Configurar la DEH per a enviar avisos per correu electrònic

 • És recomanable accedir almenys una vegada cada 10 dies a la bústia de notificacions de la DEH per a comprovar si existixen notificacions o comunicacions no llegides.

  Addicionalment, l'entitat prestadora d'este servei (Societat Estatal de Correus i Telègrafs, S.A.) oferix la possibilitat de consignar una o diversos comptes de correu electrònic personal perquè es remeten, de forma no vinculant, avisos informant de la disponibilitat de noves comunicacions i notificacions de la AEAT en la DEH.

  Per a facilitar l'adreça electrònica o modificar la ja existent, accedisca al portal de la Adreça Electrònica Habilitada (DEH) i faça clic en l'enllaç "Entrar a la bústia", situat a la cantonada superior dreta.

   Accés a DEH

  Seleccionar certificat

  Dins de la safata d'entrada, faça clic en el nom i NIF de l'usuari a la cantonada superior dreta i seleccione l'opció "Dades de contacte".

  Accés a dades de contacteIndique o modifique l'adreça electrònica en la qual desitja rebre els avisos de notificacions i comunicacions de la AEAT.Des del botó "+ Correu Electrònic podrà afegir direccions addicionals

  Modificar dades

  Després d'introduir les dades i comprovar que són correctes, Pulse "Modificar" perquè es registre la informació al portal.

  Si desitja més informació sobre el sistema de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de la AEAT, li recomanem que consulte el Real Decret 1363/2010 que el regula.

  DEH notificació notificacions avisos avís correu comunicació comunicacions email
 • RSS
 • Mapa web
 • Accessibilitat
 • Ajuda