Pagament d'autoliquidacions (obtenció d'un NRC)

 • Les declaracions i autoliquidacions exigides per la normativa tributària que suposen un ingrés, i per a les quals no s'haja seleccionat com a forma de pagament la domiciliació bancària, necessiten per a la seua correcta recepció per l'Agència Tributària un NRC (Número de referència complet), codi que genera l'Entitat Col·laboradora que ha gestionat el cobrament i que identifica l'ingrés tributari realitzat.

  La Seu Electrònica oferix la possibilitat d'obtindre un NRC a través de la seua passarel·la de pagament mitjançant càrrec en compte o amb càrrec en targeta.

  Per a realitzar el pagament mitjançant càrrec en compte és necessari disposar de certificat o DNI electrònic o estar registrat en el sistema d'identificació

  D'altra banda, el pagament amb targeta només està habilitat amb certificat o DNI electrònic.

  Un altre requisit indispensable serà tindre fons dipositats en entitats financeres que ostentin la condició de col·laboradores en la recaptació dels tributs i oferisquen als seus clients el servici de cobrament a través d'Internet.Pot consultar el llistat d'Entitats Bancàries adherides a este conveni de col·laboració, en funció de la forma de pagament seleccionada (càrrec en compte o targeta), en l'enllaç "Llistat d'Entitats Bancàries Adherides".

  Actualment no està permés el pagament d'impostos mitjançant esta via per a comptes mancomunats.Este tipus de comptes han d'obtindre el NRC directament en l'EEFF.

  Abans d'accedir al formulari del pagament és recomanable desactivar el bloquejador d'elements emergents, ja que açò pot impedir que obtinga de forma correcta el justificant del pagament (recorde tornar a marcar-lo quan haja acabat el tràmit).

  • A Internet Explorer, accedisca a "Herramientas" a la barra de menú (si no la té activada prema la tecla F10), "Opcions d'Internet", "Privacitat" i desmarque "Activar el bloquejador d'elements emergents".
  • A Google Chrome, accedisca a "Personalitza i controla Google Chrome (o la icona de tres punts verticals), "Configuració avançada", "Privacitat i seguretat", "Configuració del lloc web", "Finestres Emergents i redirecciones".
  • A Mozilla Firefox, accedisca a "Eines" o icona de tres ratlles, "Opcions", "Privacitat i Seguretat", "Permisos" i desmarque "Bloquejar finestres emergents".
  • En Safari, accedisca a "Preferencias", "Llocs Web", marque "Finestres Emergents" i desactive el bloqueig per als llocs web per a la pàgina de l'AEAT (si ho preferix pot desactivar-lo de forma general al botó de la cantonada inferior dreta).

  Com realitzar el pagament d'autoliquidacions

  1. Una vegada confeccionada la declaració amb resultat a ingressar que desitja presentar electrònicament, i conegut per tant l'import del deute, accedisca a l'opció de pagament "Autoliquidacions"De l'apartat "Pagament d'Impostos" de la Seu Electrònica i trie la forma de pagament (mitjançant càrrec en compte o targeta).Tinga en compte que haurà d'operar amb una entitat col·laboradora adherida al sistema.

   Pagament d'impostos.Tràmits

   Si selecciona el pagament mitjançant targeta, primerament seleccione l'entitat financera amb la qual gestionarà el pagament, disposa d'un llistat prement el botó "Ver Entitats adherides", una vegada seleccionada polse "Acceptar selecció".Tinga en compte que esta opció no està disponible amb Cl@ve PIN.

   Selecció de l'entitat emissora

   Una altra alternativa per a obtindre el NRC és enllaçar amb la passarel·la de pagament utilitzant el botó "Realitzar pagament (Obtindre NRC)" que s'habilitarà al formulari o programa per a la presentació de la declaració en seleccionar la forma de pagament que supose un ingrés, ja siga parcial o total.

