Com contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb un document rebut de la AEAT

 • Per a contestar un requeriment o aportar documentació relacionada amb un document rebut de l'Agència Tributària, accedisca a l'opció de la Seu Electrònica que s'indique en l'esmentada comunicació.

  Com a opció general, en l'apartat "Tràmits destacats" de la Seu Electrònica es troba l'opció "Contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb un document rebut de la AEAT" que permet realitzar el tràmit accedint simplement amb el CSV de la notificació, o bé, amb Cl@ve PIN, DNI-i o certificat electrònic.

  Seu electrònica

  També pot accedir a esta opció des del portal de "Les meues notificacions" o des de "Seu electrònica", "tots els tràmits", "altres serveis", "Notificacions", "Notificacions".

  Altres vias d'accés

  Tanmateix, tinga en compte que és possible que en el requeriment o notificació se li indique que accedisca per una altra via.Per exemple, per l'opció d'"Aportar documentació complementària" o Contestar requeriments, efectuar al·legacions i/o aportar documents justificants" d'un model o tràmit concret.

  Accés a traves d'un model concret

  Per a accedir a la presentació de documentació, en primer lloc, serà necessari que indique SI o No a la pregunta "Desitja presentar un Recurs a este expedient?".

  Si marca "Si", només podrà accedir a la presentació identificant-se amb certificat/DNI electrònic o Cl@ve PIN.En este cas, incique el CSV (Codi Segur de Verificació) que consta en la notificació rebuda a la casella corresponent i prema "Amb identificació".

  Si presenta recurs

  Si marca "No", introduïsca el CSV a la casella i seleccióne "Com desitja fer la presentació?"

  • L'interessat:pot entrar amb identificació mitjançant certificat/DNI electrònic i Cl@ve PIN o sense identificació.
  • El representant:només pot accedir "Amb identificació" utilitzant certificat o DNI electrònic i Cl@ve PIN.

  No presenta rercurso

  Per a localitzar el CSV, pot consultar l'ajuda prement sobre l'enllaç "On trobar el Codi Segur de Verificació.

  A continuació, si ha marcat "Amb identificació" per a accedir amb Cl@ve PIN o amb certificat electrònic o DNIi, seleccione una de les dues opcions i continue.

  Accés amb Cl@ve, certificat o DNIe

  Si va marcar "Si" i desitja presentar un recurs, una vegada identificat, es presentaran les opcions disponibles per a eixe tràmit associats al CSV introduït.

  Recurs

  Una vegada que haja accedit al registre telemàtic, emplene els camps requerits, entre els quals es troba l'Expedient/Referència, assumpte, les dades de contacte introduint un telèfon i, addicionalment, un correu electrònic.

  Generar sol·licitud

  Pot adjuntar la documentació des de l'opció "Afegir fitxers".També disposa de la possibilitat de redactar el motiu de la presentació en l'espai que figura a la part inferior del formulari.

  Formulari

  En prémer sobre "Afegir fitxers", es mostrarà la finestra per a seleccionar els fitxers que s'adjunten a la resposta.Faça clic en "Seleccionar fitxers" per a accedir a l'explorador d'arxius i escollir el fitxer que desitja annexar.Tinga en compte que l'arxiu no pot superar els 64 Mb i que ha de tindre un format acceptat.Des de l'opció "Ajuda" pot obtindre més informació sobre els tipus de fitxers admesos.L'enviament total de documentació no haurà de superar els 2 Gb.

  Seleccionar fitxer

  Una vegada emplenats els camps requerits i aportada tota la documentació necessària, faça clic en "Presentar".

  Presentar

  Si l'enviament es realitza correctament es mostrarà en pantalla el report de la generació del registre.

  requeriment notificació documentació
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda