Qüestions generals sobre el DNI electrònic (DNIe)

 • La utilització del DNI electrònic és vàlida per a tramitacions telemàtiques. Per al seu ús és necessari comptar amb determinats elements de maquinari i programari que permeten l'accés al xip de la targeta i, per tant, la utilització dels certificats continguts en ella.

  Quan accedisca a una opció de la pàgina web que requerisca certificat electrònic, el navegador hauria de sol·licitar-li el PIN i, a continuació, mostrar-li el magatzem de certificats perquè trie el que corresponga (autenticació o firma).

  Si no succeïx així és que el seu navegador o el seu DNIi no estan correctament configurats. Per a una informació més detallada consulte la informació disponible en la pàgina web del Ministeri de l'Interior (Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil) sobre DNI electrònic.

  En ella trobarà també altres maneres de contacte per a possibles consultes sobre el DNIe: per a qüestions generals en el telèfon 900 364 463 o per correu electrònic en l'adreça sac@dnielectronico.es i per a qüestions tècniques en l'adreça de correu: oficinatecnica@dnielectronico.es.

  Enlaces de interés:

  DNI DNIe electrònic certificat
 • Enllaç a la pàgina del DNI electrònicNova finestra