Alta al cens de persones físiques amb DNI o el NIE per col·laboradors socials

 • Els col·laboradors socials podran donar d'alta online al Cens d'Obligats Tributaris de la AEAT un DNI o NIE que encara no conste d'alta.Per a això hauran d'accedir a la Seu Electrònica i, en l'apartat "tots els tràmits", entrar en "Censos, NIF i domicili fiscal", "Censos", i fer clic en el procediment "Model 030.Cens d'obligats tributaris - Declaració censal d'alta, canvi de domiclio i/o de variació de dades personals", "Presentacions", "Alta al cens de persones físiques amb DNI o NIE per col·laboradors socials".

  Tràmits del model 030

  Li facilitem l'enllaç directe a la pàgina de tràmits del model 030:

  Alta cens persones físiques DNI NIE col·laboradors col·laborador social socials presentació model 030
 • Model 030.Declaració censal d'alta en el Cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o de variació de dades personalsInformació continguda en la Seu Electrònica de l'Agència Tributària
 • Per a accedir a este tràmit és necessari certificat electrònic a nom del col·laborador social i que el seu conveni autoritze la presentació del tràmit 030P.

  Una vegada seleccionat el certificat de col·laborador social accedirà al primer pas, pestanya "1.Identificació".Introduïsca el NIF/NIE, els cognoms i el nom.És important introduir estes dades en l'ordre que s'indica:Primer cognom, segon cognom i nom.

  Identificació NIF o NIE

  Si es tracta d'un NIE serà necessari indicar el número de suport.

  Una vegada complimentades les dades prema "Enviar".Tinga en compte que estes dades no podran ser modificades posteriorment.Si el NIF/NIE ja constara al Cens d'Obligats Tributaris, l'aplicació li mostrarà un missatge indicant este fet i no podrà continuar.

  Identificació NIE amb número de suport

  A la següent pestanya:"2.Dades personals" es complimenten dades de naixement:lloc, data i país de residència.A més, en l'apartat "Altres dades personals" pot elegir entre gravar un domicili a efecte de notificacions o no. Si se selecciona "Sí gravar domicili de notificacions" s'habilitarà una pestanya més.Introduïdes les dades, prema "Enviar dades".

  Emplenament de Dades Personals

  Accedirà a la pestanya "3.Dades Domicili" on s'emplenen les dades del domicili del contribuent.Si en el pas anterior va seleccionar l'opció per a indicar un domicili de notificacions, s'habilitarà la pestanya "3.1.Dades Domicili Notificacions", perquè s'especifiquen els dos domicilis.Prema de nou "Enviar dades".

  Emplenament de Dades domicili i prema enviar dades

  A continuació s'obrirà la pestanya "Confirmació" on trobarà un resum de les dades introduïdes, si és correcte, faça clic en "Confirmar alta" situat al final del formulari.

  Confirmació de dades correctes i prema enviar alta

  Després de confirmar l'alta podrà descarregar el PDF de resguard de l'alta polsant l'enllaç "Generar Targeta d'Identificació Fiscal".

  Generar Targeta d'Identificació Fiscal

  Enlaces de interés:

  Alta cens persones físiques DNI NIE col·laboradors col·laborador social socials presentació model 030
 • convenio,convenios,colaborador,terceros
  Tipus d'acord de Col·laboració Social
 • Tràmits electrònics en nom de terceres persones per col·laboradors socials
 • Comprovació NIF tercers efectes censals cens
  Servei d'identificació fiscal - Comprovació d'un NIF de tercers a efectes censals
 • Ajuda - Certificats Electrònics