • Els col·laboradors socials podran donar d'alta online al Cens d'Obligats Tributaris de la AEAT un DNI o NIE que encara no conste d'alta.Per a això hauran d'accedir al servei "Alta al cens de persones físiques amb DNI o NIE per col·laboradors socials".dins de la realció de tràmits del "Model 030.Cens d'obligats tributaris - Declaració censal d'alta, canvi de domiclio i/o de variació de dades personals"

  Tràmits model 030

  L'accés requerix identificació amb certificat electrònic del col·laborador social i que el seu conveni autoritze la presentació del tràmit 030P.

  Certificado

  Després de la identificació accedirà a l'apartat "1.Identificació".Introduïsca el NIF/NIE, els cognoms i el nom en l'ordre que s'indica:Primer cognom, segon cognom i nom.

  Identificació NIF o NIE

  Si es tracta d'un NIE serà necessari indicar el número de suport.

  Una vegada emplenades les dades prema "Enviar".Tinga en compte que estes dades no podran ser modificades posteriorment.Si el NIF/NIE ja constara al Cens d'Obligats Tributaris, l'aplicació li mostrarà un missatge indicant este fet i no podrà continuar.

  Identificació NIE amb número de suport

  A la següent pestanya:"2.Dades personals" complete les dades de naixement:lloc, data i país de residència.A més, en l'apartat "Altres dades personals" pot optar per gravar un domicili a efecte de notificacions.Si se selecciona "Sí gravar domicili de notificacions" s'habilitarà una nova pestanya per a completar la informació.Finalment, prema "Enviar dades".

  Emplenament de Dades Personals

  Accedirà a la pestanya "3.Dades Domicili".Si en el pas anterior va seleccionar l'opció per a indicar un domicili de notificacions, s'habilitarà addicionalment la pestanya "3.1.Dades Domicili Notificacions".Prema de nou "Enviar dades".

  Emplenament de Dades domicili i prema enviar dades

  A continuació s'obrirà la pestanya "4.Confirmació" on trobarà un resum de les dades introduïdes.Si són correctes, faça clic en "Confirmar alta" a la part inferior.

  Confirmació de dades correctes i prema enviar alta

  Després de la confirmació podrà descarregar el PDF de resguard de l'alta polsant l'enllaç "Generar Targeta d'Identificació Fiscal".

  Generar Targeta d'Identificació Fiscal

  Enlaces de interés:

  Alta cens persones físiques DNI NIE col·laboradors col·laborador social socials presentació model 030
 • convenio,convenios,colaborador,terceros
  Tipus d'acord de Col·laboració Social
 • Tràmits electrònics en nom de terceres persones per col·laboradors socials
 • Comprovació NIF tercers efectes censals cens
  Servei d'identificació fiscal - Comprovació d'un NIF de tercers a efectes censals
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda