Consulta d'un pagament anterior (liquidacions - deutes)

 • Per a recuperar un NRC ja generat pot accedir a l'opció "Consulta d'un pagament anterior..."de l'apartat corresponent dins de "Pagament d'impostos"De la Seu Electrònica.

  consulta pagament deute
 • Camí d'accés al tràmit

  Trie l'opció corresponent a la forma de pagament utilitzat (per càrrec en compte o pagament amb targeta) per a la liquidació/deute.

  consulta del pagament de la liquidació

  Per a realitzar esta operació és necessari identificar-se amb el mateix certificat o DNI electrònic utilitzat en el moment de realitzar el pagament de la liquidació o utilitzant Cl@vePIN si el pagament es va fer mitjançant càrrec en compte.

  Indique el concepte del deute i el número de justificant.Faça clic en "Acceptar dades i continuar".

  Indique el Concepte

  Introduïsca exactament les mateixes dades que va introduir per a realitzar el pagament i prema "Enviar".

  Introduïsca les Dades

  Si este existix obtindrà el NRC generat que li servisca de justificant.

  Enlaces de interés:

  consulta pagament deute
 • Ajuda per al pagament d'impostos i autoliquidacions per Internet