Resum de notificacions i comunicacions no llegides (Compareixença en Seu)

 • Des de l'enllaç "Resum de notificacions i comunicacions no llegides (Compareixença en Seu)" s'oferix la possibilitat d'accedir de forma destacada a aquelles notificacions i comunicacions que, d'acord amb la informació de la AEAT, no han sigut accedides o llegides encara pel contribuent.

  Enllaç Seu Resum de notificacions i comunicacions no llegides

  El tràmit requerix identificar-se amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN del declarant.Si utilitza certificat o DNI electrònic faça clic en l'enllaç "Accedisca amb certificat o DNI electrònic" i si utilitza el sistema Cl@ve PIN introduïsca el DNI o el NIE a la casella.

  Identificació amb certificat/DNI electrònic o amb Cl@ve PIN

  A més del mateix titular també pot accedir un tercer que actue en nom seu, ja siga un col·laborador social o un apoderat a realitzar el tràmit.

  En esta consulta resum apareixen les notificacions pendents, de les quals s'és tant titular com destinatari o autoritzat, i uns altres dos apartats, "Notificacions notificades però no llegides", que inclou la notificacions publicades al Tauló Edital Único i les electròniques expirades als deu dies de la seua posada a disposició que no han sigut accedides a la Seu Electrònica i "Comunicacions no llegides" que inclou les comunicacions electròniques no accedides i les comunicacions emeses per correu en les últimes tres setmanes. 

  Resum de notificacions i comunicacions

  Es mostrarà el botó "Pulse ací per a veure la resta" en el cas que hi haja més resultats dels oferits a la primera pàgina per a esta tipologia.D'esta manera s'accedix a la vista general del cercador de notificacions i comunicacions amb el llistat complet d'este tipus de notificacions ja filtrades.Es pot navegar entre les diferents pàgines i fins i tot exportar els resultats a un fitxer en format CSV

  Exportar els resultats i paginar

  Descarregar fitxer Excel amb llistat notificacions

  Per a accedir a la notificació o comunicació, prema sobre el número de certificat.Si està catalogada com a pendent, per a accedir al contingut de la mateixa, haurà de prémer el botó "Firmar i Enviar".Marque la casella "Així que" i prema de nou "Firmar i Enviar".Tinga en compte que ha de tindre instal·lat un visor de documents PDF i permetre la descàrrega de fitxers.

  Accés a la comunicació des de número de certificat

  firmar i enviar notificació pendent

  Així que firma notificació per compareixença

  Si necessita realitzar altres recerques pot filtrar pels criteris disponibles, "En nom de", "Tipus", rang de dates i "Llegida".Tinga en compte que per a accedir a les notificacions de tercers és imprescindible que filtre els resultats de la persona o entitat seleccionada, que pot ser el mateix contribuent, una entitat que succeïx o una persona o entitat apoderada pel contribuent a accedir a les seues notificacions i comunicacions utilitzant el camp "En nom de".

  cercador notificacions

  Enllaços d'interés:

  notificacions compareixença Sede els meus
 • Portal de campanya Notificacions electròniques
  Notificacions electròniques
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda