Com consultar, confirmar i renunciar a l'apoderament rebut

 • Des de l'enllaç "Consulta, confirmació i renúncia d'apoderaments rebuts" l'apoderat podrà consultar els apoderaments que ha rebut d'un tercer, confirmar-los i renunciar-hi.Per a això l'apoderat ha d'accedir a "Seu electrònica", "Tràmits destacats", "Apoderar i atorgar representació" i fer clic en l'enllaçApoderament per a la realització de tràmits i actuacions en matèria tributària per Internet".

  Consulta consultar confirmar renúncia renunciar apoderament poder rebut
 • Consulta d'apoderaments rebuts

  Faça clic en "Consulta, confirmació i renúncia d'apoderaments rebuts".L'accés requerix identificació amb certificat electrònic, DNIi o Cl@ve PIN.

  Consultar, confirmar i renunciar al poder rebut

  Tipus d'accés

  Una vegada seleccionat el tipus d'accés, obtindrà la finestra de consulta i gestió d'apoderaments rebuts on s'indicarà el NIF i Nom o raó social de l'apoderat.

  Pot filtrar la recerca per "Poderdante", "Estat d'autorització", "Tràmit" i "Data de vigència".Prema "Buscar"; es mostraran els 10 primers i, si hi ha més resultats, faça clic en "Més" i en "Avançar" per a visualitzar la resta d'apoderaments.Segons l'estat actual apareixeran en situació:"Sense Autoritzar, Sense confirmar" o "Confirmat".

  Finestra de consulta d'apoderaments rebuts

  Confirmació d'apoderaments rebuts

  En el cas d'apoderaments relacionats amb notificacions és necessària sempre la confirmació de l'apoderat perquè facen efecte.En la resta d'apoderaments (diferents a notificacions) només és necessari que l'apoderat accedisca la primera vegada a confirmar els apoderaments rebuts, a partir d'eixe moment els apoderaments diferents a notificacions d'eixe mateix poderdant es confirmen de forma automàtica.

  Per a confirmar un apoderament faça clic en el número de referència de l'apoderament que es troba en estat "Sense Autoritzar" o "Sense confirmar".

  Selecione expedient

  A la següent finestra comprove totes les dades de l'expedient, entre ells, la situació de l'apoderament i l'estat actual.Accedisca a l'enllaç "Autoritzar i Confirmar el poder rebut" en la part superior, per a continuar amb el procés.

  Autoritzar i confirmar

  Prema "Firmar i Enviar" per a continuar.

  Firmar i enviar

  Després marque la casella "Així que" i prema "Firmar i Enviar" per a acabar amb el procés.

  Renúncia d'apoderaments rebuts com a apoderat

  En qualsevol moment l'apoderat pot renunciar a un apoderament sempre que acredite davant de l'Agència Tributària que l'esmentada renúncia s'ha comunicat de manera fefaent al representat.Fins a eixe moment no es produirà la seua baixa en el Registre.Per tant, per a renunciar a l'apoderament serà necessari adjuntar un fitxer amb format PDF amb la còpia escanejada del burofax que envia l'apoderat al poderdant informant-lo de la renúncia a l'apoderament inscrit en el Registre.

  Per a renunciar faça clic en el número de referència de l'apoderament.

  Seleccione el número de referència de l'expedient

  A la següent finestra faça clic en la part superior en:"Renunciar al poder rebut", si es troba confirmat, o "Denegar el poder rebut", si es troba en estat sense ser confirmat.

  Renunciar al poder rebut

  A continuació faça clic en "Annexar document" per a seleccionar el fitxer del burofax.Si té dubtes sobre els tipus d'arxius que pot annexar faça clic en "Ajuda.Tipus de fitxers incorporables".

  Annexar document

  Una vegada annexat el document prema "Firmar i Enviar".

  Signar i enviar

  Marque la casella "Així que" i prema "Firmar i Enviar" per a acabar amb el tràmit.

  Marque Així que i prema Firmar i Enviar

  Enlaces de interés:

  Consulta consultar confirmar renúncia renunciar apoderament poder rebut
 • Ajuda - Certificats Electrònics
 • Ajuda tècnica DNI electrònic DNIe
  Ajuda tècnica - DNI electrònic (DNIe)
 • Ajuda tècnica - Cl@ve
 • Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació CSV