Consulta de sol·licituds de NIF per a un menor

 • Les entitats financeres que utilitzen el procediment de sol·licitud de NIF d'un menor poden comprovar quines sol·licituds han realitzat i en quin estat de tramitació es troben des del servei "Consulta de sol·licituds de NIF per a un menor per una entitat de crèdit"Disponible en la relació de tràmits del "Model 030.Cens d'obligats tributaris-Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals".

  Tràmits model 030

  Per a consultar la sol·licituds existents, pot filtrar per diversos criteris:seleccione el NIF del representant legal del menor, el rang de dates de registre de la sol·licitud i si s'ha assignat o no ja el NIF. Premeu "Buscar" per a obtindre els resultats.

  Buscar sol·licitud

  Si a la columna "NIF del menor" el camp està en blanc, significa que el NIF encara s'està tramitant.Si ja s'ha assignat el NIF, figurarà a la mateixa columna.Pot consultar el NIF i obtindre este detall juntament amb l'enllaç al justificant de recepció de la sol·licitud polsant el núm. de registre.

  Resultats nif menor

  També és possible que aparega l'expressió "Erroni" a la columna "Estat" el que vol dir que existix alguna incidència amb esta sol·licitud:

  Sol·licitud errònia

  030 entitat bancària financera nif menor col·laboradora menors consulta comprovació