Comprobación de un NIF de terceros a efectos censales

 • Actualment la pàgina web de la AEAT oferix un servei de comprovació de NIF de tercers a efectes censals per a facilitar als declarants la depuració dels contribuents de cada empresa abans de la presentació de declaracions.Li recordem que el tràmit requerix identificació mitjançant certificat electrònic o DNIi per la qual cosa ha d'assegurar-se d'utilitzar un navegador en el que tinga instal·lada la seua firma digital en efectuar la consulta.

  Pot fer esta consulta a la nostra base de dades de tres formes: consultar un sol NIF, consultar una llista d'alguns NIF o fer una consulta mitjançant un fitxer CSV (amb un màxim de 10.000 registres) d'una llista de NIF.

  identificat comprovar cens contribuent 030
 • Consulta múltiple

  Seleccione "Consulta múltiple" i introduïsca un NIF per línia seguint l'esquema NIF;Apellidos i nom en el cas que es tracte d'una persona física o NIF;Razón Social en el cas que es tracte d'una persona jurídica.Haurà de separar el NIF dels Cognoms i nom/Raó social pel signe ";" punt i coma.Prema "Consultar".

  Marque consulta múltiple

  La resposta a esta consulta és el mateix llistat amb estes diferents claus en el cas de persones físiques:

  • IDENTIFICAT:Si el contribuent s'identifica amb les dades identificatives aportades. Es tornen les dades de cognoms i nom associats al NIF.
  • NO IDENTIFICAT-SIMILAR:Si el contribuent no s'identifica amb les dades identificatives aportades per diferències menors en els cognoms i nom. Es tornen les dades de cognoms i nom associats al NIF.
  • NO IDENTIFICAT:Si el contribuent no s'identifica amb les dades identificatives aportades.Es tornen les dades de NIF i cognoms i nom aportats.

  Resposta amb les dades identificades i no identificades

  La resposta a esta consulta en el cas de persones jurídiques és:

  • IDENTIFICAT:Si el contribuent s'identifica amb el NIF aportat.Es torna el NIF actual i la seua raó social.
  • NO IDENTIFICAT:Si el contribuent no s'identifica amb el NIF aportat.Es tornen les dades aportades.
  • IDENTIFICAT-BAIXA.Si el contribuent s'identifica amb el NIF aportat, i està en estat baixa.Es torna el NIF actual i la seua raó social.
  • IDENTIFICAT-REVOCAT.Si el contribuent s'identifica amb el NIF aportat i està en estat baixa per revocació del NIF Es torna el NIF actual i la seua raó social.

  Estat baixa al cens

  estat al cens revocat

  Consulta múltiple important un fitxer CSV

  Prèviament haurà elaborat un fitxer amb els NIF a consultar seguint l'esquema NIF;Cognoms i nom/Raó Social, amb un NIF per línia, en format .txt.Si el fitxer està elaborat amb el programa Excel l'haurà de guardar en format CSV (delimitat per comes) el límit són 10.000 registres.

  Fitxer elaborat amb un programa extern

  Trie l'opció CSV delimitat per comes

  Seleccione "Consulta múltiple important un fitxer CSV"I prema "Examinar".

  Marque consulta múltiple amb CSV

  Busque l'arxiu .csv o .txt i prema "Obrir".

  Seleccione el fitxer i prema obrir

  Una vegada llegit el fitxer, a la finestra inferior apareixerà la informació que conté, si es troben caràcters no llegibles faça clic en l'enllaç "prema ací" per a corregir-los.A continuació faça clic en "Continuar".

  Fitxer llegit.prema ací

  La resposta és un fitxer amb el nom "Resultat" i l'extensió .csv.Si prem "Guardar", el fitxer es guarda per defecte al seu disc local a la carpeta cridada "AEAT" encara que podrà guardar-lo en una altra ruta o obrir-lo directament.

  Obrir o guardar el fitxer de resposta

  La resposta a esta consulta és el fitxer Excel amb esta informació a les diferents columnes de l'arxiu:

  • IDENTIFICAT:Si el contribuent s'identifica amb les dades identificatives aportades. Es tornen les dades de cognoms i nom associats al NIF.
  • NO IDENTIFICAT-NIF:Si el contribuent no s'identifica amb les dades identificatives aportades per diferències menors en els cognoms i nom. Es tornen les dades de cognoms i nom associats al NIF.
  • NO NIF:Si el contribuent no s'identifica amb les dades identificatives aportades.Es tornen les dades de NIF i cognoms i nom aportats.

  Apareix el fitxer de resposta d'identificació

  La resposta a esta consulta en el cas de persones jurídiques és:

  • NIF:Si el contribuent s'identifica amb el NIF aportat.Es torna el NIF actual i la seua raó social.
  • NO NIF:Si el contribuent no s'identifica amb el NIF aportat.Es tornen les dades aportades.
  • IDENTIFICAT-NIF Si el contribuent s'identifica amb el NIF aportat, i està en estat baixa.Es torna el NIF actual i la seua raó social.
  • IDENTIFICAT-NIF Si el contribuent s'identifica amb el NIF aportat i està en estat baixa per revocació del NIF Es torna el NIF actual i la seua raó social.

  Consulta unitària

  Seleccione "Consulta unitària" i introduïsca el NIF que vol comprovar, els cognoms i nom, per este ordre, si és una persona física.En el cas de persones jurídiques no és necessari que introduïsca la raó social.Faça clic en "Consultar".

  Marcar consulta unitària

  A continuació es mostrarà el NIF i el missatge confirmant l'existència del AEAT al cens.

  Resultat de la consulta sol·licitada

  En el cas que les dades introduïdes en el camp de cognoms no siguen completament correctes però se supere el percentatge mínim de coincidències, el sistema tornarà el missatge:"La persona consultada no ha sigut identificada amb el nom aportat, però existix similitud amb el nom registrat en el cens de la AEAT"I les dades completes del cens.

  Tinga en compte que per a poder realitzar tràmits a través de la pàgina web de la AEAT és necessari estar censat com a contribuent i, quan siga necessari identificar-se, consignar les dades tal com consten al cens.Si no està censat i no consta a les bases de dades de la DNI, haurà de presentar un model 030, "Declaració censal d'alta al Cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o de variació de dades personals," en el cas de persona física.Imprimisca el formulari per a lliurar-lo en la seua Administració o Delegació.

  No obstant això, si disposa de certificat electrònic o DNIi, és possible realitzar l'alta on-line al Cens d'Obligats Tributaris quan en accedir a un tràmit que requerisca certificat electrònic, es detecte que no està censat.

  Enlaces de interés:

  identificat comprovar cens contribuent
 • Descàrrega del model    (426 kB)
 • ajuda informació 030
  Informació - Model 030