Consulta i modificació del domicili fiscal i del domicili de notificacions

 • Dins de la relació de tràmits del "Model 030.Cens d'obligats tributaris-Declaració censal d'alta, canvi de domicili i/o de variació de dades personals" disposa de l'enllaç "Consulta i modificació del domicili fiscal i del domicili de notificacions (Les meues dades censals)", des d'on pot consultar i modificar el seu domicili fiscal i de notificacions.

  Tràmits model 030

  Introduïsca el DNI o el NIE a la casella per a identificar-se amb Cl@ve PIN o faça clic en "Accedisca amb certificat o DNI electrònic".

  Accés

  A la següent pantalla s'hauran carregat les dades identificatives de l'usuari que ha accedit.Si el certificat està autoritzat a realitzar el tràmit en nom d'un tercer, podrà modificar estes dades i comprovar la informació d'un altre contribuent.Després faça clic al botó "Enviar".

  Dades d'accés a consulta de domicili

  A continuació es mostraran les dades identificatives del contribuent i el domicili fiscal i de notificacions que consten en eixe moment.

  Dades existents en cens

  En la part superior es troben les opcions per a modificar dades i realitzar consultes.En el cas que s'accedisca a les dades d'un obligat del Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors, apareixerà l'opció "Altres Consultes" per a consultar:

  • Activitats econòmiques:es mostra la relació d'activitats de l'obligat tributari
  • Situació Tributària:oferix un resum de la situació tributària en els règims de IVA, de l'Impost sobre Societats, del IRPF i de l'Impost sobre la Renda de No Residents
  • Les meues Obligacions:mostra la relació d'obligacions tributàries periòdiques i el seu estat.

  Altres consultes

  Des de l'opció "Modificació de Dades" podrà accedir a les aplicacions per a modificar el domicili fiscal i de notificacions.Mitjançant estes opcions el canvi a la base de dades és immediat, a diferència de la qual cosa ocorre amb altres tràmits.

  modificació de dades

  El procés de modificació del domicili fiscal permet a una primera pestanya comprovar les dades existents i anar modificant els camps que vulga corregir.Després de corregir les dades necessàries, prema el botó "Confirmar Modificació".

  Confirmació de dades

  Com a confirmació del canvi es mostrarà el justificant del tràmit amb la data i hora de presentació, el CSV de la presentació que li permetrà recuperar el justificant des de la Seu Electrònica i un enllaç directe a visualitzar el justificant.

  Visualització del justificant

  Per a la modificació del domicili a efectes de notificacions, se seguix el mateix procediment.

  En funció de la situació del contribuent al cens, també serà possible modificar altres dades censals a més del domicili:

  Altres modificacions censals

  • "Retencions i ingressos a compte" mostra la situació actual de l'obligat tributari al cens i permet modificar-la i incorporar la data efectiva de l'esmentat canvi.
  • "Impost sobre societats" mostra la situació censal de l'obligat tributari relativa a este impost, li permet modificar dades i incorporar la data efectiva del canvi.
  • "Impost sobre el valor afegit" mostra la situació actual respecte a este impost, en particular la relativa a la informació sobre obligacions i als règims aplicables a les activitats econòmiques que desenvolupa.A més, permet modificar la seua situació (alta, variació o baixa) i incorporar la data efectiva del canvi.
  • "Relatius a les Activitats Econòmiques mostra la informació relativa a les activitats econòmiques que desenvolupa actualment l'obligat tributari i enllaços per a donar d'alta tant noves activitats com locals.

  Li recordem que si no disposa de certificat electrònic, DNIi o Cl@vePINpuede consultar o sol·licitar el canvi de domicili cridant al telèfon 901 200 345 o presentant el model 030 directament a l'oficina de l'Agència Tributària que li corresponga pel seu domicili fiscal en el moment de la presentació o enviar l'imprés per correu certificat a eixa direcció.

  Enlaces de interés:

  domicili fiscal veure consultar modificar
 • ajuda informació 030
  Informació - Model 030
 • Descàrrega del model    (426 kB)