Consulta de pagament de taxes

 • L'Ordre Ministerial HAC/729/2003 de 28 de març establix els supòsits i les condicions generals per al pagament per via electrònica de les taxes que constituïxen recursos de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics.

  Per a efectuar el pagament d'una taxa ha d'accedir a la "Llista de possibles pagaments de taxes (Taxes compreses en l'àmbit d'aplicació de la O.M. Hac/729/2003 de 28 de març). Per a cada taxa s'inclou un enllaç a la pàgina web en la qual s'ha de realitzar el pagament de la mateixa.

  La pàgina de l'Agència Tributària és una mera passarel·la de pagaments, per la qual cosa haurà de contactar amb la pàgina web a través de la qual accedix al pagament de la taxa corresponent en cas d'incidència.Si sorgix algun problema, contacte també amb la seua entitat bancària.

  Aquells contribuents que desitgen recuperar l'import associat al pagament d'una taxa disposen de dues opcions:

  • Sol·licitar l'anul·lació d'eixe NRC al seu EEFF. En molts casos l'entitat no podrà procedir a este alliberament, però quan és possible resulta l'alternativa més ràpida.
  • Sol·licitar la devolució a l'organisme encarregat d'eixa taxa. En última instància, l'organisme en qüestió ha de disposar dels mitjans sobre això per a facilitar la devolució d'un càrrec indegut.Des de AEAT no es pot cursar cap devolució corresponent al pagament de taxes d'organismes aliens a l'Agència Tributària.

  Pot realitzar la "Consulta d'un pagament anterior de taxes" des de l'apartat "Taxes" en "Pagament d'impostos"De la Seu Electrònica si ha utilitzat la passarel·la de pagaments de la AEAT per a generar el NRC.

  Accés a consulta de pagament de taxes

  Per a poder realitzar esta consulta, indique la forma de pagament utilitzat, el número de justificant assignat a dit NRC, les dades del titular de l'obligat al pagament i les dades econòmiques associades.

  Introduïsca les dades i prema enviar

  Enlaces de interés:

  pago,pagar,tasas,consulta,consultar,comprobar,comprobación
 • Ajuda per al pagament d'impostos i autoliquidacions per Internet
 • Relació de taxes gestionades per Órganos de l'Administracion General del Estado i els seus Organismes públics