Presentació de documentació complementària

 • Si vol aportar de forma voluntària documentació relacionada amb una declaració presentada prèviament, en la pàgina de tràmits d'aquest procediment en la Seu Electrònica disposarà de l'enllaç "Aportar documentació complementària" o "Efectuar al·legacions i/o aportar documents o justificants".

  Igual que altres presentacions electròniques, l'aportació de documentació requereix certificat electrònic o Cl@ve PIN, en aquest cas sempre que es tracti de persona física.

  Empleni els camps requerits per al registre telemàtic i premi "Afegir fitxer" per incloure la documentació.

  Alguns dels formats que admet el sistema com vàlids són.doc,.gif,.png,.jpg,.pdf i arxius comprimits.zip o.7z. La mida admès de cadascun dels fitxers adjuntats no pot excedir els 64 Mb de capacitat. Pot consultar la llista complet de formats admesos en l'enllaç "Ajuda" disponible a cadascun dels formularis d'aportació de documentació.

  És recomanable que el fitxer que intenta adjuntar estigui guardat en la ruta C:\AEAT ja que, en funció del tràmit amb què estigui relacionat l'aportació de documentació, aquesta ubicació serà obligatòria.

  Afegir fitxer

  Si no disposa de fitxer, pot escriure el motiu de la presentació en el camp habilitat. Es generarà un document PDF que serà incorporat al sistema.

  La resposta correcta de l'aportació de documentació serà un justificant que inclou tota la informació al costat de l'enllaç "Veure en format imprimible" per obtenir el justificant en PDF

  També s'inclou el CSV (Codi Assegurança de Verificació) que permet també l'obtenció del justificant a través del "Comparació de documents electrònics". A més cada arxiu presentat tindrà associat el seu propi CSV