Consulta de sol·licituds de NIF per a un menor

 • L'opció "Consulta de sol·licituds de NIF per a un menor per una entitat de crèdit"Disponible permet conéixer les entitats financeres que utilitzen el procediment de sol·licitud de NIF d'un menor quines sol·licituds han realitzat i en quin estat de tramitació es troben.

  Li facilitem l'enllaç a la relació de tràmits del model 303 a la Seu Electrònica on es troba publicada esta opció:

  030 entitat bancària financera nif menor col·laboradora menors consulta comprovació
 • Model 030.Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales.
 • Per a consultar la sol·licituds existents, pot filtrar per diversos criteris:seleccione el NIF del representant legal del menor, el rang de dates de registre de la sol·licitud i si s'ha assignat o no ja el NIF Prema buscar per a comprovar els resultats.

  Buscar sol·licitud

  Si a la columna de "NIF MENOR" no figura res, significa que el NIF encara s'està tramitant.Si figura el NIF, significa que ja s'ha assignat el NIF, pot consultar-se i obtindre este detall juntament amb l'enllaç al justificant de recepció de la sol·licitud:

  Resultats nif menor

  També és possible que aparega l'expressió "Erroni" a la columna "Estat" el que vol dir que existix alguna incidència amb esta sol·licitud:

  Sol·licitud errònia

  030 entitat bancària financera nif menor col·laboradora menors consulta comprovació