  1. En eixe moment se sol·licitarà la identificació amb la forma d'accés:certificat/DNI electrònic o Cl@ve PIN.Esculla el model que presentarà en la llista de models disponibles en el desplegable.Després prema "Acceptar dades i Continuar". Seleccionar model

   Acceptar dades i continuar

  2. Introduïsca les dades al formulari i prema el botó "Enviar".Tinga en compte que si accedix amb Cl@ve PIN no es permet el pagament amb apoderament en el compte de l'obligat.

   Comprove que les dades introduïdes són correctes, ja que una vegada fet l'ingrés no podrà anul·lar-ho per Internet.En prémer "Enviar" apareixerà un avís indicant que, una vegada que haja obtingut el NRC haurà de continuar amb la presentació de la corresponent declaració (excepte el model 102).

   Formulari de sol·licitud

   Pagament amb targeta

   Avís

  3. A continuació es mostrarà una finestra amb les dades codificades de la informació que s'enviarà.Marque la casella "Així que" i faça clic en "Enviar" per a confirmar el pagament.

   Així que, firmar i enviar

  4. Si tot és correcte podrà veure en pantalla el NRC assignat.Es tracta d'un codi de 22 caràcters que faciliten les entitats col·laboradores com a justificant del pagament per a presentacions a través d'Internet.En està pàgina disposarà de 2 opcions:

   • "Imprimir Justificant de pagament":visualitzarà el rebut del càrrec en compte amb un resum de les dades del pagament.

   • "Realitzar Declaració":mitjançant esta opció enllaçarà amb el tràmit de la Seu per al que ha obtingut el NRC per a finalitzar la presentació.

    Pagament realitzat i obtenció de NRC

    Rebut de pagament realitzat

  Recorde que si no disposa de certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve PIN té altres alternatives per a obtindre el NRC:

  • Acudir a una oficina de la seua Entitat Bancària i facilitar totes les dades relatives a l'autoliquidació.No necessita aportar cap model, només les dades que s'utilitzen per a la generació del NRC i que són els mateixos que se li sol·liciten per a fer el pagament a través de la pàgina web de la AEAT (model, exercici, període, NIF declarant, cognom i import exacte de l'ingrés).

  • Mitjançant el servei de banca electrònica si l'Entitat Bancària li oferix esta possibilitat.

  Si està realitzant el pagament per a una altra persona tinga en compte que per a poder obtindre el NRC a través de la passarel·la de pagaments de la AEAT han de coincidir el titular del certificat i el titular del compte com a ordenants del pagament, però el NIF que es facilite a l'Entitat Col·laboradora per a obtindre el NRC serà sempre el del declarant o obligat tributari.

  Pagament en nom de tercers des del compte de titularitat de l'obligat tributari

  Per a les operacions de pagament mitjançant càrrec en compte, des de l'entrada en vigor de la Resolució de 3 de juny de 2009, és possible realitzar el pagament a través de la pàgina web de la AEAT en un compte de titularitat de l'obligat i que l'ordre de deute siga realitzada per una persona diferent d'este.

  Si està fent el pagament en nom d'un tercer utilitzant el compte bancari del titular de la declaració (obligat al pagament), vosté, com a ordenant, ha d'estar apoderat per l'obligat a fer esta operació.

  El registre d'este apoderament es pot fer a través d'Internet sempre que el poderdant (que haurà de ser l'obligat tributari) dispose de certificat electrònic i siga persona física.L'apoderament concret per a realitzar este tipus de tràmits és PAGOAPODECCC - Pagament mitjançant càrrec en compte, que s'inclou dins de l'apartat "Altres tràmits específics" en la "Relació de tràmits habilitats per a l'apoderament", en "Registre d'apoderaments" Informació", Àmbit i extensió, "Quins tràmits es poden apoderar per internet?".

  Per a realitzar el pagament en nom d'un tercer haurà de marcar al formulari la casella "Pagament amb apoderament en el compte de l'obligat", just davall de les dades de l'Entitat Financera.

  Enlaces de interés:

  pagament pagar autoliquidacions NRC
 • Ajuda per al pagament d'impostos i autoliquidacions per Internet
 • Información sobre Firma digital (certificado o DNIe) y sistema Cl@ve PIN